Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике3 Юли 2012 г.Европейска служба за борба с измамите

Годишен оперативен доклад на OLAF за 2011 г.

03/07/2012

OLAF № 4, 2012             

                                                Брюксел, 3 юли 2012 г.

Разследванията на OLAF доведоха до възстановяването на 691 милиона евро в бюджета на ЕС и присъди от 511 години затвор

Годишният доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), който беше публикуван днес, обобщава постигнатото от OLAF през 2011 г. OLAF разгледа 463 случая през 2011 г. Разследванията на службата доведоха до възстановяването на 691 млн. EUR, както и до присъди от общо 511 години затвор, произнесени от съдилищата на държавите членки.

„Благодарение на нашите разследвания бяха възстановени значителни средства на данъкоплатците на ЕС, а голям брой престъпници бяха изправени пред правосъдието в националните съдилища за престъпления срещу бюджета на ЕС. При настоящата финансова ситуация борбата с измамите и корупцията е от особено значение и трябва да бъде приоритет във всички държави членки. OLAF иска да засили тази борба. Ето защо ние ще поставим по-голям акцент върху ефективността и резултатите на своите разследвания и ще засилим сътрудничеството си със своите партньори както в рамките на ЕС, така и извън него“, заяви генералният директор на ОЛАФ Giovanni Кessler.

Обобщение на оперативните дейности през 2011 г.

  • В резултат на разследвания на OLAF бяха възстановени 691,4 млн. EUR.  Това е значителна сума, която се дължи на специфичните обстоятелства през годината.
  • Най-големи суми бяха възстановени в сектора на структурните фондове (524,7 млн. EUR), следван от митниците (113,7 млн. EUR) и селското стопанство (34 млн.EUR).
  • В резултат на съдебни производства в държавите членки и по препоръка на OLAF през 2011 г. националните съдилища осъдиха извършители на измами на общо 511 години затвор и наложиха финансови санкции в размер на близо 155 млн. EUR.
  • OLAF започна 178 нови случая, 80 % от които доведоха до разследвания.  През годината бяха приключени 208 случая на разследвания и координация.
  • OLAF разгледа 463 случая на разследвания и координация през 2011 г. 122 от тези случаи бяха свързани с европейски служители, 89 — със селскостопанския сектор, 67 — с външната помощ и 64 — със структурните фондове.
  • Съотношението между започнатите и приключените случаи се подобри и падна под 1. Средната продължителност на случаите се увеличи леко на 29,1 месеца. И двете явления могат да бъдат обяснени с относително големия брой случаи, приключени през годината. 

Докладът съдържа извадка от проучвания на конкретни случаи, която дава представа за разследванията на OLAF на предполагаеми престъпления срещу различни сектори от бюджета на ЕС. Те включват контрабанда на биодизел, измамен търг, свързан със структурните фондове, и случай на корупция от страна на служител на делегация на ЕС.

Докладът може да бъде изтеглен от сайта на OLAF: http://olaf.europa.eu/annualreport

OLAF

Мисията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има три аспекта: да защитава финансовите интереси на Европейския съюз, като разследва измамите, корупцията и други незаконни дейности; да открива и разследва сериозни въпроси, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения от страна на членовете и служителите на институциите и органите на ЕС, което може да доведе до дисциплинарни или наказателни производства; да подпомага Европейската комисия в разработването и прилагането на политики за предотвратяване и откриване на измами.

За повече подробности:
Johan WULLT
И.д. говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Телефон: +32 2 295 22 10
Ел. поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Данни

Дата на публикуване
3 Юли 2012 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release