Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké23. maj 2013Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF's aktivitetsrapport 2012

23/05/2013

PRESSEMEDDELELSE Nr. 2/2013                                            
Den 23. maj 2013

Nye undersøgelsesmetoder gør OLAF mere effektiv

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har i dag offentliggjort sin rapport om OLAF's aktiviteter i 2012. 
I løbet af året har OLAF styrket sin efterforskningsfunktion og opnået betydelige resultater. OLAF's efterforskning er blevet mere effektiv, og sagernes gennemsnitlige varighed er faldet med syv måneder fra 29,1 måneder i 2011 til 22,6 måneder i 2012. Det er navnlig den fase, hvor man udvælger nye sager, der er blevet forkortet kraftigt fra 6,8 til 1,4 måneder ved årets udgang. Disse forbedringer har givet OLAF bedre mulighed for at håndtere sin arbejdsbelastning, eftersom den informationsmængde, OLAF modtager, har været støt stigende. I 2012 har OLAF også behandlet flere sager end nogen sinde før, idet der blev afsluttet 465 sager sammenlignet med 208 året før. Sagerne resulterede i anbefalinger om at inddrive 284 mio. EUR.

"I 2012 er OLAF fortsat med intensivt at bekæmpe svig, og kontoret har holdt fast i sin nultolerancepolitik over for korruption. De fremragende resultater, der er fremlagt i aktivitetsrapporten, viser, hvor engageret OLAF er i effektiv efterforskning af høj kvalitet. Samarbejdet med vores partnere og medlemsstaterne er absolut nødvendigt for at få den fulde effekt af vores indsats mod svig. Hurtig og afgørende indgriben er vital, når det handler om at geninddrive misbrugte EU-midler og straffe gerningsmændene", udtaler Giovanni Kessler, generaldirektør for OLAF.

Rapportens højdepunkter:

  • I 2012 blev varigheden af undersøgelser og koordineringssager skarpt reduceret til 22,6 måneder i gennemsnit inklusive udvælgelsesfasen, hvilket udgør en reduktion på 22 % i forhold til 2011.
  • Den gennemsnitlige varighed af en sags udvælgelsesfase blev forkortet fra 6,8 til 1,4 måneder, hvilket udgør en reduktion på 80 % i forhold til 2011. Takket være nye og bedre udvælgelsesmetoder kan OLAF hurtigere beslutte, om der skal indledes en sag eller ej.
  • OLAF har som resultat af sin efterforskning anbefalet at inddrive 284 mio. EUR. På rapportens udgivelsesdato havde de kompetente myndigheder meddelt, at de havde inddrevet 94,5 mio. EUR.
  • OLAF har modtaget og behandlet en større informationsmængde, nemlig 1264 oplysninger i 2012, hvilket er 21 % flere end i 2011. Selvom de modtagne oplysninger primært kommer fra private kilder, er antallet af oplysninger modtaget fra medlemsstaterne fordoblet, hvilket signalerer en større tiltro til OLAF.

Bedrifterne fra 2012 var resultatet af en større intern reorganisering kombineret med indførelsen af nye undersøgelsesmetoder og arbejdspraksisser. Disse ændringer styrkede OLAF's kapacitet til at efterforske og udforme politikker. De bidrog også til en tydeligere intern ansvarsfordeling og reducerede omkostninger, hvilket overordnet gør OLAF mere effektiv.

I årets løb bidrog OLAF fortsat til at udvikle og gennemføre politikker og lovgivning til bekæmpelse af svig.
Inden for rammen af Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig arbejdede OLAF tæt sammen med andre af Europa-Kommissionens tjenestegrene for at forbedre afsløring og forebyggelse af svig. OLAF udviklede også sit samarbejde med andre EU-institutioner yderligere.

På Europa-Kommissionens vegne repræsenterede OLAF endvidere EU med succes under forhandlingsprocessen for protokollen om afskaffelse af ulovlig handel med tobaksprodukter knyttet til Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol.

OLAF forberedte i samarbejde med Generaldirektoratet for Retlige Anliggender et lovforslag om etableringen af en europæisk anklagemyndighed.  Forslaget forventes at blive vedtaget i 2013. Organisationen søger at styrke efterforskning og retsforfølgelse af svig mod EU-budgettet.

For at give et overblik over, hvor bredt OLAF's aktiviteter spændte på tværs af forskellige sektorer i 2012, indeholder rapporten en række casestudier.

OLAF
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har en trefoldig mission: Det beskytter Den Europæiske Unions finansielle interesser ved at efterforske svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, det afslører og efterforsker alvorlige sager i forbindelse med medlemmers og ansatte ved EU-institutioner og -organers udførelse af deres arbejdsopgaver, som kunne føre til disciplinærsager eller straffesager, og det støtter EU's institutioner, især Europa-Kommissionen, ved udvikling og gennemførelse af lovgivning og politikker om bekæmpelse af svig.

Yderligere oplysninger:
Alina Burea
Talsperson
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Detaljer

Publikationsdato
23. maj 2013
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
OLAF press release