Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2014. gada 28. aprīlisEiropas Birojs krāpšanas apkarošanaiLasīšanas ilgums: 5 min

OLAF 2013. gadā — lielāks izmeklēšanas darba apjoms, īsāks izmeklēšanas ilgums, labāki rezultāti ES nodokļu maksātājiem

28/04/2014

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 06/2014
2014. gada 29. aprīlī

PDF version

2013. gadā Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) izdevās pastiprināt krāpšanas apkarošanu visā Eiropā. Iedzīvotāji un iestādes vairāk nekā jebkad agrāk sniedza informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanā. OLAF pabeidza rekordlielu skaitu izmeklēšanu, vienlaikus saīsinot to kopējo ilgumu, un sniedza vairāk ieteikumu nekā pēdējos piecos gados. OLAF ieteica atgūt 402,8 miljonus eiro ES budžetā, kas palīdzēs finansēt citus projektus un atvieglos slogu ES nodokļu maksātājiem. Šie izcilie rādītāji liecina, ka OLAF kļūst arvien efektīvāks, pastāvīgi panākot rezultātus Eiropas iedzīvotāju labā.

“2013. gadā mums izdevās modernizēt OLAF un celt šā biroja lietpratību krāpšanas un korupcijas apkarošanā ES. Pagājušā gada reorganizācija ir devusi daudzsološus rezultātus un ļāvusi pastiprināt izmeklēšanas darbību, dot ieguldījumu svarīgu tiesību aktu izstrādē un padziļināt sadarbību ar mūsu operatīvajiem partneriem. Tas paveikts praktiski ar tiem pašiem resursiem kā iepriekšējos gados, kas liecina par mūsu darbinieku atdevi un profesionalitāti,” ikgadējā preses konferencē sacīja ģenerāldirektors Džovanni Keslers, prezentējot OLAF ziņojumu par 2013. gadu.

Runājot par prognozēm 2014. gadam, viņš piebilda: “OLAF pozīciju ir nostiprinājusi jaunās OLAF regulas stāšanās spēkā un jaunu norādījumu pieņemšana OLAF personālam par izmeklēšanas procedūrām. Mēs ceram tikpat labi turpināt izmeklēšanas darbu un tālāk attīstīt krāpšanas apkarošanas politiku. Svarīgs elements mūsu redzējumā par labāku ES finanšu interešu aizsardzību ir mūsu aktīvs atbalsts Komisijas plāniem izveidot Eiropas Prokuratūru.”

OLAF svarīgākie sasniegumi 2013. gadā

  • OLAF šogad ir saņēmis savā pastāvēšanas laikā visvairāk ienākošās informācijas, kas varētu būt noderīga izmeklēšanā, — 1294 iesniegumus. Salīdzinājumam — tas nozīmē, ka 2013. gadā birojs saņēma par 35 % vairāk informācijas nekā pirms pieciem gadiem, kas liecina, ka krāpšanas jautājumi pastāvīgi ir ES pilsoņu, iestāžu un citu partneru uzmanības lokā. Šāda ienākošās informācijas plūsmas palielināšanās rāda, ka ir augusi uzticēšanās OLAF izmeklēšanas spējām.
  • Neraugoties uz ienākošās informācijas apjoma palielināšanos, OLAF joprojām izdevās izvērtēt šo informāciju īsā laikā — vidēji 1,8 mēnešos — līdz lēmuma pieņemšanai par to, vai ierosināt vai neierosināt lietu. Pēdējo divu gadu laikā OLAF ir saīsinājis šo atlases posmu par vairāk nekā 70 %, kas ir ievērojams panākums.
  • OLAF ir sācis ļoti daudz izmeklēšanu — 253. Tas ir pieaugums vairāk nekā par 58 % salīdzinājumā ar 2009. gadu.
  • 2013. gadā tika pabeigtas 293 izmeklēšanas. Vidējais izmeklēšanas ilgums ir samazinājies līdz 21,8 mēnešiem, kas skaidri apliecina, ka OLAF ir spējis strādāt vēl efektīvāk.  Tas ir īsākais vidējais izmeklēšanas ilgums vairāk nekā piecu gadu laikā. Veicot izmeklēšanu efektīvāk un īsākā laikā, palielinās iespēja, ka OLAF ierosinātās lietas dos reālus praktiskus rezultātus.
  • OLAF ir sniedzis 353 ieteikumus par finanšu, tiesvedības, administratīviem un disciplināriem pasākumiem, kas būtu jāveic  kompetentajām iestādēm. Tas ir par 81 % vairāk salīdzinājumā ar 2009. gadu.
  • 2013. gadā OLAF ir arī ieteicis lielākas summas atgūšanu ES budžetā (402,8 miljoni eiro).

OLAF ieguldījums galvenajās krāpšanas apkarošanas politikas nostādnēs

2013. gadā OLAF palīdzēja Eiropas Komisijai izstrādāt krāpšanas apkarošanas politikas nostādnes un tiesību aktus. Birojs nodrošināja ievērojamu tehnisku atbalstu jūlijā pieņemtajam Komisijas tiesību akta priekšlikumam par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidošanu. Šī iniciatīva palīdzēs nodrošināt, ka visā Eiropā konsekventi veiks kriminālvajāšanu par krāpšanu, kas vērsta pret ES budžetu, un krāpniekus sauks pie atbildības.

Katru gadu nelikumīga tabakas izstrādājumu tirdzniecība laupa ES un dalībvalstu budžetiem ievērojamus līdzekļus, tādēļ OLAF arī šogad noteica par prioritāti šīs kaitīgās parādības apkarošanu.

OLAF arvien vairāk nākas strādāt ar sarežģītām krāpšanas lietām ar pārrobežu vai starptautisku dimensiju, tādēļ 2013. gadā birojs ir paplašinājis savu darbību. OLAF ir noslēdzis vairākus sadarbības nolīgumus ar partneriem Eiropā un ārpus tās. Šādas partnerības sekmēs labāku ES finanšu interešu aizsardzību ES nodokļu maksātāju labā.

OLAF
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir trejāds uzdevums: tas aizsargā Eiropas Savienības finansiālās intereses, veicot izmeklēšanu par krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, atklāj un izmeklē būtiskus jautājumus saistībā ar ES iestāžu un struktūru darbinieku profesionālo pienākumu veikšanu, kas varētu kļūt par iemeslu disciplinārlietām vai krimināllietām, un sniedz atbalstu ES iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai, tiesību aktu un rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā krāpšanas novēršanas un atklāšanas jomā.

To read the full report, please click here (in English only)

Plašāku informāciju sniegs:
Alina BUREA
Preses pārstāve
Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32 2 295 73 36
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu ( olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu )
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2014. gada 28. aprīlis
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
  • OLAF press release