Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva6 červen 2018Evropský úřad pro boj proti podvodům

OLAF v roce 2017: díky rozsáhlým vyšetřováním se zamezilo řadě závažných podvodů

06/06/2018

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 05/2018

PDF version (206.4 KB)

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se v roce 2017 podařilo úspěšně uzavřít řadu rozsáhlých vyšetřování, čímž opět prokázal svou schopnost prošetřit a odhalit řadu složitých podvodů jak v Evropě, tak mimo ni. Vyšetřování úřadu OLAF se zaměřovala jednak na závažné podvody s podhodnocováním celní hodnoty zboží, při nichž pachatelé záměrně uváděli nižší hodnotu v celním prohlášení u zboží dováženého do EU, a dále na případy, v nichž organizované zločinecké skupiny zpronevěřovaly finanční prostředky určené na podporu zemědělství, či případy podvodů v rámci velkých infrastrukturních projektů. Trendy v oblasti vyšetřování podvodů i konkrétní případy a příklady zásahů ze strany úřadu OLAF uvádí dnes zveřejněná výroční zpráva.  

Na tiskové konferenci, která se konala při příležitosti vydání této zprávy, úřadující generální ředitel úřadu OLAF Nicholas Ilett uvedl: „Výsledky naší vyšetřovací činnosti v roce 2017 poukazují na význam naší práce při ochraně peněz daňových poplatníků EU a při zajištění toho, aby se z prostředků EU namísto projektů s přidanou hodnotou pro občany nefinancovala podvodná činnost a korupce.“

Výsledky vyšetřování úřadu OLAF v roce 2017 v číslech:

  • OLAF úspěšně uzavřel 197 šetření a vydal 309 doporučení příslušným vnitrostátním i evropským orgánům.
  • OLAF doporučil získat zpět do rozpočtu EU více než 3 miliardy EUR. Tato mimořádně vysoká částka vyplynula ze závažných případů podvodné činnosti v oblasti podhodnocování zboží v celních prohlášeních, jež úřad OLAF uzavřel v loňském roce.
  • Na základě 1 111 předběžných analýz, které vypracovali interní odborníci, zahájil vloni úřad OLAF 215 nových vyšetřování.
  • Navzdory složitosti řešených případů a bez navýšení počtu zaměstnanců úřadu se podařilo průměrnou dobu vyšetřování dále zkrátit na 17,6 měsíce.

Trendy v oblasti vyšetřování podvodů:

Přeshraniční rozměr činnosti úřadu OLAF mu umožňuje vytvářet dobrý přehled o tom, jakým směrem se podvody v Evropě aktuálně ubírají. Již druhým rokem předkládá úřad OLAF ve své zprávě i analýzu hlavních trendů, které během svých vyšetřování zjistil:

  • K nejčastějším případům podvodů s dopadem na strukturální fondy EU patří i nadále korupce, střet zájmů a manipulace nabídkových řízení, přičemž v některých případech se zde snaží profitovat skupiny organizovaného zločinu.
  • Pachatelé podvodné činnosti také stále častěji usilují o zpronevěru finančních prostředků poskytnutých na výzkum nebo řešení otázek uprchlické krize.
  • Mezinárodní zločinné organizace stojí i za krácením cel.

Jedinečná úloha globální činnosti úřadu OLAF při boji proti podvodům týkajícím se  prostředků EU:

Ve své zprávě OLAF předkládá podrobný přehled své činnosti zaměřené na ochranu příjmů EU; v roce 2017 se mu při tom podařilo úspěšně uzavřít v této oblasti celou řadu vyšetřování. Pravdou je, že organizované skupiny páchající trestnou činnost jsou schopny velice rychle zneužít jakoukoli právní mezeru či nedostatek v přeshraniční operační kapacitě celní správy. V této oblasti sehrává úřad OLAF klíčovou roli, neboť díky své schopnosti působit nadnárodně a rychle shromažďovat a sdílet informace může těmto typům podvodů zabraňovat a řešit je. Zároveň pomáhá celní správě jednotlivých zemi ve výkonu jejich náročného úkolu.

Podíl na tvorbě politik EU v oblasti boje proti podvodům:

Úřad se také pravidelně angažuje v jednáních o znění právních předpisů týkajících se ochrany finančních zájmů EU před podvody a korupcí. V roce 2017 bylo přijetím rozhodnutí vytvořit Úřad evropského veřejného žalobce dosaženo dalšího významného milníku v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. OLAF se na tomto projektu přes deset let zásadní měrou podílel a nyní bude s Úřadem evropského veřejného žalobce zajišťovat účinnou ochranu peněz daňových poplatníků.

Úplné znění zprávy najdete zde.

Úkoly, mandát a pravomoci úřadu OLAF:
Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim.

Tento svůj úkol plní OLAF tím, že:
• provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, aby se zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků EU skutečně plynou do projektů, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k růstu v Evropě,
• přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU,
• vytváří účinnou unijní politiku boje proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti:
• s veškerými výdaji EU: hlavními kategoriemi výdajů jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc,
• s některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel,
• s podezřeními na závažné pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Další informace:

Alina BUREA
mluvčí       
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Telefon: +32(0)2 29-57336
Email: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Podrobnosti

Datum zveřejnění
6 červen 2018
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
OLAF press release