Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké28. april 2014Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig4 min læsetid

OLAF i 2013: mere efterforskningsarbejde, kortere efterforskningstid og bedre resultater for EU's skatteydere

28/04/2014

PRESSEMEDDELELSE NR. 06/2014
29. april 2014

PDF version

I 2013 lykkedes det for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) at intensivere bekæmpelsen af svig i Europa. Borgere og institutioner henvendte sig med flere oplysninger af potentiel interesse for efterforskningen end nogensinde før. OLAF afsluttede et rekordstort antal efterforskninger, samtidig med at det afkortede deres samlede varighed, og det fremsatte flere anbefalinger end i de seneste fem år. OLAF anbefalede, at 402,8 mio. EUR blev tilbagebetalt til EU-budgettet, hvilket vil være med til at finansiere andre projekter og lette byrden på EU's skatteydere. Disse bemærkelsesværdige resultater viser, at OLAF er blevet et stadig mere effektivt kontor, der konstant opnår gode resultater til gavn for EU-borgerne.

"I 2013 lykkedes det for os at modernisere OLAF og gøre det stadig mere effektivt, hvad angår bekæmpelsen af svig og korruption i EU. Omstruktureringen sidste år har givet lovende resultater og gjort det muligt for os at intensivere vores efterforskningsindsats, bidrage til vigtig ny lovgivning og yderligere at uddybe samarbejdet med vores operationelle partnere. Det skete ved hjælp af så godt som de samme ressourcer som tidligere år, hvilket viser vores personales engagement og professionalisme", udtalte generaldirektør Giovanni Kessler på den årlige pressekonference, hvor rapporten vedrørende OLAF i 2013 blev fremlagt.

Hvad angår udsigterne for 2014, tilføjede han: "OLAF er blevet styrket med ikrafttrædelsen af den nye OLAF-forordning og vedtagelsen af de nye retningslinjer for undersøgelsesprocedurerne for kontorets ansatte. Vi ser frem til at fortsætte det gode efterforskningsarbejde og komme endnu længere med strategien til bekæmpelse af svig. Et vigtigt element i forbindelse med vores vision for en bedre beskyttelse af EU's finansielle interesser er vores aktive støtte til Kommissionens planer om at oprette en europæisk anklagemyndighed."

Særlige resultater, OLAF opnåede i 2013

  • OLAF modtog det højeste antal henvendelser med oplysninger af potentiel interesse for dets efterforskninger siden kontorets oprettelse, nemlig 1294. Til sammenligning modtog OLAF i 2013 35 % flere oplysninger end for fem år siden, hvilket afspejler EU-borgernes, institutionernes og andre partneres fortsatte fokus på problemerne med svig. Det høje antal indkomne oplysninger afspejler den øgede tillid til OLAF's efterforskningskapacitet.
  • Trods de mange indkomne oplysninger lykkedes det fortsat for OLAF at vurdere disse på kort tid - i gennemsnit 1,8 måned - inden det besluttede, om der var grundlag for at fortsætte med sagen eller ej. I de seneste to år har OLAF gjort denne udvælgelsesfase over 70 % kortere, hvilket er en betydelig fremgang.
  • OLAF indledte et stort antal efterforskninger, nemlig 253. Det er en stigning på 58 % i forhold til 2009.
  • I 2013 blev der desuden afsluttet 293 efterforskninger. Efterforskningernes varighed faldt til 21,8 måneder, hvilket tydeligt viser, at OLAF har forbedret sin effektivitet yderligere. Det er den korteste gennemsnitlige varighed af efterforskninger i over fem år. Ved at gennemføre efterforskningerne mere effektivt og i løbet af kortere tid øges chancerne for, at OLAF's sager giver håndgribelige resultater i marken.
  • OLAF fremkom med 353 anbefalinger til, hvordan de kompetente myndigheder kan sikre opfølgningen på det finansielle, retslige, administrative og disciplinære område. Det er 81 % flere end i 2009.
  • I 2013 anbefalede OLAF også, at der blev foretaget flere tilbagebetalinger til EU-budgettet (402,8 mio. EUR).

OLAF's bidrag til vigtige politikker til bekæmpelse af svig

I 2013 bistod OLAF Europa-Kommissionen med udformningen af politikker og lovgivning vedrørende bekæmpelse af svig. Kontoret ydede et væsentligt teknisk input til Kommissionens forslag i juli om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed. Dette initiativ vil sikre, at svig mod EU-budgettet konsekvent vil blive retsforfulgt i hele Europa, og at svindlerne stilles for en domstol.

Ulovlig handel med tobaksvarer berøver EU's og medlemsstaternes budgetter for betydelige midler hvert år. OLAF fortsatte i hele 2013 med at prioritere bekæmpelsen af dette skadelige fænomen.

Da der kommer stadig flere komplekse sager om svig, der går på tværs af grænserne eller har en international dimension, udvidede OLAF i 2013 sin virksomhed ved at indgå en række samarbejdsaftaler med partnere i Europa og udenfor. Disse partnerskaber vil være med til at sikre en bedre beskyttelse af EU's finansielle interesser til gavn for EU's skatteydere.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har tre hovedopgaver: det beskytter Den Europæiske Unions finansielle interesser ved at efterforske svig og andre ulovlige aktiviteter, det påviser og efterforsker alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser blandt medlemmer af og ansatte i EU's institutioner og organer, som kan føre til disciplinærsager eller straffesager, og det hjælper EU-institutionerne og især Europa-Kommissionen med at udforme og gennemføre lovgivning og politikker til bekæmpelse af svig.

Yderligere oplysninger:
Alina Burea
Talskvinde
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Detaljer

Publikationsdato
28. april 2014
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
  • OLAF press release