Direct naar de inhoud
European Anti-Fraud Office
Fraude melden
Perscommuniqué3 juli 2012Europees Bureau voor fraudebestrijdingLeestijd: 2 min

OLAF Operationeel jaarverslag 2011

03/07/2012

OLAF nr. 4, 2012

Brussel, 3 juli 2012

Resultaat van de OLAF-onderzoeken: 691 miljoen euro teruggevorderd voor de EU-begroting en 511 jaar cel

Het vandaag bekendgemaakte jaarverslag van het Europees Bureau voor fraudebeschrijving (OLAF) geeft een overzicht van de resultaten van OLAF in 2011. Het afgelopen jaar behandelde OLAF 463 zaken. Door de onderzoeken van OLAF kon 691 miljoen euro worden teruggevorderd en spraken nationale rechters in totaal voor 511 jaar celstraffen uit.

"Dankzij onze onderzoeken kon een aanzienlijk bedrag voor de Europese belastingbetaler worden teruggevorderd en werd een groot aantal criminelen door nationale rechters berecht voor misbruik van EU-middelen. Uitgerekend in het huidige economische klimaat is de bestrijding van fraude en corruptie van groot belang en dit moet dan ook een prioriteit zijn in alle lidstaten. OLAF wil deze inspanningen opvoeren. Daarom zullen we meer aandacht schenken aan de efficiëntie en de resultaten van onze onderzoeken en nog intensiever samenwerken met onze partners in de EU, maar ook daarbuiten", aldus Giovanni Kessler, directeur-generaal van OLAF.

Samenvatting van de operationele activiteiten in 2011

  • Dankzij de onderzoeken van OLAF kon 691,4 miljoen euro worden teruggevorderd. Dit uitzonderlijk hoge bedrag is het gevolg van specifieke omstandigheden in de loop van 2011.
  • De hoogste bedragen werden teruggevorderd in de sectoren structuurfondsen (524,7 miljoen euro), douanerechten (113,7 miljoen euro) en landbouw (34 miljoen euro).
  • In 2011 veroordeelden nationale rechters in zaken, die geopend waren op aanbeveling van OLAF, fraudeurs in totaal tot 511 jaar cel en legden zij financiële sancties van bijna 155 miljoen euro op.
  • OLAF opende 178 nieuwe zaken; waarvan 80 % eigenlijke onderzoeken. In de loop van het jaar werden 208 onderzoeken en coördinatiedossiers afgesloten.
  • In 2011 behandelde OLAF 463 onderzoeken en coördinatiedossiers. 122 zaken betroffen EU-ambtenaren, 89 de landbouwsector, 67 externe steun en 64 de structuurfondsen.
  • De afhandelingsratio – de verhouding tussen het aantal geopende en afgesloten zaken – is verbeterd en bedraagt nu minder dan 1. De gemiddelde duur van de zaken is licht gestegen tot 29,1 maanden. Beide ontwikkelingen zijn te verklaren door het relatief grote aantal zaken dat het afgelopen jaar werd afgesloten.

Het jaarverslag bevat ook een aantal casestudy's die een goed overzicht geven van de onderzoeken die OLAF uitvoert naar vermoede misdrijven in verschillende sectoren van de EU-begroting. De voorbeelden betreffen onder meer de smokkel van biodiesel, fraude bij een aanbesteding in het kader van de structuurfondsen en corruptie door een medewerker van een EU-delegatie.
Het jaarverslag is beschikbaar op de website van OLAF.

OLAF

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft drie taken: het beschermt de financiële belangen van de Europese Unie door fraude, corruptie en andere illegale praktijken te onderzoeken; het doet onderzoek naar ernstige ambtsovertredingen van leden en personeelsleden van de Europese instellingen en organen, die kunnen leiden tot strafrechtelijke of tuchtprocedures; het steunt de Europese Commissie bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid voor preventie en opsporing van fraude.

Nadere informatie:
Johan WULLT
Woordvoerder (plaatsvervangend)
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
Tel.: +32 2 295 22 10
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Bijzonderheden

Datum publicatie
3 juli 2012
Auteur
Europees Bureau voor fraudebestrijding
News type
  • OLAF press release