Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué31 mei 2017Europees Bureau voor fraudebestrijdingLeestijd: 5 min

OLAF in 2016: voortrekkersrol bij fraudebestrijding via grote, transnationale onderzoeken

31/05/2017

PERSBERICHT nr. 8/2017

PDF version (186.69 KB)

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) zette in 2016 sterker in op grote, transnationale onderzoeken die er vaak toe leidden dat er financiële aanbevelingen ter waarde van miljoenen euro’s werden gedaan. Of het er nu om ging uit te zoeken hoe een ingewikkelde frauduleuze constructie in een vervoersproject van 1,7 miljard euro in elkaar stak om miljoenen euro’s verdonkeremaand EU-geld te achterhalen, of aanbevelingen te doen over de terugvordering van 26,7 miljoen euro die door een criminele bende frauduleus achterover was gedrukt, in alle gevallen gebruikten de onderzoekers van OLAF al hun vaardigheden ten gunste van de belastingbetalers in de EU.  

Door ingewikkelde grensoverschrijdende vormen van fraude duidelijk over het voetlicht te brengen, en door nauw samen te werken met de nationale en de Europese autoriteiten om fraudeurs voor de rechter te brengen, heeft OLAF er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de EU-middelen aankomen bij de burgers die ze het meest nodig hebben.

Onderzoeksprestaties van OLAF in 2016, in cijfers:

  • OLAF heeft 272 dossiers afgerond en 219 nieuwe onderzoeken geopend: dat zijn heel veel zaken, waarover het beheer wordt gevoerd ondanks een constante personeelsreductie;
  • OLAF heeft 346 aanbevelingen gedaan aan de betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de EU, waardoor 631 miljoen euro teruggevorderd kan worden en fraudeurs voor de rechter kunnen worden gebracht;
  • OLAF is erin geslaagd de duur van zijn onderzoeken nog verder te bekorten, door ze gemiddeld binnen 18,9 maanden af te sluiten, een nieuw record voor OLAF.

OLAF brengt de trends op het gebied van fraude met EU-middelen in kaart

Door zijn unieke opdracht kan OLAF een volledig beeld krijgen van de veranderende aard van fraude met middelen van de Europese Unie. Door gebruik te maken van informatie die is verzameld via onderzoek door OLAF, heeft het de meest in het oog springende trends op het gebied van fraude onderzocht, door te bestuderen hoe criminelen zich hebben aangepast aan het nieuwe economische en regelgevingslandschap, en hoe zij voortdurend nieuwe en creatieve manieren verzinnen om geld van de EU op te strijken. Hieronder volgt in het kort wat bij de analyse door OLAF aan het licht is gekomen:

  • Overheidsopdrachten vormen nog steeds een aantrekkelijke markt voor fraudeurs, die gebruikmaken van corruptie en offshore rekeningen om makkelijker te kunnen frauderen. Veel gevallen van fraude met overheidsopdrachten zijn transnationaal, aangezien bij de nieuwe fraudescenario’s vaak sprake is van een aanbestedende dienst uit één lidstaat en inschrijvers uit verschillende andere lidstaten die hun werkzaamheden uitbesteden aan ondernemingen die op hun beurt weer in verschillende landen zijn gevestigd.
  • Subsidies voor onderzoek en werkgelegenheid vormen een lucratieve business voor fraudeurs, waarbij dubbele financiering en fraude met werkgelegenheidssubsidies steeds populairder worden.
  • Criminele netwerken maken gebruik van complexe transnationale regelingen om douanerechten te ontduiken.
  • De aard van de sigarettensmokkel is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd waarbij smokkelaars hun aandacht verleggen naar de illegale verkoop van “goedkope witte sigaretten”, of merkloze sigaretten.

OLAF als knooppunt voor innovatie

In de voorbije jaren heeft OLAF aanzienlijk geïnvesteerd in de nieuwste onderzoekstechnieken en -instrumenten. Mede hierdoor kon OLAF de meest geavanceerde forensische en analytische instrumenten aanschaffen, waardoor OLAF voorop blijft lopen in de wereldwijde strijd tegen fraude. In 2016 heeft OLAF deze instrumenten onder meer gebruikt om de Panama Papers te analyseren, naar aanleiding waarvan OLAF een aantal onderzoeken heeft geopend.

