Põhisisu juurde
European Anti-Fraud Office
Teata pettusest
Pressiteade28. aprill 2014Euroopa Pettustevastane Amet3 min lugemist

OLAF 2013. aastal: rohkem juurdlusi lühema aja jooksul ja rohkem tulemusi ELi maksumaksjatele

28/04/2014

PRESSITEADE nr 06/2014
29. aprill 2014

PDF version

2013. aastal tugevdas Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võitlust pettuste vastu kogu Euroopas. Kodanikud ja institutsioonid andsid rekordhulgal võimalikku juurdlusalast teavet. OLAFi viis läbi rohkem juurdlusi kui kunagi varem. Samas lühenes juurdluste üldine kestus ja anti rohkem soovitusi kui viimasel viiel aastal. OLAF tegi soovituse 402,8 miljoni euro tagasi maksmiseks ELi eelarvesse, millest saab rahastada teisi projekte ning vähendada ELi maksumaksjate koormust. Need suurepärased tulemused näitavad, et OLAF on muutunud järjest tõhusamaks, andes Euroopa kodanikele käegakatsutavaid tulemusi.

2013. aastal õnnestus meil OLAFit moderniseerida ja muuta ameti võitlus pettuse- ja korruptsiooniga Euroopa Liidus üha tõhusamaks. Eelmise aasta ümberkorraldused on kandnud vilja ning võimaldanud tõhustada meie juurdlustööd, aidata kaasa oluliste õigusaktide väljatöötamisele ja tihendada koostööd meie koostööpartneritega. Kõik see on saavutatud praktiliselt samade vahenditega kui eelmistel aastatel, mis räägib meie töötajate pühendumusest ja professionaalsusest,” ütles peadirektor Giovanni Kessler iga-aastasel pressikonverentsil, millel esitleti OLAFi 2013. aasta aruannet.

Heites pilku 2014. aastale, lisas ta: „Uus OLAFi määrus ja OLAFi töötajatele ette nähtud uued juurdluseeskirjad on OLAFi tööd tulemuslikumaks muutnud. Loodame jätkata head juurdlustööd ja tõhustada pettusevastaseid meetmeid. Toetame aktiivselt komisjoni kava Euroopa Prokuratuuri loomiseks, sest meie arvates on see võtmetähtsusega element ELi finantshuvide paremaks kaitseks.”

OLAFi 2013. aasta peamised tulemused

  • 2013. aastal sai OLAF rekordhulgal võimalikku juurdlusalast teavet - 1294 teadet. See tähendab, et 2013. aastal sai amet 35 % rohkem teavet kui viis aastat tagasi, mis näitab ELi kodanike, institutsioonide ja muude partnerite jätkuvat tähelepanelikkust pettuste osas. Sissetuleva infovoolu suurenemine näitab kasvavat usaldust OLAFi juurdlusalase suutlikkuse vastu.
  • Vaatamata suuremale teabehulgale õnnestus OLAFil seda teavet hinnata lühikese aja jooksul — otsus juurdluse algatamise või algatamata jätmise kohta tehti keskmiselt 1,8 kuu jooksul. Kahe viimase aasta jooksul on OLAF otsustusetapi kestust lühendanud üle 70 %, mis on märkimisväärne saavutus.
  • OLAF algatas suurel arvul juurdlusi – 253. See on 58 % rohkem kui 2009. aastal.
  • 2013. aastal viidi lõpule ka 293 juurdlust. Juurdluse keskmine kestus vähenes 21,8 kuuni, mis on selge märk selle kohta, et OLAFi töö on tõhusamaks muutunud. See on lühim juurdluste keskmine kestus viie aasta jooksul. Tõhusam ja kiirem menetlemine võimaldab OLAFi juurdlustel viia järjest rohkem käegakatsutavate tulemusteni.
  • OLAF andis pädevatele asutustele 353 soovitust rahaliste, kohtulike, haldusalaste ja distsiplinaarsete järelmeetmete võtmiseks. See on 81 % rohkem võrreldes 2009. aastaga.
  • OLAF tegi 2013. aastal soovituse ka suurema summa tagasimakseks ELi eelarvesse – 402,8 miljonit eurot.

OLAFi panus peamistesse pettustevastastesse meetmetesse

2013. aastal abistas OLAF Euroopa Komisjoni pettusevastaste meetmete ja õigusaktide väljatöötamisel. Juulis andis amet olulise tehnilise panuse Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomist käsitlevasse komisjoni õigusakti ettepanekusse. Kõnealune algatus aitab tagada, et ELi eelarvega seotud pettuste eest süüdistuse esitamine toimub kogu Euroopas ühtemoodi ja et petturid võetakse vastutusele.

Kuna ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise tõttu jäävad iga aasta ELi ja liikmesriikide eelarvesse laekumata märkimisväärsed vahendid, seadis OLAF võitluse selle kahjuliku nähtuse vastu kogu aasta prioriteediks.

Keerukate piiriüleste või rahvusvaheliste pettusejuhtumite sagenemise tõttu laiendas OLAF 2013. aastal oma kandepinda. Amet sõlmis mitmeid koostöölepinguid partneritega Euroopas ja mujal. Sellised partnerlused aitavad paremini kaitsta ELi finantshuve, mis tuleb kasuks ELi maksumaksjale.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Euroopa Pettusevastase Ameti missioonil on kolm tahku: kaitsta Euroopa Liidu finantshuve pettusjuhtumite, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse uurimise kaudu; uurida ELi institutsioonide ja asutuste ametnike ja töötajate ametikohustuste täitmisega seotud raskeid juhtumeid, mille korral võib osutuda vajalikuks algatada distsiplinaar- või kriminaalmenetlus; toetada ELi institutsioone, eelkõige Euroopa Komisjoni pettustevastaste õigusaktide ja tegevuspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Lisateave:
Alina BUREA
Pressiesindaja
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-post: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
28. aprill 2014
Autor
Euroopa Pettustevastane Amet
News type
  • OLAF press release