Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké10. juni 2021Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF i 2020: bekæmpelse af svig og beskyttelse af EU-borgernes sikkerhed

10/06/2021

PRESSEMEDDELELSE nr. 12/2021

PDF version (233.28 KB)

En af de aktiviteter, der prægede arbejdet i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i 2020 i forbindelse med coronaviruspandemien, var en afgørende indsats for at beskytte EU-borgerne mod forfalsket medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, der ikke lever op til standarderne. OLAF tilpassede sine arbejdsmetoder til udfordringerne i forbindelse med nedlukning og rejserestriktioner og fortsatte sine undersøgelser for at beskytte EU-budgettet mod komplekse planer om svig, forfalskning, smugling, korruption og interessekonflikter. Med over 200 undersøgelser afsluttet og over 293 mio. EUR anbefalet til inddrivelse fortsatte OLAF  med at sikre, at EU's penge bruges, hvordan og hvor det er meningen — til gavn for alle.

OLAF's generaldirektør, Ville Itälä, kommenterede offentliggørelsen af OLAF's årsberetning for 2020 og udtalte: "2020 har måske nok været et enestående år på mange måder, men OLAF's undersøgelser har afsløret de samme mønstre med hensyn til ulovlig samordning, interessekonflikter, manipulation af udbud, hvidvaskning af penge osv., som vi ser hvert år — et tydeligt bevis på, at de potentielle svindlere ikke er blevet stoppet af pandemien. De nye muligheder for svig som følge af virusset — navnlig det lukrative marked for forfalskede produkter og produkter, der ikke lever op til standarderne, såsom ansigtsmasker eller håndsprit — skabte da også nye udfordringer for OLAF i 2020. Jeg er yderst stolt over, at mine OLAF-kolleger har vist sig så dygtige til at tage disse udfordringer op og har udvist modstandsdygtighed, kreativitet og fleksibilitet for at kunne fortsætte med at arbejde så normalt som muligt og beskytte EU-borgerne på trods af alle de udfordringer, som pandemien har medført."

OLAF's efterforskningsarbejde i 2020:

  • OLAF afsluttede 230 undersøgelser og fremsatte 375 henstillinger til de relevante nationale myndigheder og EU-organer.
  • OLAF fremsatte henstilling om at tilbagesøge 293,4 mio. EUR til EU-budgettet.
  • OLAF indledte 290 nye undersøgelser i forlængelse af 1 098 indledende analyser gennemført af OLAF's eksperter.

Tendenser inden for undersøgelser af svig:

Af årsberetningen fremgår det, at OLAF's efterforskere konstaterede en række andre tendenser inden for svigagtige aktiviteter i løbet af 2020 ud over forfalskede medicinske varer og personlige værnemidler i forbindelse med covid-19-pandemien. Disse omfatter:

  • interessekonflikter og ulovlig samordning mellem støttemodtagere og kontrahenter, navnlig inden for offentlige udbud
  • falske eller oppustede fakturaer, korruption og interessekonflikter rettet mod støtte til landbrug og landdistriktsudvikling, ofte forbundet med hvidvaskning af penge
  • svig med forskningsmidler
  • cigaret- og tobakssmugling
  • svig, der påvirker miljøet og biodiversiteten.

Forsøg på svig for millioner

Som i de foregående år var en af de vigtigste tendenser identificeret af OLAF i 2020 svindlere, der manipulerede udbudsproceduren med det formål at stikke EU-midler i lommen. Mekanismerne for svig spænder ofte over flere EU-medlemsstater og involverer komplekse planer for hvidvaskning af ulovligt overskud. I en sag, der omfattede Rumænien, Italien, Belgien og Spanien henstillede OLAF til inddrivelse af 25 mio. EUR. Penge, der burde være gået til vejinfrastruktur, blev i stedet hvidvasket gennem indbyrdes forbundne virksomheder og betalinger for fiktive tjenester — og blev i første omgang tildelt gennem det, som OLAF anser for at være en mistænkelig forbindelse hos de nationale myndigheder. Andre eksempler kan findes i årsberetningen og omfatter svig rettet mod forskning, landbrug, udvikling af landdistrikter og sociale fonde. I nogle af sagerne afslørede OLAF, hvordan der var indgivet svigagtige anmodninger om EU-midler på grundlag af forfalskede dokumenter, mens mange også var forbundet med hvidvaskning af penge.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelse

Falsknere så store forretningsmuligheder, da covid-19-pandemien førte til en pludselig og massiv stigning i efterspørgslen efter personlige værnemidler. OLAF har været på sporet af dem siden marts 2020 og har indtil videre identificeret over 1 000 mistænkelige aktører og hjulpet med at beslaglægge millioner af varer, der ikke lever op til standarderne, eller forfalskede varer i forbindelse med pandemien — navnlig ansigtsmasker, håndsprit og testkit. OLAF's operationer i samarbejde med dets partnere beskytter også folks sundhed og sikkerhed og har holdt forfalskede fødevarer og drikkevarer væk fra EU's forbrugere — f.eks. blev en operation afsluttet med beslaglæggelse af ca. 1,3 mio. liter forfalsket vin og forfalskede alkoholholdige drikkevarer. Miljøet var også på OLAF's radar, da svindlere og smuglere i stigende grad har miljøområdet som fokus for deres forretningsmodel. OLAF deltog i beslaglæggelser af ulovlige pesticider og i at holde flere ton ulovlige kølegasser (HFC) væk fra EU. En last på 14 ton HFC, der i 2020 blev beslaglagt takket være OLAF, ville have haft samme indvirkning på miljøet som 38 returflyvninger fra Amsterdam til Sydney, hvis den ikke var blevet blokeret.

Cigaretter og tobak fra lande uden for og inden for EU

Tobaksvarer tegner sig hvert år for en stor del af de smuglervarer eller forfalskede varer, som OLAF sætter ind mod. I 2020 beslaglagde OLAF og dets partnere i alt næsten 370 mio. cigaretter til ulovligt salg i EU med oprindelse uden for dets grænser. Samtidig er OLAF også yderst aktivt inden for bekæmpelse af de falsknere, der fokuserer på ulovlig produktion af cigaretter i EU. En tre år lang operation med deltagelse af 10 lande har ført til beslaglæggelse af 95 mio. ulovlige cigaretter og 300 ton tobak samt over 200 anholdelser og afværgelse af et økonomisk tab, der anslås til 80 mio. EUR. OLAF har også været involveret i tre hovedoperationer med vandpibetobak, som gennem de seneste år er blevet et stadig mere populært produkt blandt smuglere.

Hele rapporten kan læses her.

OLAF's mission, mandat og kompetencer:
Det er OLAF's mission at afsløre, efterforske og standse svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:
•    gennemføre uafhængig efterforskning af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre, at alle skatteydernes penge anvendes til projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
•    bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
•    udarbejde en forsvarlig EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:
•    alle EU's udgifter, hvoraf de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken,
landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
•    visse aspekter af EU's indtægter, primært told
•    mistanke om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Når OLAF har afsluttet sin undersøgelse, er det op til de kompetente EU-myndigheder og nationale myndigheder at undersøge og træffe afgørelse om opfølgningen af OLAF's henstillinger. Alle berørte personer anses for uskyldige, indtil det modsatte er bevist ved en kompetent national domstol eller EU-domstol.

Yderligere oplysninger:

Jana CAPPELLO
Talsperson
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tlf.: +32(0)2 29-85549
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Assisterende talsperson
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Tlf.: +32(0)2 29-91606
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Detaljer

Publikationsdato
10. juni 2021
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
OLAF press release