Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике10 Юни 2021 г.Европейска служба за борба с измамитеВреме за четене 1 мин

Работата на OLAF през 2020 г.: спиране на измамите, гарантиране на безопасността на европейците

10/06/2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 12/2021

PDF version (266.22 KB)

За Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 2020 г. беше белязана от жизненоважната ѝ работа, целяща да предпази гражданите на ЕС от фалшиво или неотговарящо на стандартите медицинско оборудване в контекста на коронавирусната пандемия. Като адаптира методите си на работа към предизвикателствата, породени от локдауна и ограниченията за пътуване, OLAF продължи своите разследвания в защита на бюджета на ЕС от сложни схеми за измама, фалшифициране, контрабанда, корупция и конфликти на интереси. Като приключи над 200 разследвания и препоръча събирането на над 293 милиона евро, OLAF продължи да гарантира, че парите на ЕС се изразходват правилно и по предназначение, т.е. в полза на всички.

Коментирайки публикуването на годишния доклад на OLAF за 2020 г., генералният директор на Службата Виле Итала заяви: В много отношения 2020 г. беше уникална, но разследванията на OLAF разкриха модели на тайни споразумения, конфликти на интереси, манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, изпиране на пари и т.н., които виждаме всяка година. Това е явно доказателство, че пандемията не е била спирачка за потенциалните измамници. В действителност вирусът откри нови възможности за измами, особено на доходоносния пазар на фалшифицирани или неотговарящи на стандартите продукти, като маски за лице или дезинфектанти за ръце, което изправи OLAF пред нови предизвикателства през 2020 г. Изключително горд съм, че колегите ми от OLAF успяха толкова умело да се справят с тези предизвикателства, демонстрирайки издръжливост, креативност и гъвкавост, за да продължат да работят възможно най-нормално, като гарантират безопасността на европейските граждани въпреки всички породени от пандемията предизвикателства.

Резултати от разследванията на OLAF през 2020 г.:

  • OLAF приключи 230 разследвания и отправи 375 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС
  • OLAF препоръча възстановяване на 293,4 милиона евро в бюджета на ЕС
  • OLAF започна 290 нови разследвания вследствие на направените от експертите на Службата 1098 предварителни анализа.

Тенденции в разследванията на измами:

Освен фалшифицирането на медицински изделия и лични предпазни средства в хода на пандемията от COVID-19, през 2020 г. разследващите служители на OLAF откриха редица други тенденции в измамите, както личи от годишния доклад. Сред тях са:

  • конфликти на интереси и тайни споразумения между бенефициенти и изпълнители, по-специално в областта на обществените поръчки
  • фалшиви или завишени фактури, корупция и конфликти на интереси, засягащи финансирането в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, често свързани с изпиране на пари
  • измами с финансиране за научноизследователска дейност
  • контрабанда на цигари и тютюн
  • измами, засягащи околната среда и биологичното разнообразие

Опити за измама за милиони евро

Както и през предходните години, една от основните тенденции, установени от OLAF през 2020 г., е манипулирането на процеса на възлагане на обществени поръчки с цел присвояване на средства от ЕС от страна на измамници. Механизмите за измама често се разпростират в няколко държави от ЕС и включват сложни схеми за изпиране на пари от незаконни печалби. В един случай, засягащ Румъния, Италия, Белгия и Испания, OLAF препоръча събирането на 25 милиона евро. Вместо да бъдат използвани за пътната инфраструктура, парите са били изпрани чрез взаимосвързани дружества и плащания за фиктивни услуги, а първото място при подбора е било спечелено чрез установена от OLAF подозрителна връзка в националните органи. В годишния доклад са дадени и други примери, които включват измами с финансирането за научноизследователска дейност, селското стопанство, развитието на селските райони и социалните фондове. В някои от случаите OLAF разкри как въз основа на подправени документи са били искани средства от ЕС, като много от тези случаи са свързани и с изпиране на пари.

