Pereiti prie pagrindinio turinio
European Anti-Fraud Office
Pranešimas apie sukčiavimą
Pranešimas spaudai2016 m. gegužės 31 d.Europos kovos su sukčiavimu tarnybaSkaitymo laikas: 4 min

2015 m. OLAF pavyko pažaboti tarpvalstybinį sukčiavimą ir užbaigti rekordinį skaičių tyrimų

31/05/2016

Pranešimas spaudai Nr. 8/2016

PDF version (184.79 KB)

2015 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veikla buvo įvairiapusė ir reikšminga. Būta sudėtingų atvejų, pvz.: sukčiavimo vykdant ekologinį projektą Afrikoje tyrimas, bendradarbiavimas su Japonijos ir Malaizijos valdžios institucijomis kelių milijonų vertės byloje dėl vengimo mokėti antidempingo muitus, šampūnų klastotes gaminančio nusikaltėlių tinklo Ispanijoje išardymas. OLAF pranešė apie puikius tiriamojo darbo rezultatus: užbaigtas didžiausias per pastaruosius kelerius metus tyrimų skaičius, pažabotas tarpvalstybinis sukčiavimas ir pasiekta reikšmingų rezultatų saugant ES mokesčių mokėtojų pinigus.

„2015 m. atliktais tyrimais dar kartą įrodėme, kad nelegalios veiklos nacionalinės sienos nesustabdo, – sakė OLAF generalinis direktorius Giovanni Kessleris. – Manau, kad geri tiriamojo darbo rezultatai ir didelis baigtų tyrimų skaičius rodo, kad sėkmingai tarnavome Europos piliečiams ir padėjome užtikrinti, kad ES pinigai ne patektų į sukčiautojų kišenes, o būtų panaudoti ten, kur labiausiai reikia. Tačiau dabar mums reikalinga tinkama sistema, kad valstybės narės galėtų kartu veiksmingai kovoti su sukčiavimu, todėl turime tęsti Europos prokuratūros steigimo darbą.“

2015 m. OLAF tiriamosios veiklos rezultatai skaičiais

  • 2015 m. OLAF užbaigė 304 tyrimus – tai rekordinis šios tarnybos skaičius; daugiausiai dėmesio buvo skiriama ilgalaikiams tyrimams užbaigti.
  • 2015 m. Tarnyba pradėjo 219 naujus tyrimus – tai ypač didelis skaičius, turint omenyje tai, kad tyrimus atliekančių darbuotojų sumažėjo.
  • OLAF per trumpesnį laiką įvertino daugiau tyrimams potencialiai svarbios informacijos: per du mėnesius ji įvertino 90 % iš 1 442 atrinktų informacijos vienetų.
  • Per metus OLAF atitinkamoms valstybių narių ir ES valdžios institucijoms pateikė 364 rekomendacijas. Remdamosi šiomis rekomendacijomis jos galės susigrąžinti netinkamai panaudotas ES lėšas ir lengviau patraukti pažeidėjus baudžiamojon atsakomybėn. 
  • Didžiąją dalį OLAF tiriamojo darbo sudarė struktūrinių fondai – tarnyba rekomendavo nacionalinėms ir ES valdžios institucijoms sugrąžinti į ES biudžetą iš viso 888,1 mln. EUR lėšų.

Perorganizuota OLAF įvaldė „aukštąjį pilotažą“

Šių metų rezultatai taip pat įrodo, kad per ketverius metus nuo šios tarnybos reorganizavimo 2012 m. jos darbas tapo daug veiksmingesnis visose srityse. OLAF ne tik pradėjo ir užbaigė daugiau tyrimų nei iki reorganizacijos, bet ir: pradėjo 83 % daugiau tyrimų, o užbaigė – 93 % daugiau, ir tai ji darė greičiau nei kada nors anksčiau. Be to, palyginti su laikotarpiu iki 2012 m., OLAF beveik perpus sumažino ilgalaikių tyrimų skaičių.

OLAF daug dėmesio skiria kovai su cigarečių kontrabanda

OLAF skyrė daugiau pastangų kovai su neteisėta prekyba tabako gaminiais. 2015 m., vykdydama tyrimus ir koordinuodama bylas, taip pat dalyvaudama bendrose muitinių operacijose, rengtose kartu su ES valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, OLAF padėjo nacionalinėms valdžios institucijoms konfiskuoti 619 mln. vienetų cigarečių.

OLAF prisideda prie Europos kovos su sukčiavimu politikos kūrimo

2015 m. OLAF svariai prisidėjo prie Europos Komisijos teisėkūros iniciatyvų ypač aktyviai dalyvaudama vykstančiose derybose dėl Europos Komisijos pasiūlymo įsteigti Europos prokuratūrą. OLAF atstovai mano, kad Europos prokuratūra padėtų suvienodinti klastotojų nustatymo procesą, todėl juos būtų galima greičiau patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ji padėtų reikšmingai pagerinti ES biudžeto apsaugą ir sumažinti dabartinį nacionalinių teisėsaugos pastangų šioje srityje susiskaldymą.

2015 m. OLAF taip pat pasirašė svarbius administracinio bendradarbiavimo susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją ir Pasaulio maisto programą. Šie susitarimai padės OLAF tęsti kovą su tarpvalstybiniu sukčiavimu, ypač ES išorės pagalbos srityje.

Visą ataskaitą rasite čia

OLAF uždaviniai, įgaliojimai ir kompetencija

OLAF uždaviniai – nustatyti, ištirti ir sustabdyti sukčiavimą ES lėšomis.

OLAF savo uždavinius vykdo:
• atlikdama nepriklausomus sukčiavimo ir korupcijos, susijusių su ES lėšomis, tyrimus, kad užtikrintų, jog visi ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami projektams, galintiems sukurti darbo vietas ir augimą Europoje;
• tirdama sunkius ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių nusižengimus ir taip padėdama stiprinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis;
• kurdama patikimą ES kovos su sukčiavimu politiką.

Kadangi jos tyrimai nepriklausomi, OLAF gali tirti klastojimo, korupcijos ir kitų nusikaltimų, darančių poveikį ES finansiniams interesams, atvejus, susijusius su:
• visomis ES išlaidomis: pagrindinės išlaidų kategorijos yra struktūriniai fondai, žemės ūkio politika ir kaimo plėtros fondai, tiesioginės išlaidos ir išorės pagalba;
• kai kurių sričių ES pajamomis, daugiausia muitais;
• įtarimais dėl ES tarnybų darbuotojų ir ES institucijų narių sunkių nusižengimų.

Daugiau informacijos gali sutekti:

Alina BUREA     
atstovė spaudai    
Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)   
Tel.: +32 2 295 73 36   
E. paštas: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
atstovės spaudai pavaduotoja
Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
Tel.: +32 2 298 17 64
E. paštas: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
2016 m. gegužės 31 d.
Autorius
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
News type
  • OLAF press release