Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost10. junij 2021Evropski urad za boj proti goljufijam

OLAF v letu 2020: preprečevanje goljufij, varovanje Evropejcev in Evropejk

10/06/2021

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 12/2021

PDF version (273.33 KB)

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je v letu 2020 med drugim bistveno prispeval k varovanju državljanov in državljank EU pred ponarejeno ali podstandardno medicinsko opremo, povezano s pandemijo koronavirusa. OLAF je svoje delovne metode prilagodil izzivom, ki jih predstavljajo omejitve gibanja in potovanj, ter nadaljeval s preiskavami  z namenom, da bi zaščitil proračun EU pred zapletenimi goljufijami, ponarejanjem, tihotapljenjem, korupcijo in nasprotjem interesov. OLAF je z več kot 200 zaključenimi preiskavami in več kot 293 milijoni evrov, za katere je priporočil izterjavo, še naprej zagotavljal, da se denar EU porabi, na način in kjer je nameravano, torej v korist vseh nas.

Generalni direktor urada OLAF Ville Itälä je v zvezi z objavo letnega poročila urada OLAF za leto 2020 dejal: „Leto 2020 je bilo v marsičem edinstveno leto, vendar so bili s preiskavami urada OLAF odkriti vzorci nedovoljenega dogovarjanja, nasprotij interesov, manipulacij razpisov, pranja denarja in tako dalje, s kakršnimi se soočamo vsako leto – kar jasno kaže, da pandemija ni zaustavila morebitnih goljufov. Nove priložnosti za goljufije, ki jih je prinesel virus – zlasti dobičkonosni trg za ponarejene ali podstandardne izdelke, kot so obrazne maske ali razkužila za roke – so urad OLAF v letu 2020 postavile pred nove izzive. Zelo sem ponosen, da so se moji sodelavci in sodelavke v uradu OLAF tako vešče spoprijeli z njimi ter pokazali vztrajnost, ustvarjalnost in prožnost, da so delo nadaljevali čim bolj normalno in evropske državljane varovali kljub vsem oviram, ki jih je prinesla pandemija.“

Uspešnost preiskav urada OLAF v letu 2020:

  • zaključil je230 preiskav, ter izdal 375 priporočil zadevnimnacionalnim organom in organom EU,
  • izdal je priporočila za izterjavo 293,4 milijona evrov v korist proračuna EU,
  • začel je 290 novih preiskav, in sicer po 1 098 predhodnih analizah, ki so jih izvedli strokovnjaki in strokovnjakinje urada OLAF.

Trendi v preiskavah goljufij:

Iz letnega poročila je razvidno, da so poleg ponaredkov medicinskega blaga in osebne zaščitne opreme, povezanih s pandemijo COVID-19, preiskovalci urada OLAF v letu 2020 odkrili še številne druge trende goljufivih dejavnosti. Med temi so:

  • nasprotje interesov in nedovoljeno dogovarjanje med upravičenci in izvajalci, zlasti na področju javnih naročil,
  • lažni ali napihnjeni računi, korupcija in nasprotje interesov, ki zadevajo financiranje kmetijstva in razvoja podeželja ter so pogosto povezani s pranjem denarja,
  • goljufije s financiranjem raziskav,
  • tihotapljenje cigaret in tobaka,
  • goljufije, ki vplivajo na okolje in biotsko raznovrstnost.

Poskusi goljufij milijonskih vrednosti

Tako kot v prejšnjih letih so tudi leta 2020 enega od glavnih trendov, ki jih je ugotovil urad OLAF, predstavljali goljufi, ki so prirejali postopke javnih naročil in razpisov, da bi si prilastili sredstva EU. Mehanizmi goljufij pogosto zadevajo več držav članic EU in vključujejo zapletene sheme za pranje nezakonitih dobičkov. V enem primeru, ki je vključeval Romunijo, Italijo, Belgijo in Španijo, je urad OLAF priporočil izterjavo 25 milijonov evrov. Denar, ki je bil namenjen cestni infrastrukturi, je bil namesto tega opran prek medsebojno povezanih podjetij in plačil za fiktivne storitve, prvotno pa je bil, kakor je ugotovil OLAF, dodeljen prek sumljive povezave v nacionalnih organih. V letnem poročilu so navedeni tudi drugi primeri, ki vključujejo goljufije, katerih tarča so raziskave, kmetijstvo, razvoj podeželja in socialni skladi. V nekaterih primerih je urad OLAF razkril, kako so bila sredstva EU zahtevana na podlagi ponarejenih dokumentov, veliko pa jih je bilo povezanih tudi s pranjem denarja.

