Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Calaois a thuairisciú
Fáilte chuig OLAF!

Calaois a dhéanann difear do chistí poiblí an Aontais agus mí-iompar tromchúiseach ag foireann an Aontais, is féidir leat sin a thuairisciú dúinn. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn go hanaithnid in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Imscrúdaíonn OLAF calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais Eorpaigh, éilliú agus mí iompar tromchúiseach laistigh d'institiúidí AE, agus forbraíonn sé beartais frithchalaoise don Choimisiún Eorpach.

Sa spotsolas

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh

Le Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh, déantar gníomhaíochtaí a mhaoiniú a bhfuil sé d’aidhm acu cosc a chur ar chalaois, ar éilliú agus ar ghníomhaíochtaí eile mídhleathacha a dhéanann difear do leas airgeadais an Aontais Eorpaigh. Ar na gníomhaíochtaí ar féidir maoiniú a iarraidh ina leith tá tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil d'imscrúduithe, sainchúrsaí oiliúna, agus taighde. Cuirtear an maoiniú ar fáil trí dheontais agus conarthaí.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Tuarascálacha

Gach bliain foilsítear tuarascálacha bliantúla ar na gníomhaíochtaí a rinneadh an bhliain roimhe sin chun cur in aghaidh calaois a dhéanann difear do chistí an Aontais. Clúdaítear iontu idir ghníomhaíochtaí agus fheidhmíocht ar leibhéal OLAF (Tuarascáil OLAF) agus ar leibhéal thíortha an Aontais (Tuarascáil PIF).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Cosc calaoise

Trí tharraingt ar a cuid eolais agus taithí, cuidíonn OLAF leis na húdaráis atá freagrach as cistí an AE a bhainistiú – laistigh agus lasmuigh den AE – cineálacha, treochtaí, bagairtí agus rioscaí calaoise a thuiscint agus leasanna airgeadais an AE a chosaint trí gach cineál calaoise a chosc.

Tuairiscigh calaois

Na meáin shóisialta

Imeachtaí