Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ohlášení podvodu
Tisková zpráva31 květen 2016Evropský úřad pro boj proti podvodům

OLAF v roce 2015 úspěšně zabraňoval přeshraničním podvodům a uzavřel rekordní počet vyšetřování

31/05/2016

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 8/2016

PDF version (189.63 KB)

V roce 2015 byla činnost Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) stejně tak rozmanitá jako významná. Složité případy se týkaly nejrůznějších oblastí od vyšetřování podvodů v ekologickém projektu v Africe, přes spolupráci s japonskými a malajskými orgány při vyšetřování vyhýbání se antidumpingovým clům ve výši mnoha milionů až po rozbití zločinecké sítě, která ve Španělsku vyráběla padělky šamponů. OLAF vykázal při vyšetřování vynikající výsledky. Uzavřel totiž nejvyšší počet vyšetřování za poslední léta, zabránil přeshraničním podvodům a dosáhl hmatatelných výsledků i při ochraně peněz evropských daňových poplatníků.

„Při vyšetřování v roce 2015 se opět ukázalo, že nelegální činnost se nezastaví na hranicích států,“ uvedl generální ředitel úřadu Giovanni Kessler a dodal: „Naše výborné výsledky a vysoký počet uzavřených případů jsou podle mého názoru dokladem toho, že úspěšně sloužíme evropským občanům a pomáháme zajistit, aby finanční prostředky EU směřovaly tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, a nikoli do kapes podvodníků. Nyní však potřebujeme vhodný rámec, který by jednotlivým zemím umožnil v boji proti podvodům účinně spolupracovat, a proto musíme pokročit ve zřizování Úřadu evropského veřejného žalobce.“

Výsledky vyšetřovací činnosti úřadu OLAF za rok 2015 v číslech:

  • V roce 2015 uzavřel úřad OLAF rekordních 304 vyšetřování. Soustředil se na snižování počtu dlouhotrvajících vyšetřování ze svého portfolia.
  • Úřad v roce 2015 zahájil 219 nových vyšetřování, což je vzhledem ke snížení počtu vyšetřovatelů obzvláště vysoký počet.
  • OLAF posoudil více podnětů pro vyšetřování za kratší dobu, přičemž u 90 % z 1 442 vybraných informací to bylo do dvou měsíců.
  • V průběhu roku vydal úřad OLAF 364 doporučení příslušným orgánům členských států a EU. To umožní získat zpět finanční prostředky EU, které byly nesprávně vynaloženy, a usnadní předat podvodníky spravedlnosti. 
  • Úřad OLAF doporučil vnitrostátním orgánům a orgánům EU  vymáhat zpět do rozpočtu celkem 888,1 milionu EUR s tím, že se většina jeho vyšetřovací činnosti opět týkala strukturálních fondů.

OLAF po reorganizaci opět „ve formě“

Letošní výsledky také dokazují, že čtyři roky po své reorganizaci v roce 2012 je úřad ve všech oblastech své činnosti výrazně efektivnější. Nejenom že zahájil a uzavřel více vyšetřování než před reorganizací (po reorganizaci bylo zahájeno o 83 % více vyšetřování a uzavřeno o 93 % více vyšetřování), ale učinil tak rychleji než kdykoli předtím. Kromě toho se mu podařilo snížit procentní podíl dlouhotrvajících vyšetřování oproti období před rokem 2012 téměř o polovinu.

OLAF se zaměřuje na boj proti pašování cigaret

OLAF pokračuje ve svém úsilí o potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Svým vyšetřováním a koordinací případů a v průběhu společných celních operací, které úřad organizoval spolu s členskými státy EU a třetími zeměmi, pomohl OLAF v roce 2015 vnitrostátním orgánům při zabavení 619 milionů cigaret.

OLAF podporuje evropskou politiku boje proti podvodům

V průběhu roku 2015 OLAF významně přispěl k legislativním iniciativám Evropské komise. Obzvláště aktivní úlohu sehrál při probíhajících jednáních o návrhu Evropské komise na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. OLAF je toho názoru, že tento úřad by zjednodušil a zrychlil proces identifikace podvodníků a jejich předávání spravedlnosti. Výrazně by navíc posílil ochranu rozpočtu EU a snížil současnou roztříštěnost úsilí jednotlivých států o prosazování právních předpisů v této oblasti.

V roce 2015 úřad OLAF rovněž podepsal důležitá správní ujednání o spolupráci s mezinárodními organizacemi, včetně Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světového potravinového programu. Tato ujednání mu umožní ještě více posílit boj proti přeshraničním podvodům, zejména v oblasti vnější pomoci EU.

Úplné znění zprávy je k dispozici zde

Úkoly, mandát a pravomoci úřadu OLAF:

Úkolem úřadu OLAF je odhalovat podvody s finančními prostředky EU, vyšetřovat je a bránit jim.

Tento svůj úkol plní OLAF tím, že:
• provádí nezávislá vyšetřování podvodů a korupce v souvislosti s finančními prostředky EU, aby se zajistilo, že všechny peníze daňových poplatníků EU budou plynout do projektů, které vytvářejí pracovní místa a přispívají k růstu v Evropě;
• přispívá k posilování důvěry občanů v orgány EU, neboť vyšetřuje závažná pochybení zaměstnanců EU a členů orgánů EU;
• vypracovává účinnou politiku boje proti podvodům.

Ve své nezávislé vyšetřovací funkci může OLAF vyšetřovat záležitosti týkající se podvodů, korupce a jiných trestných činů, které poškozují finanční zájmy EU, v souvislosti:
• s veškerými výdaji EU: Hlavními výdajovými kategoriemi jsou strukturální fondy, fondy zemědělské politiky a rozvoje venkova, přímé výdaje a vnější pomoc;
• s některými oblastmi příjmů EU, zejména v případě cel;
• s podezřeními na závažné pochybení ze strany zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Další informace:  

Alina BUREA
mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Telefon: +32 2 29 57336 
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu     
http://ec.europa.eu/anti_fraud 
Twitter: @OLAFPress

Silvana ENCULESCU
zástupkyně mluvčí
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
Telefon: +32 2 29 81764 
E-mail: olaf-media@ec.europa.eu   
http://ec.europa.eu/anti_fraud 
Twitter: @OLAFPress

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31 květen 2016
Autor /Autorka
Evropský úřad pro boj proti podvodům
News type
OLAF press release