Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Pranešimas spaudai2021 m. birželio 10 d.Europos kovos su sukčiavimu tarnybaSkaitymo laikas: 5 min

OLAF 2020 m.: užkirstas kelias sukčiavimui, užtikrintas europiečių saugumas

10/06/2021

Pranešimas spaudai Nr. 12/2021

PDF version (268.02 KB)

Viena iš esminių Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) darbo sričių 2020 m. buvo itin svarbus darbas siekiant apsaugoti ES piliečius nuo suklastotų ar standartų neatitinkančių medicinos reikmenų, būtinų kovai su koronaviruso pandemija. Pritaikiusi savo darbo metodus prie izoliavimo ir kelionių apribojimų kylančių iššūkių, OLAF tęsė tyrimus, kad apsaugotų ES biudžetą nuo sudėtingų sukčiavimo schemų, klastojimo, kontrabandos, korupcijos ir interesų konfliktų. OLAF užbaigė daugiau kaip 200 tyrimų ir rekomendavo susigrąžinti daugiau kaip 293 mln. EUR – taip ji toliau užtikrino, kad ES lėšos būtų panaudojamos pagal paskirtį, t. y. visų labui.

Komentuodamas paskelbtą OLAF 2020 m. metinę ataskaitą, OLAF generalinis direktorius Ville Itälä sakė: „2020 m. daugeliu atžvilgių buvo išskirtiniai, tačiau OLAF tyrimais atskleistas slaptų susitarimų, interesų konfliktų, manipuliavimo konkursais, pinigų plovimo ir kitų veiksmų, kuriuos mes matome kasmet, pobūdis aiškiai rodo, kad pandemija potencialių sukčiautojų nesustabdė. Iš tikrųjų, dėl viruso atsiradus naujų sukčiavimo galimybių, visų pirma susiformavus pelningai suklastotų arba standartų neatitinkančių gaminių, pavyzdžiui, veido kaukių ar rankų dezinfekantų, rinkai, 2020 m. OLAF susidūrė su naujais iššūkiais. Labai didžiuojuosi, kad mano kolegos iš OLAF taip profesionaliai įveikė kilusius iššūkius – nepaisant visų su pandemija susijusių sunkumų, OLAF darbuotojai, demonstruodami atsparumą, kūrybiškumą ir lankstumą, dirbo kiek įmanoma įprastai ir saugojo Europos piliečius.“

2020 m. OLAF tiriamosios veiklos rezultatai:

  • OLAF atliko 230 tyrimus ir pateikė 375 rekomendacijas atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms;
  • OLAF rekomendavo susigrąžinti į ES biudžetą 293,4 mln. EUR;
  • OLAF ekspertai atliko 1 098 preliminarias analizes, po kurių OLAF pradėjo 290 naujų tyrimų.

Kovos su sukčiavimu tyrimų tendencijos

Iš metinės ataskaitos matyti, kad 2020 m. OLAF tyrėjai nustatė ne tik medicinos prekių ir asmeninių apsaugos priemonių, būtinų kovai su COVID-19 pandemija, klastojimo, bet ir daug kitų sukčiavimo veiklos tendencijų, be kita ko:

  • paramos gavėjų ir rangovų interesų konfliktus ir slaptus susitarimus, visų pirma viešųjų pirkimų srityje;
  • suklastotas arba išpūstas sąskaitas faktūras, korupciją ir interesų konfliktus, susijusius su žemės ūkio ir kaimo plėtros finansavimu – ši veika dažnai susijusi su pinigų plovimu;
  • sukčiavimą finansuojant mokslinius tyrimus;
  • cigarečių ir tabako kontrabandą;
  • aplinkai ir biologinei įvairovei kenkiantį sukčiavimą.

Mėginimų sukčiauti žalos vertė – milijonai eurų

OLAF nustatė, kad 2020 m., kaip ir ankstesniais metais, viena iš pagrindinių tendencijų buvo sukčiautojų manipuliavimas viešųjų pirkimų ir konkursų procesu siekiant nusavinti ES lėšas. Sukčiavimo mechanizmai dažnai apima kelias ES valstybes nares ir yra pagrįsti sudėtingomis neteisėto pelno plovimo schemomis. Vienoje byloje, susijusioje su Rumunija, Italija, Belgija ir Ispanija, OLAF rekomendavo susigrąžinti 25 mln. EUR. Kelių infrastruktūrai skirti pinigai buvo plaunami per tarpusavyje susijusias įmones ir mokant už fiktyvias paslaugas – pinigai pirmiausia buvo skiriami naudojantis įtartinais, kaip nustatė OLAF, ryšiais nacionalinėse institucijose. Metinėje ataskaitoje pateikta ir kitų sukčiavimo, susijusio su moksliniais tyrimais, žemės ūkiu, kaimo plėtra ir socialiniais fondais, pavyzdžių. Per kai kuriuos tyrimus OLAF pavyko atskleisti atvejus, kai ES lėšų buvo prašoma apgaulės būdu, pateikiant suklastotus dokumentus, nors daugelis kitų atvejų taip pat buvo susiję su pinigų plovimu.

