Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost1. september 2016Evropski urad za boj proti goljufijam

Carinski preiskovalci EU dobili novo, učinkovito orodje za boj proti goljufijam

01/09/2016

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 16/2016

PDF version (202.51 KB)

Predstavljajte si ta scenarij – Evropska unija uvede protidampinške dajatve za določen izdelek, na primer sončna očala, iz azijske države. Naenkrat se močno zmanjša uvoz iz zadevne države, toda znatno poveča uvoz sončnih očal iz njene sosednje države. Le naključje? Ne za preiskovalce Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), ki z dostopom do najsodobnejše elektronske opreme lahko ugotovijo, da gre za načrt goljufov, da se izognejo plačevanju dajatev z lažno izjavo o poreklu blaga.

V takšnih nadnacionalnih primerih je ključnega pomena imeti dostop do popolnih informacij o poti določene pošiljke. Carinski preiskovalci po vsej Evropski uniji bodo od 1. septembra dalje lahko uporabljali nova elektronska orodja za učinkovitejši boj proti carinskim goljufijam. S posodobitvijo carinskih predpisov bodo organi imeli dostop do novih informacijskih sistemov za beleženje fizičnih premikov zabojnikov, ki se prevažajo na pomorskih plovilih, in lahko bodo zbrali informacije o blagu, ki vstopa in zapušča EU, ter blagu v tranzitu. Ti novi instrumenti bodo EU in njenim državam članicam omogočili boljše spremljanje in sledenje sumljivih pošiljk ter boljše odkrivanje carinskih goljufij.

„Carinska goljufija obremenjuje javne proračune, zato se moramo boriti proti njej z učinkovitim in pametnim odzivom,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije Kristalina Georgieva, ki je pozdravila izvajanje novih pravnih določb. „Zahvaljujoč novim informacijskim orodjem bodo javni organi bolje opremljeni za soočanje s tem izzivom, ne da bi pri tem ovirali zakonito trgovino,“ je še dodala.

Carinska goljufija, na primer nepravilno deklariranje porekla izdelka, prenizko vrednotenje ali napačen opis blaga pri uvozu, povzroča znatno škodo finančnim interesom EU. Glede na nadnacionalno naravo takšne goljufije je sodelovanje med carinskimi organi bistvenega pomena.

V praksi je spremenjena zakonodaja, ki se uporablja od danes, spodbudila vzpostavitev dveh novih podatkovnih zbirk. Preiskovalci bodo zdaj imeli dostop do nove podatkovne zbirke sporočil o statusu zabojnikov, v kateri se bodo zbirala sporočila o premikih zabojnikov, ki se prevažajo na pomorskih plovilih. Ta sporočila bodo neposredno pošiljali pomorski prevozniki. Prav tako je bila razvita podatkovna zbirka o uvozu, izvozu in tranzitu, ki zajema podatke o blagu, ki vstopa in zapušča EU, ter blagu v tranzitu. Zbrani podatki o izvozu so omejeni na občutljive izdelke, kot so tobak, alkohol in goriva. Carinski uradniki in urad OLAF bodo lahko navzkrižno preverili informacije iz obeh podatkovnih zbirk, da bi odkrili vzorce morebitnih goljufij. Ta nova orodja bodo okrepila analitične zmogljivosti nacionalnih carinskih organov in urada OLAF pri odkrivanju goljufivih dejavnosti.

Poleg tega bo spremenjena zakonodaja pomagala pospešiti preiskave urada OLAF z določitvijo rokov za države članice, da zagotovijo dokumente v zvezi s preiskavami. Olajšala bo tudi uporabo informacij, pridobljenih na podlagi medsebojne pomoči, kot dokazov v nacionalnih sodnih postopkih.

Ozadje:

Navedena zakonodaja EU zagotavlja pravno podlago za medsebojno pomoč in izmenjavo informacij med državami članicami ter med državami članicami in Evropsko komisijo o zadevah v zvezi z odkrivanjem, preprečevanjem in preiskovanjem carinskih goljufij. Urad OLAF in carinski organi držav članic ter nekaterih tretjih držav na isti pravni podlagi redno izvajajo skupne carinske operacije.

Naloge, pooblastila in pristojnosti urada OLAF

Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge:

  • z opravljanjem neodvisnih preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se bo denar vseh davkoplačevalcev EU uporabil za projekte, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in rast v Evropi;
  • s prispevanjem k večjemu zaupanju državljanov v institucije EU prek preiskovanja hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU;
  • z razvojem premišljene politike EU za boj proti goljufijam.

Urad OLAF v svoji neodvisni preiskovalni funkciji lahko preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi:

  • z vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
  • z nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem carinami;
  • s sumi hujših kršitev s strani osebja EU in članov institucij EU.

 

Za dodatne informacije
Alina BUREA                                                        
Uradna govorka                                                     
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)                      
Telefon: +32 22957336                                  
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)                                        
http://ec.europa.eu/anti-fraud     

Silvana ENCULESCU
Namestnica uradne govorke
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)    
Telefon: +32(0)2 29-81764
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud

Headline image: iStock.com/vale_t

Več informacij

Datum objave
1. september 2016
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release