Glavni sadržaj
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru
Priopćenje za tisak1. rujna 2016.Europski ured za borbu protiv prijevara

Carinski istražitelji EU-a dobivaju nove, moćne alate za borbu protiv prijevare

01/09/2016

PRIOPĆENJE ZA TISAK br. 16/2016

PDF version (196.41 KB)

Zamislite ovaj scenarij: Europska unija uvodi antidampinšku carinu za određeni proizvod, primjerice sunčane naočale koje dolaze iz neke azijske zemlje. Odjednom se uvoz tog proizvoda iz te zemlje znatno smanji, ali se istodobno znatno poveća njihov uvoz iz susjedne zemlje. Je li to samo slučajnost? Zahvaljujući pristupu najsuvremenijim elektroničkim alatima istražitelji OLAF-a mogli bi otkriti da nije, već da je riječ o prevarantima koji žele zaobići plaćanje carine lažnim deklariranjem podrijetla robe.

U takvim prekograničnim predmetima ključan je pristup potpunim informacijama o smjeru kretanja određene pošiljke. Od 1. rujna carinski istražitelji diljem Europske unije moći će se koristiti novim elektroničkim alatima za djelotvorniju borbu protiv carinskih prijevara. Na temelju ažuriranih carinskih propisa nadležna će tijela moći pristupati novim IT sustavima za evidenciju fizičkog kretanja kontejnera koji se prevoze na pomorskim plovilima te prikupljanje informacija o robi koja ulazi u, prolazi kroz ili napušta EU. Ti će novi alati omogućiti EU-u i državama članicama da bolje prate sumnjive pošiljke te da lakše otkrivaju carinske prijevare.

Carinskim se prijevarama gube sredstva iz javnih proračuna i stoga im se moramo suprotstaviti djelotvornom i pametnom reakcijom, izjavila je potpredsjednica Europske komisije Kristalina Georgijeva pozdravljajući provedbu novih zakonskih propisa. Dodala je da će zahvaljujući novim informatičkim alatima javna tijela biti bolje opremljena za suprotstavljanje tom izazovu a da se pritom ne narušava zakonita trgovina.

Carinskim se prijevarama, kao što su lažno deklariranje podrijetla proizvoda, navođenje niže vrijednosti ili lažni opis robe pri uvozu, nanosi velika šteta financijskim interesima EU-a. Imajući u vidu prekograničnu prirodu takvih prijevara, ključna je suradnja carinskih tijela.

U praksi, izmijenjeno zakonodavstvo koje se danas počinje primjenjivati potaknulo je stvaranje dvije nove baze podataka. Istražitelji će sada imati pristup novom registru poruka o statusu kontejnera u kojem se prikupljaju poruke kojima se evidentiraju kretanja kontejnera na pomorskim plovilima. Registar će sadržavati poruke koje izravno dostavljaju pomorski prijevoznici. Slično tome, razvijen je i registar uvoza, izvoza i provoza koji sadržava podatke o robi koja ulazi, prolazi kroz ili napušta EU. Podaci o izvozu koji će se prikupljati bit će ograničeni na osjetljive proizvode, kao što su duhan, alkohol i goriva. Carinski službenici i Ured EU-a za borbu protiv prijevara OLAF moći će unakrsno provjeravati informacije iz obje baze podataka kako bi otkrili moguće obrasce prijevara. Novim alatima ojačat će se analitičke sposobnosti nacionalnih carinskih tijela i OLAF-a za otkrivanje radnji u cilju prijevare.

Osim toga, izmijenjeno će zakonodavstvo pomoći ubrzavanju istrage OLAF-a jer će se državama članicama propisati rokovi za dostavljanje dokumenata povezanih s istragom. Olakšat će se i primjena informacija u svrhu dokaza u nacionalnim pravosudnim postupcima, dobivenih u okviru uzajamne pomoći.

Kontekst:

Prethodno navedeno zakonodavstvo EU-a čini pravni temelj za uzajamnu pomoć i razmjenu informacija među državama članicama, kao i između država članica i Europske komisije o pitanjima povezanima s otkrivanjem, sprečavanjem i istraživanjem carinskih prijevara. Na istom pravnom temelju OLAF i carinska tijela država članica, kao i neke treće zemlje, redovito provode zajedničke carinske operacije.

Misija, mandat i nadležnosti OLAF-a

OLAF-ova je misija otkrivanje, istraživanje i zaustavljanje prijevara koje uključuju sredstva EU-a.

OLAF ispunjava svoju misiju:

  • neovisno istražujući prijevare i korupciju povezane sa sredstvima EU-a kako bi osigurao da se sav novac poreznih obveznika EU-a preusmjerava na projekte kojima se mogu otvarati nova radna mjesta i poticati rast u Europi;
  • pridonoseći jačanju povjerenja građana u institucije EU-a istraživanjem teških povreda dužnosti koje počine osoblje EU-a i članovi institucija EU-a;
  • razvijajući dobru politiku borbe protiv prijevara.

U svojoj ulozi neovisnog istražitelja OLAF istražuje predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja ugrožavaju financijske interese EU-a povezane s(a):

  • svim rashodima EU-a: glavne su kategorije rashoda strukturni fondovi, poljoprivredna politika i fondovi za ruralni razvoj, izravni rashodi te vanjska pomoć,
  • određenim područjima prihoda EU-a, uglavnom carinama,
  • sumnjama na teške povrede dužnosti koje počine osoblje EU-a i članovi institucija EU-a.

 

Dodatne informacije
Alina BUREA                                                        
Glasnogovornica                                                      
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)                      
Telefon: +32(0)2 29-57336                                  
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                        
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Zamjenica glasnogovornice
Europski ured za borbu protiv prijevara  (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-81764
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Pojedinosti

Datum objave
1. rujna 2016.
Autor
Europski ured za borbu protiv prijevara
News type
OLAF press release