Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Prijava goljufije

Na tej strani boste našli vse informacije in obrazce, potrebne za prijavo goljufije pri uradu OLAF.

Opredelitev goljufije

Goljufija je namerna prevara z namenom osebnega okoriščanja ali oškodovanja drugih. (Več v členu 3(2) Direktive (EU) 2017/1371.)

Nepravilnost je ravnanje, ki ni v skladu z evropskimi pravili in ima lahko negativne posledice za finančne interese EU. Nepravilnost je lahko posledica nenamernih napak, ki jih naredijo prejemniki sredstev ali organi, ki izplačujejo sredstva. Če je ravnanje namerno, velja za goljufijo. (Več v členu 1 Uredbe Sveta št. 2988/95)

  Prijava pri uradu OLAF

  Prijava je lahko anonimna. Formalnosti ni, potrebujemo samo čim natančnejše in podrobnejše informacije, vključno z dokumenti, če so na razpolago. Na urad OLAF se lahko obrnete v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU

  Sporočilo lahko pošljete na naslednji način:

  Prek spletnega sistema za prijavo goljufije (anonimno z varnim prenosom dokumentov) 
   
  Sistem za prijavo goljufije

  Več o sistemu za prijavo goljufije

  Prijava po pošti

  European Commission
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  1049 Brussels
  Belgija

  Urad OLAF obravnava osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. Če boste izpolnili spletni obrazec ali nam poslali konkretnejše podatke o domnevni kršitvi, vam bomo poslali več informacij o varstvu osebnih podatkov.
  Splošne informacije o varstvu podatkov so na voljo v razdelku o varstvu podatkov na tem spletišču.

  Urad OLAF lahko preiskuje v primeru:

  • domnevnih goljufij ali drugih resnejših nepravilnosti, ki bi lahko imele negativne posledice za javna sredstva EU, bodisi za prihodke ali izdatke EU bodisi za sredstva, ki jih imajo institucije EU,
  • resnejših kršitev pravil s strani članov in zaposlenih v institucijah in organih EU.

  Urad OLAF ne more preiskovati v primeru:

  • domnevnih goljufij, ki nimajo finančnega vpliva na javna sredstva EU. Vse takšne primere prijavite pristojnim državnim organom;
  • domnevne korupcije, ki ne zadeva članov ali zaposlenih v institucijah in organih EU. Vse takšne primere prijavite pristojnim državnim organom;
  • kibernetska kriminaliteta, kot so goljufije s spletnimi plačili, lažne spletne strani za e-trgovanje ali prevare v virtualnih valutah. Če ste žrtev kibernetske kriminalitete, na tej spletni strani Europola preberite, kako to prijaviti. 
  • domnevnih goljufivih zlorab logotipa EU ali imena evropskih institucij.

  Uradu OLAF sem prijavil domnevno kršitev. Kakšen je nadaljnji postopek?

  Po prijavi domnevne kršitve boste prejeli potrdilo o prejemu sporočila, če ste navedli povratni naslov.

  Urad OLAF bo preučil vašo prijavo in preveril naslednje:

  Če ste kršitev prijavili v sistemu za prijavo goljufij in se strinjali z odprtjem varnega poštnega predala, lahko OLAF zahteva dodatna pojasnila in/ali informacije.

  Ko urad zaključi s to začetno presojo, imenovano „postopek za izbor preiskav“, generalni direktor urada odloči, ali se bo preiskava začela ali ne. Če se ugotovi, da zadeva, ki ste jo prijavili, ne izpolnjuje pogojev za začetek preiskave, se prijava zavrne. V tem primeru, vendar ne vedno, vas lahko urad OLAF obvesti o svoji odločitvi.

  Kaj lahko pričakujem, če urad OLAF začne preiskavo v zvezi zmojo prijavo domnevne kršitve?

  Če se urad odloči za začetek preiskave ali primer usklajevanja, lahko preiskovalec, ki mu je bila zadeva dodeljena, stopi v stik z vami, če potrebuje dodatne informacije. Opozarjamo pa, da urad OLAF v času preiskave ne posreduje nobenih informacij, razen če vas preiskovalec ne kontaktira neposredno. Preiskovalec nima nikakršne časovne omejitve glede vzpostavitve stika z vami, zato se lahko zgodi, da vas kontaktira takoj ali čez nekaj mesecev. Zaradi zagotovitve zaupnosti preiskave vas urad v nobenem primeru ne bo obveščal o samem „poteku“ preiskave.

  Če ste poslali svoje kontaktne podatke, vas lahko urad po zaključku preiskave obvesti o sprejetem ukrepu.

  Prijava goljufije za osebje institucij EU

  Javni uslužbenci v vseh institucijah EU so zakonsko zavezani k prijavi domnevnih primerov goljufije, korupcije, drugih nezakonitih dejavnosti in neprofesionalnega ravnanja, ki lahko pomeni hudo kršenje obveznosti uslužbencev EU.

  O svojih domnevah lahko obvestite svoje nadrejene ali neposredno urad OLAF. Če se želite neposredno obrniti na urad OLAF, sledite navodilom v razdelku Prijava pri uradu OLAF.

  Pravice in dolžnosti prijaviteljev nepravilnosti v institucijah EU: člena 22a in 22b kadrovskih predpisov.