Direct la conținutul principal
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă
Comunicat de presă1 septembrie 2016Oficiul European de Luptă Antifraudă4 min de lectură

Funcționarii UE responsabili de efectuarea investigațiilor vamale primesc instrumente de combatere a fraudei noi, mai puternice

01/09/2016

COMUNICATUL DE PRESĂ nr. 16/2016

PDF version (196.91 KB)

Imaginați-vă acest scenariu: Uniunea Europeană impune taxe antidumping pentru un anumit produs, să zicem ochelarii de soare, provenit dintr-o țară asiatică. Dintr-odată, importurile de acest produs din țara în cauză scad considerabil, constatându-se totodată o creștere semnificativă a importurilor de ochelari de soare dintr-o țară vecină. Să fie o simplă coincidență? Pentru investigatorii OLAF, răspunsul este nu. Dacă ar avea acces la instrumente electronice de ultimă generație, aceștia și-ar putea da seama că este vorba de un tertip prin care fraudatorii încearcă să nu plătească taxele, prin declararea unei origini false a mărfurilor.

În astfel de cazuri transnaționale, accesul la informații complete cu privire la traseul unui anumit transport este esențial. De la 1 septembrie, funcționarii responsabili de efectuarea investigațiilor vamale de pe întreg teritoriul Uniunii Europene vor putea utiliza noi instrumente electronice pentru combaterea mai eficace a fraudei vamale. Printr-o actualizare a normelor vamale, autoritățile vor fi în măsură să acceseze noi sisteme informatice, care înregistrează deplasările fizice ale containerelor transportate pe nave maritime și care colectează informații privind mărfurile care intră, tranzitează și ies din UE. Aceste noi instrumente vor permite UE și statelor sale membre să urmărească și să identifice mai bine transporturile suspecte, precum și să detecteze mai bine fraudele vamale.

„Frauda vamală reprezintă o povară pentru bugetele publice și trebuie s-o combatem printr-un răspuns eficace și inteligent”, a declarat dna Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Comisiei Europene, salutând punerea în aplicare a noilor dispoziții juridice. „Grație unor noi instrumente informatice, autoritățile publice vor fi mai în măsură să abordeze această provocare fără a perturba comerțul legitim”, a adăugat comisarul.

Frauda vamală, de exemplu declararea unei origini false a produselor, subevaluarea sau descrierea eronată a mărfurilor la import, aduce prejudicii grave intereselor financiare ale UE. Având în vedere caracterul transnațional al acestor acte de fraudă, cooperarea dintre administrațiile vamale este esențială.

În practică, legislația modificată care se aplică începând de astăzi a determinat crearea a două noi baze de date. De acum, investigatorii vor putea accesa un nou registru, ce conține mesaje privind statutul containerelor, care colectează mesaje ce înregistrează traseul containerelor transportate cu nave maritime. Acest registru va conține mesaje transmise direct de către transportatorii maritimi. A fost elaborat și un registru privind importurile, exporturile și tranzitul, care conține date privind mărfurile care intră, tranzitează și ies din UE. Datele referitoare la exporturi care vor fi colectate sunt limitate la produsele sensibile, cum ar fi tutunul, alcoolul și carburanții. Funcționarii vamali, precum și Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF, vor putea face o verificare încrucișată a informațiilor din cele două baze de date, pentru a detecta posibile tipare de fraudă. Aceste noi instrumente vor consolida capacitățile analitice ale autorităților vamale naționale și ale OLAF de detectare a operațiunilor frauduloase.

În plus, legislația modificată va contribui la accelerarea investigațiilor OLAF, prin stabilirea de termene-limită până la care statele membre trebuie să furnizeze documente legate de investigații. De asemenea, aceasta va facilita utilizarea informațiilor obținute prin intermediul asistenței reciproce ca probe în cadrul procedurilor judiciare naționale.

Context:

Legislația UE menționată mai sus oferă un temei juridic pentru asistența reciprocă și schimbul de informații între statele membre, precum și între statele membre și Comisia Europeană, cu privire la chestiuni legate de detectarea, prevenirea și investigarea fraudelor vamale. În baza aceluiași temei juridic, OLAF și autoritățile vamale ale statelor membre, precum și ale unor țări terțe efectuează periodic operațiuni vamale comune.

Misiunea, mandatul și competențele OLAF

OLAF are misiunea de a identifica, a investiga și a opri actele de fraudă care implică fonduri ale UE.

OLAF își îndeplinește misiunea prin:

  • efectuarea unor investigații independente privind actele de fraudă și de corupție care implică fonduri ale UE, astfel încât să se asigure că toți banii contribuabililor din UE ajung la proiecte care pot crea locuri de muncă și pot genera creștere economică în Europa;
  • contribuția la întărirea încrederii cetățenilor în instituțiile UE, prin investigarea cazurilor de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE;
  • elaborarea unei politici solide a UE de combatere a fraudei.

Prin funcția sa de investigare independentă, OLAF poate investiga chestiuni legate de acte de fraudă, de corupție și de alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE în ceea ce privește:

  • toate cheltuielile UE. Principalele categorii de cheltuieli sunt: fondurile structurale, politica agricolă și fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern;
  • anumite tipuri de venituri ale UE, în principal taxele vamale;
  • suspiciunile de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE.

 

Pentru informații suplimentare
Alina BUREA                                                        
Purtător de cuvânt                                                      
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)                      
Telefon: +32(0)2 29-57336                                
Email: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                           
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Purtător de cuvânt adjunct
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)     
Telefon: +32(0)2 29-81764
Email: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Detalii

Data publicării
1 septembrie 2016
Autor
Oficiul European de Luptă Antifraudă
News type
  • OLAF press release