Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Välkommen till Olaf!

Du kan anmäla bedrägerier med EU:s offentliga medel eller ett allvarligt fel som EU-personal har begått till Olaf. Du kan kontakta oss på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk.

Olaf utreder bedrägerier mot EU:s budget, korruption och allvarliga fel som begåtts inom EU:s institutioner. Vi ansvarar också för EU-kommissionens strategi för bedrägeribekämpning.

I fokus

Two figures holding a money bag, in a circle of the 12 starts symbolizing the EU

EU-programmet för bedrägeribekämpning

EU-programmet för bedrägeribekämpning finansierar åtgärder som ska förebygga och motverka bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som inverkar på EU:s ekonomiska intressen. Finansieringen sker i form av bidrag och upphandlingar och går bland annat till tekniskt och operativt stöd till utredningar, kurser och forskning.

Woman holding a report next to shelves filled with other reports

Rapporter

Varje år publiceras rapporter om föregående års insatser mot bedrägerier med EU-medel, både vid Olaf (Olaf-rapporter) och i EU-länderna (PIF-rapporter).

Man holding a shield trying to prevent large domino pieces from falling

Förebygga bedrägerier

Olaf hjälper de myndigheter som förvaltar EU:s pengar både inom och utanför EU att få grepp om olika typer av bedrägerier, trender, hot och risker. Med våra gedigna kunskaper och erfarenheter bidrar vi till att skydda EU:s ekonomiska intressen genom att förebygga alla former av bedrägeri.

Anmäl bedrägeri

Sociala medier

Evenemang