Varovanje zdravja, varnosti in okolja

Ponarejevalci so v povpraševanju po osebni zaščitni opremi, ki se je zaradi pandemije COVID-19 nenadno zelo povečalo, zaznali veliko poslovno priložnost. OLAF se je s tem ukvarja od marca 2020 in je doslej odkril več kot 1 000 sumljivih subjektov in pomagal pri zasegu milijonov podstandardnih ali ponarejenih predmetov, povezanih s pandemijo, zlasti obraznih mask, pa tudi razkužil za roke in kompletov za testiranje. Zdravje in varnost je OLAF s svojimi partnerji varoval tudi s preprečevanjem, da bi ponarejena hrana in pijača prišli do potrošnikov EU – v eni od operacij je na primer bilo zaseženih približno 1,3 milijona litrov ponarejenega vina in drugih alkoholnih pijač. Na radarju urada OLAF je bilo tudi okolje, saj se goljufi in tihotapci s svojim poslovnim modelom vse bolj osredotočajo na okoljsko področje. OLAF je sodeloval pri zasegih nedovoljenih pesticidov in pomagal zadržati zunaj EU več ton nedovoljenih hladilnih plinov (HFC). En 14-tonski tovor HFC, ki je bil leta 2020 zasežen po zaslugi urada OLAF, bi, če ne bi bil blokiran, imel enak vpliv na okolje kot 38 povratnih letov iz Amsterdama v Sydney.

Cigarete in tobak iz držav zunaj in znotraj EU

Tobačni izdelki predstavljajo velik delež tihotapljenega ali ponarejenega blaga, s katerim se OLAF  ukvarja vsako leto. Urad OLAF in njegovi partnerji so leta 2020 zasegli skupno skoraj 370 milijonov cigaret, ki so bile namenjene nezakoniti prodaji v EU in so izvirale zunaj njenih meja. Hkrati je OLAF zelo dejaven tudi v boju proti ponarejevalcem, ki se osredotočajo na nezakonito proizvodnjo cigaret v EU. Triletna operacija, v katero je bilo vključenih 10 držav, je privedla do zaplembe 95 milijonov nezakonitih cigaret in 300 ton tobaka. Pri tem je bilo aretiranih več kot 200 oseb, preprečena pa je bila finančna škoda, ocenjena na 80 milijonov evrov. OLAF je sodeloval tudi v treh glavnih operacijah, ki so bile osredotočene na  tobak za vodne pipe, v zadnjih nekaj letih čedalje bolj priljubljen izdelek med tihotapci.

Celotno poročilo je na voljo tukaj.

Naloge, pooblastila in pristojnosti urada OLAF:
Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge na naslednje načine:
•    opravlja neodvisne preiskave goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se denar vseh davkoplačevalcev EU uporabi za projekte, ki lahko ustvarijo delovna mesta in rast v Evropi;
•    s preiskovanjem hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU, prispeva h krepitvi zaupanja državljanov in državljank v institucije EU;
•    razvija premišljeno politiko EU za boj proti goljufijam.

Urad OLAF v svoji neodvisni preiskovalni funkciji lahko preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi z:
•    vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in
skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
•    nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem carinami;
•    sumi hujših kršitev s strani osebja EU in članov institucij EU.

Ko OLAF zaključi preiskavo, morajo pristojni organi EU in pristojni nacionalni organi primere preučiti in odločiti o nadaljnjem ukrepanju na podlagi priporočil urada OLAF. Za vse zadevne osebe se domneva, da so nedolžne, dokler se ne dokaže krivda na pristojnem nacionalnem sodišču ali sodišču EU.

Za dodatne informacije:

Jana CAPPELLO
Uradna govorka
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-85549
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Namestnik uradne govorke
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-91606
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Več informacij

Datum objave
10. junij 2021
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release