Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą

Pranešimas apie sukčiavimą

Šiame puslapyje rasite visą svarbią informaciją, kaip pranešti OLAF apie sukčiavimą, ir atitinkamas formas.

Kas yra sukčiavimas?

Sukčiavimas yra apgaulė, kuria siekiama gauti asmeninės naudos arba padaryti kam nors nuostolių. (Daugiau informacijos pateikiama Direktyvos (ES) 2017/1371 3 straipsnio 2 dalyje.)

Pažeidimas – tai veiksmai, kurie neatitinka ES taisyklių ir gali pakenkti finansiniams ES interesams. Pažeidimo priežastis gali būti netyčinės klaidos, kurių gali padaryti tiek lėšų gavėjai, tiek už mokėjimą atsakingos institucijos. Tačiau jei nusižengiama tyčia, tai vadinama sukčiavimu. (Plačiau žr. Tarybos reglamento 2988/95 1 straipsnį.)

  Kaip perduoti informaciją Europos kovos su sukčiavimu tarnybai

  Kreiptis į mus galite anonimiškai. Jums nereikės atlikti jokių formalumų, tik pateikti kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją ir susijusius dokumentus, jeigu jų turite. Palaikyti ryšius su tarnyba OLAF galima bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų

  Pranešti apie sukčiavimą galima taip:

  Internetu, naudojantis pranešimo apie sukčiavimą sistema (anonimiškai, užtikrintas dokumentų persiuntimo saugumas) 
   
  Eiti į pranešimo apie sukčiavimą sistemą

  Daugiau apie pranešimo apie sukčiavimą sistemą

  Pranešimas paštu

  Europos Komisija
  Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
  1049 Briuselis
  Belgija

  Tarnyba OLAF tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2018/1725. Svarbios informacijos apie duomenų apsaugą Jums pateiksime, kai pildysite internetines formas arba siųsite mums informacijos.
  Bendro pobūdžio informacijos apie duomenų apsaugą tarnyboje OLAF pateikiama duomenų apsaugai skirtame šios svetainės skyriuje.

  OLAF gali tirti įtarimus, kad:

  • sukčiaujama arba esama kitų sunkių pažeidimų, galinčių pakenkti finansiniams Europos Sąjungos interesams (susijusių su ES pajamomis, išlaidomis arba ES institucijų turtu);
  • sunkiai nusižengia ES institucijų ir įstaigų nariai arba darbuotojai.

  OLAF negali tirti įtariamų:

  • sukčiavimo atvejų, jei sukčiavimas neturi finansinio poveikio ES viešosioms lėšoms. Tokiu atveju apie savo įtarimus praneškite kompetentingoms nacionalinėms institucijoms;
  • korupcijos atvejų, jei tarp korupcija įtariamų asmenų nėra ES institucijų ar įstaigų narių ar darbuotojų. Tokiu atveju apie savo įtarimus praneškite kompetentingoms nacionalinėms institucijoms;
  • kibernetiniai nusikaltimai, pavyzdžiui, sukčiavimas atliekant mokėjimus internetu, netikros e. prekybos svetainės arba virtualiųjų valiutų aferos. Jei nukentėjote nuo kibernetinių nusikaltimų, šiame Europolo tinklalapyje paaiškinama, kaip apie juos pranešti.
  • nesąžiningo ES logotipo arba ES institucijų pavadinimų naudojimo atvejų.

  Pranešiau tarnybai OLAF apie savo įtarimus. Kas bus toliau?

  Jei pateikėte savo adresą, išsiuntęs tarnybai OLAF pranešimą apie įtarimus gausite patvirtinimą, kad Jūsų laišką gavome.

  Tarnyba OLAF išnagrinės Jūsų pateiktus įtarimus ir patikrins įvairius dalykus, pavyzdžiui:

  • ar klausimas priklauso tarnybos OLAF kompetencijai (ji aptarta šio puslapio pradžioje),
  • ar šios informacijos pakanka, kad būtų galima pradėti OLAF tyrimą arba koordinavimo bylą.

  Jei pranešimo apie sukčiavimą sistemoje išreiškėte pageidavimą, kad būtų sukurta saugi e. pašto dėžutė, OLAF gali su Jumis susisiekti ir paprašyti ką nors paaiškinti ir (arba) suteikti daugiau informacijos.

  Atlikus šį pirminį vertinimą, vadinamąją atrankos procedūrą, OLAF generalinis direktorius nuspręs, ar pradėti tyrimą, ar ne. Jei bus nustatyta, kad Jūsų iškeltas klausimas neatitinka kriterijų, kad būtų galima pradėti tyrimą, jis bus atmestas. Jei taip atsitiktų, tarnyba OLAF gali Jus apie tai informuoti, tačiau tai daroma ne visada.

  Ko galiu tikėtis, jei gavusi mano pranešimą apie įtarimus tarnyba OLAF pradeda tyrimą?

  Jeigu OLAF nusprendžia pradėti tyrimą arba koordinavimo bylą, bylą nagrinėti paskirtas tyrėjas gali su Jumis susisiekti, kad gautų daugiau informacijos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad išskyrus atvejus, kai į Jus tiesiogiai kreipsis tyrėjas, vykstant tyrimui tarnyba OLAF ryšių su Jumis nepalaikys. Tikslių terminų, kada tyrėjas su Jumis turėtų susisiekti, nėra, tad jis gali tai padaryti iš karto arba po kelių mėnesių. Siekdama apsaugoti tyrimo konfidencialumą, tarnyba OLAF jokiomis aplinkybėmis neteiks Jums informacijos, kaip vyksta tyrimas.

  Užbaigusi tyrimą tarnyba OLAF gali Jus informuoti, kokių veiksmų imtasi, jei mums pateikėte kontaktinį adresą.

  Apie sukčiavimą praneša ES institucijų darbuotojai

  Jei esate kurios nors ES institucijos darbuotojas, apie galimus sukčiavimo, korupcijos, kitos neteisėtos veikos arba su profesinių pareigų atlikimu susijusio elgesio, kuris gali būti sunkus ES institucijų darbuotojų prievolių pažeidimas, atvejus pranešti privalote.

  Apie savo įtarimus galite pranešti savo institucijos vadovybės atstovui arba OLAF. Jei norite pranešti OLAF tiesiogiai, laikykitės pirmiau, dalyje Kaip perduoti informaciją Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, pateiktų instrukcijų.

  Daugiau informacijos apie ES institucijose dirbančių asmenų, pranešančių apie pažeidimus, teises ir pareigas rasite Tarnybos nuostatų 22a ir 22b straipsniuose.