Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Calaois a thuairisciú
Fáilte chuig OLAF!

Léigh an tuarascáil is déanaí de chuid OLAF chun a fháil amach faoi na gníomhaíochtaí, na scéalta ratha agus na príomhthreochtaí maidir leis an gcalaois i dtaca le cistí an Aontais.

Imscrúdaíonn OLAF calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais Eorpaigh, éilliú agus mí iompar tromchúiseach laistigh d'institiúidí AE, agus forbraíonn sé beartais frithchalaoise don Choimisiún Eorpach.

Sa spotsolas

Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh

Le Clár Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh, déantar gníomhaíochtaí a mhaoiniú a bhfuil sé d’aidhm acu cosc a chur ar chalaois, ar éilliú agus ar ghníomhaíochtaí eile mídhleathacha a dhéanann difear do leas airgeadais an Aontais Eorpaigh. Ar na gníomhaíochtaí ar féidir maoiniú a iarraidh ina leith tá tacaíocht theicniúil agus oibríochtúil d'imscrúduithe, sainchúrsaí oiliúna, agus taighde. Cuirtear an maoiniú ar fáil trí dheontais agus conarthaí.

Tuarascálacha

Gach bliain foilsítear tuarascálacha bliantúla ar na gníomhaíochtaí a rinneadh an bhliain roimhe sin chun cur in aghaidh calaois a dhéanann difear do chistí an Aontais. Clúdaítear iontu idir ghníomhaíochtaí agus fheidhmíocht ar leibhéal OLAF (Tuarascáil OLAF) agus ar leibhéal thíortha an Aontais (Tuarascáil PIF).

Cosc calaoise

Trí tharraingt ar a cuid eolais agus taithí, cuidíonn OLAF leis na húdaráis atá freagrach as cistí an AE a bhainistiú – laistigh agus lasmuigh den AE – cineálacha, treochtaí, bagairtí agus rioscaí calaoise a thuiscint agus leasanna airgeadais an AE a chosaint trí gach cineál calaoise a chosc.

Tuairiscigh calaois

Na meáin shóisialta