Přejít na hlavní obsah
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva3. července 2012Evropský úřad pro boj proti podvodůmOdhadovaná doba čtení: 3 min

Zpráva úřadu OLAF za rok 2011

03/07/2012

OLAF č. 4, 2012  

Brusel 3. července 2012


Výsledky vyšetřování úřadu OLAF: 691 milionů EUR vrácených do rozpočtu EU a tresty odnětí svobody v délce 511 let

Dnes zveřejněná výroční zpráva o fungování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje výsledky činnosti tohoto úřadu za rok 2011. Úřad se v roce 2011 zabýval 463 případy. V důsledku vyšetřování vedených úřadem OLAF bylo zpětně získáno 691 milionů EUR a soudy členských států uložily tresty odnětí svobody v celkové délce 511 let.

„Díky našemu vyšetřování se podařilo zpětně získat značnou částku prostředků daňových poplatníků EU a před vnitrostátními soudy stanulo mnoho pachatelů za spáchání trestných činů poškozujících rozpočet EU. V současném finančním klimatu je boj proti podvodům a korupci obzvláště důležitý, a proto by měl být prioritou všech členských států. Úřad OLAF hodlá toto úsilí zintenzivnit. Ještě více se proto zaměříme na účinnost a na výsledky našich vyšetřování a posílíme spolupráci s partnery uvnitř EU i mimo ni,“ uvedl ředitel úřadu OLAF Giovanni Kessler.

Shrnutí výsledků vyšetřovací činnosti za rok 2011

  • V návaznosti na vyšetřování úřadu OLAF bylo zpětně získáno celkem 691,4 milionů EUR. Šlo o mimořádně vysokou částku vzhledem k výjimečným okolnostem během tohoto roku.
  • Nejvyšší zpětně získané částky byly zaznamenány v oblasti strukturálních fondů (524,7 milionu EUR), dále cel (113,7 milionu EUR) a zemědělství (34 milionů EUR).
  • V důsledku právních opatření členských států v návaznosti na doporučení úřadu OLAF odsoudily vnitrostátní soudy v roce 2011 podvodníky k celkem 511 letům odnětí svobody a uložily finanční pokuty ve výši téměř 155 milionů EUR.
  • Úřad OLAF zahájil 178 nových případů, z nichž 80 % byla vyšetřování. V průběhu roku bylo uzavřeno 208 případů vyšetřování a koordinace.
  • Úřad OLAF se v roce 2011 zabýval 463 případy vyšetřování a koordinace. 122 z těchto případů se týkalo zaměstnanců EU, 89 zemědělství, 67 vnější pomoci a 64 strukturálních fondů.
  • Míra dokončenosti, tj. poměr otevřených a uzavřených případů, se zlepšila a klesla pod hodnotu 1. Průměrná délka vyšetřování případů se mírně zvýšila na 29,1 měsíců. Oba tyto jevy lze vysvětlit relativně velkým počtem případů uzavřených během roku.

Zpráva obsahuje příklady případových studií, jež poskytují přehled o vyšetřováních vedených úřadem OLAF, pokud jde o podezření na trestné činy týkající se různých sektorů rozpočtu EU. Jde například o pašování bionafty, podvod při zadávání veřejných zakázek ze strukturálních fondů či korupci ze strany úředníka z delegace EU.
Celé znění zprávy lze stáhnout z internetových stránek úřadu OLAF: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má trojí poslání: chránit finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností, odhalovat a vyšetřovat případy závažného neplnění služebních povinností členy a zaměstnanci orgánů a institucí EU, které by mohlo vést k disciplinárnímu řízení nebo trestnímu stíhání, a pomáhat Evropské komisi s přípravou a prováděním politik zaměřených na prevenci, odhalování a potírání podvodů.

Další podrobnosti:
Johan WULLT
mluvčí (pověřený)
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Tel. +32 22952210
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. července 2012
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
  • OLAF press release