Sveikatos ir aplinkos apsauga, saugumo užtikrinimas

Dėl COVID-19 pandemijos staiga labai išaugus asmeninių apsaugos priemonių paklausai klastotojai šioje srityje įžvelgė dideles verslo galimybes. OLAF jų veiklą pradėjo sekti nuo 2020 m. kovo mėn. ir jau nustatė daugiau kaip 1 000 įtartinų veiklos vykdytojų, taip pat padėjo konfiskuoti milijonus standartų neatitinkančių arba suklastotų prekių, būtinų kovai su pandemija, visų pirma veido kaukių, taip pat rankų dezinfekantų ir testų rinkinių. Be to, siekdama apsaugoti sveikatą ir užtikrinti saugumą, OLAF kartu su partneriais vykdė operacijas, kad suklastoti maisto produktai ir gėrimai nepatektų į ES vartotojų rinkas – pavyzdžiui, per vieną operaciją konfiskuota apie 1,3 mln. litrų suklastoto vyno ir alkoholinių gėrimų. OLAF tyrimo veikla taip pat buvo nukreipta į aplinkos sritį, nes sukčiautojai ir neteisėtu gabenimu užsiimantys subjektai į ją vis dažniau orientuojasi kurdami savo verslo modelius. OLAF dalyvavo konfiskuojant neteisėtus pesticidus, taip pat sulaikė kelias tonas neteisėtų dujinių aušalų (HFC) už ES ribų. Vienas 14 tonų HFC krovinys, kuris 2020 m. buvo konfiskuotas padedant OLAF, jei jis nebūtų buvęs konfiskuotas, būtų turėjęs tokį patį poveikį aplinkai kaip 38 skrydžiai iš Amsterdamo į Sidnėjų ir atgal.

Cigaretės ir tabakas iš ES ir kitų šalių

Tabako gaminiai kasmet sudaro didelę kontrabandinių ar suklastotų prekių, dėl kurių OLAF vykdo savo operacijas, dalį. 2020 m. OLAF ir jos partneriai iš viso konfiskavo beveik 370 mln. kitose šalyse pagamintų cigarečių, skirtų nelegaliai prekybai ES. Be to, OLAF labai aktyviai kovoja su klastotojais, kurių pagrindinė veikla yra nelegali cigarečių gamyba ES. Po trejus metus trukusios operacijos, kurioje dalyvavo 10 šalių, pavyko konfiskuoti 95 mln. nelegalių cigarečių ir 300 tonų tabako, buvo sulaikyta daugiau kaip 200 asmenų ir išvengta finansinės žalos, kuri vertinama 80 mln. EUR. OLAF taip pat dalyvavo trijose pagrindinėse operacijose, susijusiose su vandens pypkių tabaku, kuris pastaraisiais metais tampa vis populiaresniu neteisėtai gabenamu produktu.

Su visa ataskaita galite susipažinti čia.

OLAF uždaviniai, įgaliojimai ir kompetencija
OLAF uždaviniai yra nustatyti, tirti ir nutraukti sukčiavimą ES lėšomis.

Savo uždavinius OLAF vykdo:
•    atlikdama nepriklausomus su ES lėšomis susijusio sukčiavimo ir korupcijos atvejų tyrimus, kad visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami projektams, galintiems sukurti darbo vietų Europoje ir paskatinti jos ekonomikos augimą,
•    tirdama sunkius ES institucijų darbuotojų ir narių nusižengimus ir taip padėdama didinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis,
•    formuodama patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

Kadangi OLAF tyrimai nepriklausomi, ji gali tirti sukčiavimo, korupcijos atvejus ir kitus ES finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, susijusius su:
•    visomis ES išlaidomis – pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio politika ir kaimo
plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba;
•    kai kurių sričių ES pajamomis, daugiausia muitais;
•    įtarimais dėl sunkių ES institucijų darbuotojų ir narių nusižengimų.

OLAF užbaigus tyrimą, kompetentingos ES ir nacionalinės institucijos turi išnagrinėti OLAF rekomendacijas ir priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Laikoma, kad visi susiję asmenys yra nekalti, kol jų kaltė neįrodyta kompetentingame nacionaliniame arba ES teisme.

Daugiau informacijos gali suteikti:

Jana CAPPELLO
Atstovė spaudai
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Tel.: +32(0)2 29-85549
E. paštas: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Atstovo spaudai pavaduotojas
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Tel: +32(0)2 29-91606
E. paštas: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2021 m. birželio 10 d.
Autorius
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
News type
  • OLAF press release