OLAF is actief betrokken bij de ontwikkeling van het fraudebestrijdingsbeleid

OLAF is regelmatig nauw betrokken bij onderhandelingen over wetgevende teksten inzake de bescherming van de financiële belangen van de EU tegen fraude en corruptie. In 2016 is vooruitgang geboekt met twee belangrijke beleidsinitiatieven waarbij OLAF een actieve rol speelde. Enerzijds is besloten dat ernstige strafbare feiten in verband met de btw, waarbij sprake is van een schade van ten minste 10 miljoen euro, worden opgenomen in het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (de “PIF-richtlijn”). Anderzijds werd duidelijk dat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) bij gebrek aan unanimiteit zou worden opgericht in het kader van een procedure voor nauwere samenwerking. OLAF en het EOM zullen intensief met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat fraudeurs niet alleen worden geïdentificeerd, maar daadwerkelijk voor de rechter worden gebracht.

Blik op de toekomst

Hoewel OLAF een modern onderzoeksorgaan is dat zelfs de meest complexe, grensoverschrijdende fraudegevallen kan oplossen, moeten de instrumenten die de wetgever OLAF ter beschikking stelt volgens de directeur-generaal van OLAF, Giovanni Kessler, worden geactualiseerd, zodat OLAF zich kan aanpassen aan de huidige vormen van fraude. “Ik vind dat hervormingen in de toekomst noodzakelijk zijn”, aldus de directeur-generaal van OLAF. “Als fraudeonderzoekers hebben we de juiste instrumenten nodig om eventuele illegale geldstromen te onderzoeken, en te volgen waar het geld naartoe gaat in de gehele frauduleuze transactieketen, en moeten we ook de juiste toegang hebben tot bedrijfsruimten van marktdeelnemers of EU-instellingen die mogelijk betrokken zijn geweest bij frauduleuze activiteiten”, voegde hij eraan toe.

In het laatste jaar van zijn mandaat wijst de heer Kessler wijst erop dat OLAF, volledig onafhankelijk, uitstekende resultaten heeft bereikt, met personeel dat zich maximaal voor de Europese burgers inzet, en dat wordt ondersteund door een hecht team van managers die de werkzaamheden van OLAF nieuw leven hebben ingeblazen. “Als ik naar de toekomst kijk, heb ik oprechte vertrouwen in OLAF,” aldus de heer Kessler.

Voor het volledige rapport moet u hier klikken.

OLAF: missie, opdracht en bevoegdheden

OLAF heeft als missie fraude met EU-gelden op te sporen, te onderzoeken en een halt toe te roepen.

Daartoe:
• onderzoekt OLAF op onafhankelijke wijze fraude en corruptie waarmee geld van de EU is gemoeid, om te waarborgen dat het geld van de Europese belastingbetalers volledig terechtkomt bij projecten om de schepping van werkgelegenheid en groei in Europa te stimuleren;
• draagt OLAF bij tot het versterken van het vertrouwen van de burgers in de instellingen van de EU door wangedrag van leden en personeel van de EU-instellingen te onderzoeken;
• ontwikkelt OLAF een solide fraudebestrijdingsbeleid van de EU.

In het kader van zijn onderzoekstaak kan OLAF onafhankelijk aangelegenheden onderzoeken die verband houden met fraude, corruptie en andere strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden en betrekking hebben op:
• alle uitgaven van de EU: de belangrijkste uitgavencategorieën zijn de structuurfondsen,de fondsen voor landbouw en plattelandsontwikkeling, de directe uitgaven en externe steun;
• sommige onderdelen van de EU-ontvangsten, met name de douanerechten;
• vermoedens van wangedrag van leden en personeel van de instellingen van de EU.

Nadere informatie:

Alina BUREA     
Woordvoerder    
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)   
Telefoon: +32 2 295 73 36   
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Plaatsvervangend woordvoerder
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Telefoon: +32 2 298 17 64
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Bijzonderheden

Datum publicatie
31 mei 2017
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
  • OLAF press release