Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Välkommen till Olaf!

Du kan anmäla bedrägerier med EU:s offentliga medel eller ett allvarligt fel som EU-personal har begått till Olaf. Du kan kontakta oss på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk.

Olaf utreder bedrägerier mot EU:s budget, korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner. Vi ansvarar också för EU-kommissionens strategi för bedrägeribekämpning.

I fokus

EU-programmet för bedrägeribekämpning

EU-programmet för bedrägeribekämpning finansierar åtgärder som ska förebygga och motverka bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som inverkar på EU:s ekonomiska intressen. Finansieringen sker i form av bidrag och upphandlingar och går bland annat till tekniskt och operativt stöd till utredningar, kurser och forskning.

Rapporter

Varje år publiceras rapporter om föregående års insatser mot bedrägerier med EU-medel, både vid Olaf (Olaf-rapporter) och i EU-länderna (PIF-rapporter).

Förebygga bedrägerier

Olaf hjälper de myndigheter som förvaltar EU:s pengar både inom och utanför EU att få grepp om olika typer av bedrägerier, trender, hot och risker. Med våra gedigna kunskaper och erfarenheter bidrar vi till att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att förebygga alla former av bedrägeri.

Anmäl bedrägeri

Sociala medier

Evenemang