Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου3 Ιουλίου 2012Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Ετήσια επιχειρησιακή έκθεση της OLAF για το 2011

03/07/2012

OLAF αριθ. 4, 2012   

                                                      Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2012

Ανάκτηση 691 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ και σωρευτική ποινή φυλάκισης 511 ετών χάρη στις έρευνες της OLAF

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) που δημοσιεύεται σήμερα συνοψίζει τα επιτεύγματα της OLAF το 2011. Η OLAF εξέτασε 463 υποθέσεις το 2011. Χάρη στα αποτελέσματα των ερευνών της OLAF ανακτήθηκαν 691 εκατ. ευρώ και επιβλήθηκαν σωρευτικά, από τα δικαστήρια των Κρατών Μελών, ποινές φυλάκισης 511 ετών.

«Χάρη στις έρευνες μας, ένα σημαντικό ποσό χρημάτων επιστράφηκε στους ευρωπαίους φορολογούμενους και ένας μεγάλος αριθμός εγκληματιών προσήχθησαν στη δικαιοσύνη ενώπιον εθνικών δικαστηρίων για αδικήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στο σημερινό χρηματοπιστωτικό κλίμα, η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα Κράτη Μέλη. Η OLAF επιθυμεί να εντείνει αυτή την προσπάθεια. Συνεπώς, θα εντείνουμε τις προσπάθειες, θα εστιάσουμε στην απόδοση και θα ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τους εταίρους μας εντός και εκτός της ΕΕ», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της OLAF, Giovanni Kessler.

Περίληψη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων το 2011

  • Χάρη στις υποθέσεις που κίνησε η OLAF, ανακτήθηκαν 691.4 εκατ. ευρώ.  Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό ποσό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Τα μεγαλύτερα ποσά ανάκτησης σημειώθηκαν στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων (524,7 εκατ. ευρώ), και εν συνεχεία σε αυτόν των τελωνείων (113,7 εκατ. ευρώ) και της γεωργίας (34 εκατ. ευρώ).
  • Κατόπιν νομικής δράσης στα Κράτη Μέλη, μετά από συστάσεις της OLAF, τα εθνικά δικαστήρια καταδίκασαν τους διαπράξαντες την απάτη σε σωρευτικές ποινές φυλάκισης 511 ετών το 2011 και επέβαλαν χρηματικές ποινές συνολικού ύψους περίπου 155 εκατ. ευρώ.
  • Η OLAF κίνησε 178 νέες υποθέσεις, το 80% των οποίων ήταν έρευνες.  208 υποθέσεις έρευνας και συντονισμού έκλεισαν κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Η OLAF εξέτασε 463 υποθέσεις έρευνας και συντονισμού το 2011. 122 από τις υποθέσεις αυτές αφορούσαν το προσωπικό της ΕΕ, 89 τον αγροτικό τομέα, 67 την εξωτερική βοήθεια και 64 τα διαθρωτικά ταμεία.
  • Ο συντελεστής εκκαθάρισης, δηλαδή ο λόγος μεταξύ του αριθμού των υποθέσεων που κινήθηκαν και εκείνων που περαιώθηκαν, βελτιώθηκε και έπεσε κάτω από το ένα. Η μέση διάρκεια των υποθέσεων αυξήθηκε ελαφρώς και έφτασε τους 29, 1 μήνες. Και τα δύο αυτά φαινόμενα μπορούν να εξηγηθούν από τον σχετικά μεγάλο αριθμό υποθέσεων που περαιώθηκαν στη διάρκεια του έτους. 

Η έκθεση περιλαμβάνει δείγμα περιπτωσιολογικών μελετών προκειμένου να παρουσιαστεί επισκόπηση των ερευνών της OLAF σχετικά με εικαζόμενα αδικήματα κατά διαφορετικών τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα αδικήματα αυτά περιλαμβάνουν το λαθρεμπόριο βιοντίζελ, δόλια πρόσκληση υποβολής προσφορών στον τομέα των διαθρωτικών ταμείων και διαφθορά υπαλλήλου της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πλήρης έκθεση μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο OLAF's website: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι τριπλή: προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διενεργώντας έρευνες για περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, εντοπίζει και διερευνά σημαντικά θέματα που αφορούν την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τα οποία ενδέχεται να επισύρουν πειθαρχική ή ποινική δίωξη και στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Johan WULLT
Εκπρόσωπος (ασκών χρέη)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Αριθ. τηλ.: +32 2 295 22 10
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Ιουλίου 2012
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release