Защита на здравето и безопасността и опазване на околната среда

Фалшификаторите съзряха големи възможности за бизнес, след като пандемията от COVID-19 доведе до внезапно и драстично нарастване на търсенето на лични предпазни средства. OLAF е по следите им от март 2020 г. и до момента е установила над 1000 подозрителни оператори и е помогнала за конфискуването на милиони неотговарящи на стандартите или фалшифицирани изделия, свързани с пандемията — по-конкретно маски за лице, но също и дезинфектанти за ръце и комплекти за тестване. Все така с оглед на защитата на здравето и безопасността операциите на OLAF с нейните партньори предотвратиха до потребителите в ЕС да достигнат фалшифицирани храни и напитки — една от тези операции приключи с конфискуването на близо 1,3 милиона литра фалшифицирани вина и алкохолни напитки. Вниманието на OLAF беше съсредоточено и върху околната среда, тъй като все по-често измамниците и контрабандистите развиват своята дейност в тази сфера. OLAF взе участие в конфискации на незаконни пестициди, както и в предотвратяването на вноса в ЕС на няколко тона незаконни хладилни газове (флуоровъглеводороди). Ако не беше блокиран, товарът от 14 тона флуоровъглеводороди, конфискуван благодарение на OLAF през 2020 г., щеше да има същото отражение върху околната среда като 38 двупосочни полета от Амстердам до Сидни.

Цигари и тютюн от държави от ЕС и извън него

Тютюневите изделия съставляват голяма част от контрабандните или фалшифицираните стоки, с които OLAF води борба всяка година. През 2020 г. OLAF и нейните партньори иззеха общо почти 370 милиона цигари, предназначени за незаконна продажба в ЕС и с произход извън неговите граници. В същото време OLAF е изключително активна и в борбата с фалшификаторите, които се занимават с незаконно производство на цигари в рамките на ЕС. Вследствие на операция, продължила три години, в която участваха 10 държави, бяха конфискувани 95 милиона незаконни цигари и 300 тона тютюн, бяха извършени над 200 ареста и бяха предотвратени финансова вреда оценена на  80 милиона евро. OLAF участва и в три големи операции, свързани с тютюн за наргиле — все по-популярно изделие сред контрабандистите през последните няколко години.

За достъп до пълния текст на доклада щракнете тук .

Мисия, мандат и правомощия на OLAF:
Мисията на OLAF е да разкрива, разследва и прекратява измами със средствата на ЕС.

OLAF изпълнява своята мисия, като:
•    извършва независими разследвания на измами и корупция, свързани със средствата на ЕС, така че да се гарантира, че всички пари на данъкоплатците в ЕС достигат до проекти, които водят до създаването на работни места и растеж в Европа;
•    допринася за укрепване на доверието на гражданите в институциите на ЕС посредством разследване на случаите на тежки нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на Съюза;
•    изготвя адекватна политика за борба с измамите.

Изпълнявайки своята функция за извършване на независими разследвания, OLAF може да провежда разследвания на измами, корупция и други нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и свързани със:
•    всички разходи на ЕС: основните категории разходи са структурните фондове, фондовете за политиката в областта на селското стопанство и за развитието
на селските райони, преките разходи и външната помощ;
•    някои видове приходи на ЕС, основно от мита;
•    съмнения за тежки нарушения от страна на служители на ЕС и членове на институциите на ЕС.

След като OLAF приключи своето разследване, компетентните органи на ЕС и националните органи са тези, които трябва да разгледат препоръките на OLAF и да вземат решение относно последващите действия във връзка с тях. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното пред компетентен национален съд или съд на ЕС.

За повече информация:

Jana CAPPELLO
Говорител
Европейска служба за борба с измамите(OLAF)
Телефон: +32(0)2 29-85549
Ел. поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Chris JONES
Заместник-говорител
Европейска служба за борба с измамите(OLAF)
Телефон: +32(0)2 29-91606
Ел. поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @EUAntiFraud

Данни

Дата на публикуване
10 Юни 2021 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
  • OLAF press release