Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Sveiki atvykę į OLAF!

Galite mums pranešti apie sukčiavimo atvejus, susijusius su ES viešosiomis lėšomis, ir apie sunkius ES institucijų darbuotojų nusižengimus. Kreiptis į mus galite anonimiškai bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

OLAF tiria ES biudžetui kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir sunkių pažeidimų ES institucijose atvejus ir formuoja Europos Komisijos kovos su sukčiavimu politiką.

Iš arti

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

ES kovos su sukčiavimu programa

Pagal ES kovos su sukčiavimu programą finansuojami veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią sukčiavimui, korupcijai ir kitai neteisėtai veiklai, kenkiančiai ES finansiniams interesams, ir su ja kovoti. Finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai yra techninė ir operatyvinė parama tyrimams, specializuoti mokymai, mokslinių tyrimų veikla ir kt. Finansuojama skiriant dotacijas ir sudarant sutartis.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Ataskaitos

Kovos su sukčiavimu, darančiu poveikį ES fondams, praėjusių metų veiklos ataskaitos skelbiamos kasmet. Jos apima veiklą ir veiklos rezultatus OLAF (OLAF ataskaita) ir ES šalių lygmenimis (FIA ataskaita).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Sukčiavimo prevencija

Pasitelkusi sukauptas žinias ir patirtį tarnyba OLAF padeda už ES lėšų valdymą Europos Sąjungoje ir už jos ribų atsakingoms institucijoms išsiaiškinti, kokių esama sukčiavimo rūšių ir tendencijų, kur slypi pavojus ir kada kyla rizika. Ši tarnyba padeda užkirsti kelią visų rūšių sukčiavimui ir taip prisideda prie ES finansinių interesų apsaugos.

Pranešti apie sukčiavimą

Socialiniai tinklai

Renginiai