Siirry pääsisältöön
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta

Usein kysyttyä

Epäilen, että EU:n rahoja on käytetty väärin. Mitä voin tehdä?

Ota yhteyttä OLAFiin – kaikki tieto, joka liittyy EU:n varojen epäiltyyn väärinkäyttöön tai korruptioon, on arvokasta. Voit ilmoittaa epäilyistäsi, ja tietojasi käsitellään luottamuksellisesti. Sinun ei tarvitse kerätä todisteita. Se kuuluu OLAFin tehtäviin.

Kuinka saan yhteyden OLAFiin?

OLAFiin voi

Millä kielellä voin ottaa yhteyttä OLAFiin?

Voit käyttää mitä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä, kun otat yhteyttä OLAFiin.

Voinko tehdä nimettömän ilmoituksen?

Kyllä. Voit tehdä OLAFiin nimettömän ilmoituksen.
OLAF tekee voitavansa kunnioittaakseen haluasi pysyä nimettömänä.
Se ei kuitenkaan voi taata nimettömyyttä sen jälkeen, kun tapaus on siirtynyt kansallisille viranomaisille tai kurinpitoviranomaisille.
EU-elinten työntekijä, joka haluaa ilmoittaa omassa yksikössään ilmenevästä väärinkäytöksestä, voi saada erityissuojelua.

Milloin minun pitäisi ottaa yhteyttä OLAFiin ja mitä tietoja minulla olisi oltava?

Mitä pikemmin, sen parempi. Tapaus voi vanhentua tai oleellista aineistoa voi kadota, jos OLAF ei saa tietoa ajoissa. Haluamme tietää, ketä epäilet ja mistä. Jos sinulla on väitteesi tueksi asiakirjoja, kuten kirjeenvaihtoa tai laskuja, toimita nekin OLAFiin.
Älä kuitenkaan aikaile ilmoittaa epäilyistäsi, vaikka sinulta puuttuisikin todistusaineistoa. OLAFissa työskentelee asiantuntijoita, jotka osaavat tutkia petoksia hyvin vähäisenkin tiedon perusteella. Jos epäilet petosta, ilmoita epäilyistäsi.

Mitä jos EU-virkamiehelle tarjotaan lahjusta?

Jos epäilet, että julkisten hankintasopimusten myöntämisessä ei ole noudatettu oikeita menettelytapoja, tietojen toimittamisesta on annettu vastineeksi arvokkaita lahjoja, tukia on saatu laittomasti tai niitä on kavallettu, ota yhteyttä OLAFiin.

Mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan EU-virkamiehellä?

EU-virkamiehillä tarkoitetaan kaikkia pysyvässä tai väliaikaisessa virkasuhteessa olevia virkamiehiä sekä paikalta palkattuja tai sopimussuhteisia työntekijöitä, jotka työskentelevät jossakin seuraavista organisaatioista:

 • Euroopan parlamentti
 • Euroopan unionin neuvosto
 • Eurooppa-neuvosto
 • Puheenjohtajavaltio
 • Euroopan komissio
 • Euroopan unionin tuomioistuin
 • Euroopan tilintarkastustuomioistuin
 • Euroopan keskuspankki
 • EU:n erillisvirasto
 • EU:n edustusto jäsenmaassa
 • EU:n edustusto EU:n ulkopuolisessa maassa.

Huom. OLAF vastaa sellaisten petosten, korruptiotapausten ja taloudellisten väärinkäytösten tutkinnasta, joissa on osallisena EU-elimen työntekijä.

Millaisia rangaistuksia OLAF voi määrätä?

OLAF on hallinto- ja tutkintaelin. Se voi tutkimustensa perusteella vain antaa suosituksia toimista, joihin EU:n tai kansallisten viranomaisten olisi ryhdyttävä.

Taloudelliset seuraamukset: OLAF suosittelee, että väärinkäytetyt varat palautetaan.
Oikeudelliset seuraamukset: Jos mahdollisesta rikollisesta toiminnasta on todisteita, OLAF raportoi niistä asiasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja suosittelee oikeudellisia toimia.
Kurinpidolliset seuraamukset: Jos EU-virkamies on rikkonut ammatillisia menettelytapasääntöjä, tapaus viedään kurinpitolautakuntaan. Euroopan komissio noudattaa nollatoleranssia.
Hallinnolliset seuraamukset: OLAF voi suositella muutoksia menettelytapoihin, jotka ovat alttiina petoksille (esimerkiksi ehdotuspyyntöön vastaamisen ehdot).

Miten OLAF tekee työtä komission tutkinta- ja kurinpitotoimiston (IDOC) kanssa?

IDOC ja OLAF täydentävät toisiaan: molemmat tekevät itsenäisiä tutkimuksia ja selvityksiä komission sisällä.

 • OLAF selvittää vakavia epäilyjä ammatillisista väärinkäytöksistä kaikissa EU:n toimielimissä, laitoksissa ja virastoissa. Sen alaan kuuluvat myös tapaukset, joilla on vaikutusta EU:n talousarvioon.
 • IDOC puolestaan selvittää muita ammatillisia väärinkäytöksiä ja tapauksia, jotka vaikuttavat komission maineeseen, pelkästään komission sisällä. OLAF siirtää kurinpitotoimia edellyttävät tapaukset IDOCille.