Direct la conținutul principal
European Anti-Fraud Office
Semnalați cazuri de fraudă
Comunicat de presă28 aprilie 2014Oficiul European de Luptă Antifraudă4 min de lectură

OLAF în 2013: volum sporit al activităților de investigare, investigații de durată mai scurtă, mai multe rezultate pentru contribuabilii din UE

28/04/2014

COMUNICATUL DE PRESĂ nr. 6/2014
29 aprilie 2014

PDF version

În 2013, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a reușit să intensifice lupta împotriva fraudei în întreaga Europă. Cetățenii și instituțiile publice au raportat mai multe informații susceptibile să prezinte interes pentru investigațiile OLAF ca oricând. OLAF a finalizat un număr record de investigații, reducând durata totală a acestora, și a emis cele mai multe recomandări din ultimii cinci ani. OLAF a recomandat recuperarea la bugetul UE a sumei de 402,8 milioane EUR, care va permite finanțarea altor proiecte și va reduce contribuțiile suportate de contribuabilii din UE. Aceste rezultate excelente arată că OLAF a devenit un oficiu din ce în ce mai eficient, care acționează în mod constant în interesul cetățenilor europeni.

În 2013, am reușit să modernizăm OLAF și să îl transformăm într-un oficiu tot mai competent în lupta împotriva fraudei și a corupției din UE. Reorganizarea din 2012 a recoltat rezultate promițătoare și ne-a permis să ne intensificăm eforturile de investigare, să contribuim la dosare legislative importante și să aprofundăm cooperarea cu partenerii noștri operaționali. Aceste activități au fost realizate cu aproape aceleași resurse ca în anii precedenți, ceea ce dovedește angajamentul și profesionalismul personalului nostru”, a declarat directorul general Giovanni Kessler, în cadrul conferinței de presă anuale în care a fost prezentat raportul OLAF pe 2013.

În ceea ce privește perspectivele pentru 2014, el a adăugat: „OLAF a fost consolidat prin intrarea în vigoare a noului regulament OLAF și prin adoptarea de noi Orientări pentru personalul OLAF în ceea ce privește procedurile de investigare. In 2014, vom continua activitățile noastre eficiente de investigare și vom contribui la dezvoltarea politicii europene antifraudă. De-asemenea, vom continua să sprijinim in mod activ planurile Comisiei de a institui un Parchet European. Acest proiect este un element fundamental al viziunii noastre pentru o mai bună protecție a intereselor financiare ale UE.”

Principalele rezultate ale OLAF în 2013

  • OLAF a primit cel mai mare număr de informații susceptibile să prezinte interes pentru investigații de la crearea sa, respectiv 1 294 de astfel de informații. Prin comparație, acest lucru înseamnă că în 2013 Oficiul a primit cu 35 % mai multe informații decât acum cinci ani, ceea ce reflectă atenția permanentă a cetățenilor, a instituțiilor și a altor parteneri din UE față de problemele legate de fraudă. Acest flux mai mare de informații primite indică o creștere a încrederii în capacitățile de investigare ale OLAF.
  • În ciuda creșterii volumului de informații primite, OLAF a reușit în continuare să evalueze aceste informații într-un timp scurt — în medie, 1,8 luni — înainte de a decide dacă va deschide un caz de investigare sau nu. În ultimii doi ani, OLAF a redus durata acestei faze de selectare cu peste 70 %, ceea ce constituie o realizare semnificativă.
  • OLAF a deschis un număr mare de investigații (253), adică cu 58 % mai multe decât în 2009.
  • De asemenea, în 2013, au fost finalizate 293 de investigații. Durata medie a unei investigații a scăzut la 21,8 luni. Aceasta este cea mai scurtă durată medie a investigațiilor în mai mult de cinci ani. Prin efectuarea de investigații într-un mod mai eficient și într-un interval de timp mai scurt, crește posibilitatea ca OLAF să obțină rezultate tangibile pe teren în cazurile pe care le investighează.
  • OLAF a emis 353 de recomandări privind adoptarea de măsuri financiare, judiciare, administrative și disciplinare de către autoritățile competente, adică cu 81 % mai multe decât în 2009.
  • În 2013, OLAF a recomandat, de asemenea, recuperarea la bugetul UE a unor sume importante, respectiv 402,8 milioane EUR.

Contribuția OLAF la principalele politici antifraudă

În 2013, OLAF a sprijinit Comisia Europeană în procesul de elaborare a legislației și a politicilor antifraudă. Oficiul a avut o contribuție substanțială la propunerea legislativă a Comisiei din luna iulie privind instituirea unui Parchet European (EPPO). Prin această inițiativă se va asigura că în întreaga Europă, cazurile de fraudă care aduc atingere bugetului UE sunt urmărite penal cu consecvență și că persoanele care comit fraude sunt aduse în fața justiției.

Întrucât comerțul ilicit cu produse din tutun privează bugetele UE și ale statelor membre de resurse considerabile în fiecare an, OLAF a continuat să acorde prioritate luptei împotriva acestui fenomen dăunător, pe tot parcursul anului.

Având în vedere frecvența tot mai mare a cazurilor de fraudă complexe, cu o dimensiune transfrontalieră sau internațională, în 2013, OLAF și-a mărit raza de acțiune. Oficiul a încheiat o serie de acorduri de cooperare cu parteneri din Europa și din afara acesteia. Aceste parteneriate vor contribui la o mai bună protecție a intereselor financiare ale UE, în avantajul contribuabililor din UE.

To read the full report, please click here (in English only)

OLAF
Misiunea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) se axează pe trei obiective: protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin investigarea cazurilor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale; detectarea și investigarea faptelor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale de către membrii și personalul instituțiilor și organismelor UE, care ar putea declanșa proceduri disciplinare sau penale și sprijinirea instituțiilor UE, în special a Comisiei Europene, în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a legislației și a politicilor antifraudă.

Pentru informații suplimentare:
Alina BUREA
Purtător de cuvânt
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_ro.htm

Detalii

Data publicării
28 aprilie 2014
Autor
Oficiul European de Luptă Antifraudă
News type
  • OLAF press release