Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké1. september 2016Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig4 min læsetid

Toldmyndighederne i EU får nye, effektive værktøjer til at bekæmpe svig

01/09/2016

PRESSEMEDDELELSE nr. 16/2016

PDF version (193.15 KB)

Prøv at forestille dig følgende: Den Europæiske Union pålægger antidumpingtold på en bestemt vare, f.eks. solbriller, der hidrører fra et asiatisk land. Pludselig sker der en markant nedgang i importen af denne vare fra det pågældende land, og samtidig opstår der en betydelig stigning i importen af solbriller fra et naboland. Er det mon et tilfælde? Ikke ifølge OLAF's efterforskere, der med avancerede elektroniske værktøjer vil kunne afsløre, at der er tale om et komplot udtænkt af svindlere, som vil undgå at betale told ved at afgive urigtige oplysninger om varernes oprindelse.

I sådanne grænseoverskridende sager er det afgørende at have adgang til fuldstændige oplysninger om ruten for den pågældende forsendelse. Fra den 1. september kan toldmyndighederne i hele EU anvende disse nye elektroniske værktøjer til at bekæmpe toldsvig på en mere effektiv måde. Gennem en ajourføring af toldbestemmelserne kan myndighederne nu få adgang til nye IT-systemer, der registrerer de fysiske bevægelser for containere, som transporteres på skibe, og indsamle oplysninger om varer, der indføres i, passerer igennem og udføres af EU. De nye instrumenter vil gøre det nemmere for EU og dens medlemsstater at følge og spore mistænkelige forsendelser og forbedre opsporingen af toldsvig.

"Toldsvig er en belastning for de offentlige budgetter, og vi er nødt til at bekæmpe det på en effektiv og intelligent måde" sagde næstformand for Europa-Kommissionen Kristalina Georgieva, der udtrykker tilfredshed med gennemførelsen af de nye retlige bestemmelser. "Med de nye IT-værktøjer er de offentlige myndigheder bedre rustet til at håndtere denne udfordring uden at forstyrre den lovlige handel", tilføjede hun.

Toldsvig – f.eks. urigtig angivelse af varens oprindelse, for lav værdiansættelse eller falsk varebeskrivelse ved indførsel – forårsager betydelig skade på EU's finansielle interesser. Da denne form for svig har en grænseoverskridende karakter, er samarbejdet mellem toldmyndighederne af afgørende betydning.

I praksis har den ændrede lovgivning, som gælder fra i dag, ført til oprettelsen af to nye databaser. Efterforskerne får nu adgang til en ny database med oplysninger om containerbevægelser (såkaldte Container Status Messages), hvori der indsamles og registreres oplysninger om bevægelser for containere, som transporteres på skibe. Databasen skal indeholde oplysninger, som indberettes direkte af søtransportvirksomhederne. Der er ligeledes blevet oprettet en database vedrørende indførsel, udførsel og transit, som indeholder oplysninger om varer, der indføres i, passerer igennem og udføres af EU. Oplysninger vedrørende udførsel vil kun blive indsamlet for følsomme varer såsom tobak, alkohol og brændstof. Toldembedsmænd og OLAF, EU's Kontor for Bekæmpelse af Svig, vil kunne krydstjekke oplysningerne fra de to databaser og på den måde afsløre mulig svigagtig praksis. De nye værktøjer vil styrke de nationale toldmyndigheder og OLAF's evne til at analysere og afsløre svigagtige transaktioner.

Dertil kommer, at den ændrede lovgivning vil bidrage til at fremskynde OLAF's efterforskning, fordi der fastsættes tidsfrister for medlemsstaternes tilvejebringelse af dokumentation i relation til efterforskningen. Det bliver også lettere at anvende oplysninger, der er indhentet på baggrund af gensidig bistand, som bevismidler i nationale retssager.

Baggrund:

Den ovennævnte EU-lovgivning udgør retsgrundlaget for den gensidige bistand og udvekslingen af oplysninger, både mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, om spørgsmål i forbindelse med afsløring, forebyggelse og efterforskning af toldsvig. På samme retsgrundlag gennemfører OLAF og toldmyndighederne i medlemsstaterne og visse tredjelande jævnligt fælles toldaktioner.

OLAF's mission, mandat og kompetencer:

Det er OLAF's mission at afsløre, efterforske og standse svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:

  • gennemføre uafhængig efterforskning af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge anvendes i projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
  • bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
  • udarbejde en forsvarlig EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:

  • alle EU's udgifter: de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
  • visse aspekter af EU's indtægter, primært told
  • mistanke om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

 

Yderligere oplysninger
Alina BUREA                                                        
Talskvinde                                                      
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig               
Telefon: +32 229-57336                                 
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                        
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Vicetalskvinde
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
Telefon: +32(0)2 29-81764
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Detaljer

Publikationsdato
1. september 2016
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
  • OLAF press release