Gå direkt till innehållet
European Anti-Fraud Office
Anmäl bedrägeri
Presskommuniké3 juli 2012Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Olafs verksamhetsrapport 2011

03/07/2012

OLAF nr 4, 2012                

                                             Bryssel den 3 juli 2012

OLAF:s utredningar resulterade i ett återkrav på 691 miljoner euro till EU:s budget och till 511 års fängelsestraff

I årsrapporten som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) publicerar idag sammanfattas OLAF:s arbete under 2011. 463 ärenden behandlades under detta år, och resultaten av utredningarna ledde till att 691 miljoner euro återkrävdes och totalt 511 år av fängelsestraff dömdes av domstolar i medlemsländerna.

– Tack vare våra undersökningar kom en väsentlig summa pengar tillbaka till EU:s skattebetalare och ett stort antal brottslingar drogs inför rätta i nationella domstolar för brott riktade mot EU-budgeten. I dagens finansiella klimat är kampen mot bedrägeri och korruption särskilt viktig och borde prioriteras i alla medlemsländer. OLAF vill förstärka den här kampen. Därför kommer vi att öka vår fokus på effektiviteten i och resultaten från våra utredningar och förstärka vårt samarbete med partner både inom och utanför EU, säger OLAF:s generaldirektör Giovanni Kessler.

Sammanfattning av OLAF:s operativa verksamhet 2011

  • 691,4 miljoner euro återbetalades till följd av OLAF:s utredningar.  Detta är ett exceptionellt stort belopp och beror på särskilda omständigheter under detta år.
  • Den största återbetalningen gjordes i sektorn för strukturfonder (527,4 miljoner euro), följt av tullsektorn (113,7 miljoner euro) och jordbrukssektorn (34 miljoner euro).
  • Till följd av rättsliga åtgärder i medlemsländerna, som vidtagits efter OLAF:s rekommendationer, fällde nationella domstolar bedragare till en sammanlagd fängelsetid på 511 år, och ålade finansiella straff omfattande en summa av nästan 155 miljoner euro.
  • OLAF inledde 178 nya ärenden, av vilka 80% var utredningar.  208 utrednings- och samordningsärenden avslutades under året.
  • OLAF behandlade 463 utrednings- och samordningsärenden under 2011. 122 av dessa ärenden gällde anställda inom EU, 89 var kopplade till jordbrukssektorn, 67 till externt bistånd och 64 till strukturfonder.
  • Uppklarandegraden, dvs. förhållandet mellan nya ärenden och avslutade ärenden, förbättrades och sjönk till under 1. Medellängden för ett ärendes handläggning ökade något till 29,1  månader. Detta kan förklaras av att ett relativt stort antal ärenden avslutades under året. 

Rapporten innehåller ett urval av fallstudier som ger en överblick över OLAF:s utredningar i misstänkta brott mot olika sektorer inom EU:s budget. Dessa omfattar biodieselsmuggling, en bedräglig ansökan om finansiering från EU:s strukturfonder och korruption som en tjänsteman vid en EU-delegation begått.

Rapporten kan laddas ned från OLAF:s webbplats: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har tre uppgifter: den beskyddar EU:s ekonomiska intressen genom att undersöka bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, den upptäcker och utreder allvarliga tjänstefel som EU-anställda begått i yrkesutövningen som kan få disciplinära eller straffrättsliga påföljder, samt stöder Europeiska kommissionen i utvecklingen och tillämpningen av strategier för att upptäcka och förhindra bedrägerier.

För ytterligare information:
Johan WULLT
Talesman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
Tfn: +32 2 295 22 10
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Översikt

Publiceringsdatum
3 juli 2012
Upphovsman
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
News type
OLAF press release