Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije

Pogosta vprašanja

Sumim, da je pri porabi sredstev EU prišlo do goljufije. Kaj naj naredim?

O sumu goljufije ali korupcije, ki škodi javnim financam Evropske unije, lahko obvestite urad OLAF. Na OLAF se lahko obrnete na različne načine, ki so navedeni v nadaljevanju. S predloženimi informacijami bomo ravnali strogo zaupno. Dokazov vam ni treba zbrati, saj je to naloga urada OLAF.

Kako se lahko obrnem na urad OLAF?

Možnosti je več:

V katerem jeziku moram pisati na urad OLAF?

Na urad OLAF lahko pišete v vseh 24 uradnih jezikih EU, tudi slovenščini.

Ali lahko pošljem anonimno prijavo?

Da, sum goljufije lahko uradu OLAF prijavite anonimno.
OLAF bo storil vse, da ohrani vašo anonimnost.
Vendar lahko anonimnost zagotavlja samo, dokler zadeve ne prevzamejo organi držav članic ali disciplinski organi.
Zaposleni v institucijah EU, ki želijo sporočiti nepravilnosti v službi (notranji informanti), so deležni posebnega varstva.

Kdaj lahko OLAF obvestim o domnevni goljufiji in katere informacije moram posredovati?

Čim prej, tem bolje. Če urada OLAF ne obvestite takoj, lahko zadeve zastarajo, ključne informacije pa se izgubijo. Zanima nas predvsem, koga sumite in zakaj. Če imate kakršne koli dokumente, ki podpirajo vaše domneve (denimo pisma ali račune), nam jih prav tako predložite.
Naj vas pomanjkanje dokazov ne odvrne od prijave. Na uradu OLAF so namreč zaposleni strokovnjaki, ki so usposobljeni za preiskovanje goljufij, četudi imajo na voljo zelo malo oprijemljivih podatkov. Če sumite, da gre za goljufijo, jo torej nemudoma prijavite.

Kaj naj naredim, če uradniku EU ponudijo podkupnino?

Če sumite, da pri oddaji javnih naročilih niso upoštevali pravil, da so uradniki v zameno za določene informacije prejeli razkošno darilo, ali če menite, da so bile subvencije pridobljene nezakonito oziroma so bile poneverjene, se obrnite na urad OLAF.

Kaj točno pomeni „uradnik EU“?

Uradniki EU so javni uslužbenci (redno in začasno zaposleni, lokalni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci):

 • Evropskega parlamenta,
 • Sveta EU,
 • Evropskega sveta,
 • predsedstva,
 • Evropske komisije,
 • Sodišča Evropske unije,
 • Računskega sodišča,
 • Evropske centralne banke,
 • agencij EU,
 • predstavništev EU,
 • delegacij EU.

Opomba: Urad OLAF je pristojen za preiskave goljufij, korupcije in finančnih nepravilnosti, ki jih storijo zaposleni teh institucij EU.

Kako OLAF kaznuje storilce kaznivih dejanj?

OLAF je upravno-preiskovalna služba, zato lahko evropskim ali nacionalnim organom samo priporoči, katere ukrepe naj sprejmejo na podlagi ugotovitev preiskave urada.

Finančni ukrepi: OLAF priporoči izterjavo nepravilno porabljenih sredstev.
Pravosodni ukrepi: če obstajajo dokazi za morebitno kaznivo dejanje, bo OLAF poslal poročilo pristojnim organom države članice in predlagal začetek sodnega postopka.
Disciplinski ukrepi: če uslužbenec EU prekrši pravila poklicne etike, se primer pošlje v obravnavo disciplinskemu organu zadevne institucije. Evropska komisija v primeru kršitev poklicne etike ne pozna prizanesljivosti.
Upravni ukrepi: OLAF lahko predlaga spremembe postopkov, ki dopuščajo goljufije (denimo pogoji za prijavo na javni razpis).

Kako OLAF sodeluje s preiskovalnim in disciplinskim uradom Komisije?

Preiskovalni in disciplinski urad Komisije in OLAF se pri delu dopolnjujeta: oba urada izvajata neodvisne preiskave v okviru Evropske komisije.

 • OLAF preiskuje utemeljene sume neprimernega poklicnega ravnanja v vseh institucijah, organih in agencijah EU, vključno s primeri, ki finančno vplivajo na proračun EU.
 • Preiskovalni in disciplinski urad preiskuje druge primere neprimernega poklicnega ravnanja in tiste primere v Evropski komisiji, ki ogrožajo njen ugled. Urad OLAF posreduje primere, ki zahtevajo disciplinski ukrep, preiskovalnemu in disciplinskemu uradu.