Направо към основното съдържание
European Anti-Fraud Office
Съобщете за измама
Прес комюнике28 Aприл 2014 г.Европейска служба за борба с измамите

OLAF през 2013 г. – повече и по-кратки разследвания, по-добри резултати за данъкоплатците в ЕС

28/04/2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ № 6/2014
29 април 2014 г.

PDF version

През 2013 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) успя да засили борбата с измамите в Европа. Гражданите и институциите подаваха повече от всякога сведения от интерес за евентуално разследване. OLAF приключи рекорден брой разследвания, като същевременно съкрати общата им продължителност и отправи повече препоръки, отколкото през последните пет години. OLAF препоръча възстановяване в размер на 402,8 милиона евро в полза на бюджета на ЕС, което ще спомогне за финансирането на други проекти и ще облекчи тежестта за данъкоплатците в ЕС. Тези отлични резултати показват, че OLAF се е превърнала в служба с нарастваща ефикасност, която оправдава очакванията на европейските граждани.

През 2013 г. успяхме да модернизираме OLAF и да я превърнем служба с нарастващ опит в областта на борбата с измамите и корупцията в ЕС. Реорганизацията през миналата година доведе до обещаващи резултати и ни позволи да увеличим усилията си по разследване, да допринесем за ключови законодателни досиета и да задълбочим още повече сътрудничеството с оперативните ни партньори. Това беше постигнато с практически същите ресурси, както в предишните години, което говори за ангажимента и професионализма на нашите служители“, заяви генералният директор Джовани Кеслер на годишната пресконференция за представяне на доклада на OLAF за 2013 г.

Говорейки за перспективите за 2014 г., той добави: „Службата бе укрепена посредством влизането в сила на новия регламент за OLAF и приемането на новите Насоки относно процедурите на разследване, прилагани от персонала на OLAF. Очакваме да продължим нашата добра работата по разследване и да постигнем още по-голям напредък в политиката за борба с измамите. Ключов елемент от визията ни за по-добра защита на финансовите интереси на ЕС е активната ни подкрепа за плановете на Комисията за създаване на Европейска прокуратура.”

Основни резултати от дейността на OLAF през 2013 г.

  • От своето създаване досега OLAF получи най-големия брой сведения, които могат евентуално да бъдат от интерес за разследване – 1 294. За сравнение, това означава, че през 2013 г. Службата е получила 35% повече сведения, отколкото преди пет години, което отразява трайната заинтересованост на гражданите на ЕС, институциите и другите партньори от въпросите, свързани с измамите. Този нараснал поток от сведения показва повишеното доверие в капацитета на OLAF за разследване.
  • Въпреки нарасналия обем на сведенията OLAF продължава да преценява тези сведения в кратки срокове – средно за 1,8 месеца – преди да вземе решение дали да разследва даден случай или не. През последните две години OLAF съкрати продължителността на този етап на подбор с над 70%, което е значително постижение.
  • OLAF започна голям брой разследвания – 253. Това бележи увеличение с над 58% в сравнение с 2009 г.
  • През 2013 г. също така бяха приключени 293 разследвания. Средната продължителност на едно разследване намаля до 21,8 месеца, което е ясен знак, че Службата е станала още по-ефикасна. Това е най-малката средна продължителност за разследване за повече от пет години. Провеждането на по-ефикасни и по-експедитивни разследвания увеличава шанса случаите на OLAF да доведат до осезаеми резултати на местно равнище.
  • OLAF издаде 353 препоръки за предприемането на финансови, съдебни, административни и дисциплинарни последващи действия от страна на компетентните органи. Това е с 81% повече в сравнение с 2009 г.
  • През 2013 г. OLAF препоръча също така възстановяване на средства в по-висок размер в бюджета на ЕС – 402,8 милиона евро.

Принос на OLAF към ключови политики за борба с измамите

През 2013 г. OLAF съдейства на Европейската комисия за разработването на политики и законодателството за борба с измамите. Службата направи значителен технически принос към законодателното предложение на Комисията от месец юли относно създаването на Европейска прокуратура. Тази инициатива ще спомогне да се гарантира, че измамите във вреда на бюджета на ЕС подлежат на системно наказателно преследване в Европа и че измамниците се предават на съд.

Тъй като незаконната търговия с тютюневи изделия лишава бюджетите на ЕС и на държавите членки от значителни ресурси всяка година, OLAF продължи да отдава приоритет през цялата година на борбата срещу това вредно явление.

Сложните случаи на измами с трансгранично или международно измерение стават все по-често явление, поради което през 2013 г. OLAF разшири обхвата на дейността си. Службата сключи поредица от споразумения за сътрудничество с партньори в Европа и извън нея. Тези партньорства ще допринесат за по-добра защита на финансовите интереси на ЕС, което ще бъде от полза за данъкоплатците в Съюза.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Мисията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има три аспекта: Службата защитава финансовите интереси на Европейския съюз, като разследва измамите, корупцията и други незаконни дейности; тя установява и разследва сериозни случаи, свързани с изпълнението на професионалните задължения на членовете и служителите на институциите и органите на ЕС, което може да доведе до дисциплинарни или наказателни производства; тя подпомага също така институциите на ЕС, по-специално Европейската комисия, в разработването и прилагането на законодателството и политиките за борба с измамите.

За повече информация:
Alina BUREA
Говорител
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
Телефон: +32 2 295 73 36
Ел. поща: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Данни

Дата на публикуване
28 Aприл 2014 г.
Автор
Европейска служба за борба с измамите
News type
OLAF press release