Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2021. gada 10. jūnijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF 2020. gadā: krāpšanas apkarošana, Eiropas iedzīvotāju aizsardzība

10/06/2021

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 12/2021

PDF version (267.66 KB)

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2020. gadā ļoti aktīvi strādāja pie tā, lai pasargātu ES iedzīvotājus no viltota vai standartiem neatbilstoša ar koronavīrusa pandēmiju saistīta medicīniskā aprīkojuma. OLAF pielāgoja savas darba metodes pārvietošanās un ceļošanas ierobežojumu radītajiem izaicinājumiem un turpināja veikt izmeklēšanas ar mērķi aizsargāt ES budžetu pret sarežģītām krāpšanas shēmām, viltošanu, kontrabandu, korupciju un interešu konfliktiem. Noslēgdams vairāk nekā 200 izmeklēšanu un ieteikdams atgūt vairāk nekā 293 miljonus eiro, OLAF turpināja nodrošināt, ka ES nauda tiek izlietota plānotajā veidā un paredzētajam mērķim visu labā.

Komentējot OLAF 2020. gada pārskata publikāciju, OLAF ģenerāldirektors Ville Itälä teica: “2020. gads daudzējādā ziņā varētu būt bijis unikāls gads, taču OLAF veiktajās izmeklēšanās atklājās tās pašas tendences, ko novērojam katru gadu, proti, slepenas vienošanās, interešu konflikti, iepirkumu konkursu manipulēšana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija utt. Tas skaidri pierāda, ka pandēmija potenciālos krāpniekus nav apturējusi. Tieši pretēji – vīrusa pandēmijas radītās jaunās krāpšanas iespējas, it īpaši ienesīgais tirgus attiecībā uz tādām viltotām vai standartam neatbilstošām precēm kā, piemēram, sejas maskas vai roku dezinfekcijas līdzekļi, 2020. gadā OLAF radīja jaunus izaicinājumus. Es esmu ārkārtīgi lepns, ka mani OLAF kolēģi tik prasmīgi ir stājušies pretī šiem jaunajiem izaicinājumiem un pierādījuši izturētspēju, radošumu un elastību, lai turpinātu strādāt cik vien iespējams normāli, nodrošinot Eiropas iedzīvotāju drošību par spīti pandēmijas radītajiem izaicinājumiem.”

OLAF veiktās izmeklēšanas skaitliskie rādītāji 2020. gadā

  • OLAF ir noslēdzis 230 izmeklēšanas, sniedzot 375 ieteikumus attiecīgām valsts un ES iestādēm;
  • OLAF ir ieteicis ES budžetā atgūt 293,4 miljonus eiro;
  • OLAF eksperti veica 1098 sākotnējās analīzes, uz kuru pamata ir sāktas 290 jaunas izmeklēšanas.

Tendences krāpšanas izmeklēšanā

Gada pārskats liecina, ka – papildus ar Covid-19 pandēmiju saistītām viltotām medicīnas precēm un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – OLAF izmeklētāji 2020. gadā ir konstatējuši vairākas citas krāpniecisku darbību tendences. Piemēram:

  • interešu konflikti un aizliegtas vienošanās starp labuma guvējiem un darbuzņēmējiem, it īpaši publiskā iepirkuma jomā;
  • viltoti vai pārmērīgi rēķini, korupcija un interešu konflikti attiecībā uz lauksaimniecības un lauku attīstības finansējumu, kas nereti saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
  • ar pētniecības finansējumu saistīta krāpšana;
  • cigarešu un tabakas kontrabanda;
  • krāpšana, kas ietekmē vidi un bioloģisko daudzveidību.

Krāpšanas mēģinājumi vairāku miljonu vērtībā

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020. gadā viena no OLAF konstatējām galvenajām tendencēm bija krāpnieku veiktas manipulācijas attiecībā uz iepirkuma un konkursa procesu nolūkā piesavināties ES līdzekļus. Krāpšanas mehānismi bieži vien aptver vairākas ES dalībvalstis un ietver sarežģītas shēmas nelikumīgu līdzekļu legalizēšanai. Vienā lietā, kurā bija iesaistīta Rumānija, Itālija, Beļģija un Spānija, OLAF ieteica atgūt 25 miljonus eiro. Ceļu infrastruktūrai paredzētā nauda tika legalizēta, izmantojot savstarpēji saistītus uzņēmumus un maksājumus par fiktīviem pakalpojumiem, turklāt OLAF konstatēja, ka pirmām kārtām šī nauda tikusi piešķirta, izmantojot aizdomīgu saikni valsts iestādēs. Citi piemēri ir atrodami gada pārskatā, un tie ietver krāpšanu, kas saistīta ar pētniecību, lauksaimniecību, lauku attīstību un sociālajiem fondiem. Dažos gadījumos OLAF atklāja, ka ES līdzekļi ir pieprasīti krāpnieciski, pamatojoties uz viltotiem dokumentiem, un daudzi no šiem gadījumiem bija arī saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Veselības, drošības un vides aizsardzība

Covid-19 pandēmija izraisīja pēkšņu un milzīgu individuālo aizsardzības līdzekļu pieprasījuma pieaugumu, un viltotāji tajā saskatīja lielas uzņēmējdarbības iespējas. OLAF kopš 2020. gada marta izseko šādas darbības, un līdz šim ir identificējis vairāk nekā 1000 aizdomīgu uzņēmēju un palīdzējis konfiscēt vairākus miljonus standartam neatbilstošu vai viltotu ar pandēmiju saistītu preču, galvenokārt sejas maskas, bet arī roku dezinfekcijas līdzekļus un testēšanas komplektus. Turklāt veselības un drošības aizsardzībai OLAF kopā ar partneriem ir novērsis viltotas pārtikas un dzērienu nonākšanu pie ES patērētājiem, piemēram, vienas operācijas rezultātā tika konfiscēti aptuveni 1,3 miljoni litru viltota vīna un alkoholisko dzērienu. OLAF redzeslokā bija arī vides joma, jo krāpnieki un kontrabandisti arvien vairāk savu uzņēmējdarbības modeli koncentrē uz vides jomu. OLAF piedalījās nelikumīgu pesticīdu konfiskācijā, kā arī palīdzēja nodrošināt, ka ES nenonāk vairākas tonnas nelikumīgas gāzes, ko izmanto par aukstumaģentu (HFC). Vienas šādas OLAF 2020. gadā konfiscētās HFC kravas, kuras svars bija 14 tonnas, ietekme uz vidi, ja šī krava nebūtu pārtverta, būtu bijusi līdzvērtīga 38 lidojumiem no Amsterdamas uz Sidneju un atpakaļ.

Cigaretes un tabaka no trešām valstīm un ES valstīm

Tabakas izstrādājumi katru gadu veido lielu daļu kontrabandas vai viltoto preču, pret kurām vēršas OLAF. OLAF un tā partneri 2020. gadā konfiscēja gandrīz 370 miljonus trešo valstu izcelsmes cigarešu, kuras bija paredzēts nelegāli tirgot Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā OLAF ļoti aktīvi cīnās pret viltotājiem, kuri koncentrējas uz cigarešu nelikumīgu ražošanu Eiropas Savienībā. Tika īstenota trīs gadus ilga operācija, kurā bija iesaistītas 10 valstis un kuras rezultātā tika konfiscēti 95 miljoni nelegālu cigarešu un 300 tonnas tabakas, veikti vairāk nekā 200 aresti un novērsts finansiālais kaitējums aptuveni 80 miljonu eiro apmērā. OLAF bija iesaistīts arī trīs vērienīgās operācijās, kas bija vērstas uz ūdenspīpju tabaku – izstrādājumu, kura popularitāte kontrabandistu vidū dažu pēdējo gadu laikā pieaug.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, klikšķiniet šeit.

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence
OLAF misija ir atklāt, izmeklēt un novērst ar ES līdzekļiem saistītu krāpšanu.

OLAF pilda savus uzdevumus:
•    veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju saistībā ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri var radīt darbvietas un izaugsmi Eiropā;
•    stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku pieļautus būtiskus pārkāpumus;
•    veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot savu neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas, kuras saistītas ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:
•    visiem ES izdevumiem — galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
•    dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
•    aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku pieļautiem būtiskiem pārkāpumiem.

Pēc tam, kad OLAF ir noslēdzis izmeklēšanu, kompetentajām ES un valstu iestādēm ir jāpārbauda OLAF sniegtie ieteikumi un jāpieņem lēmums par to izpildi. Visas attiecīgās personas, kamēr vien viņu vaina nav pierādīta kompetentā valsts vai ES tiesā, uzskata par nevainīgām.

Sīkāka informācija

Jana CAPPELLO
runaspersona
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32(0)2 29-85549
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
runaspersonas vietnieks
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32(0)2 29-91606
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 10. jūnijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release