Glavni sadržaj
European Anti-Fraud Office
Prijavite prijevaru
Priopćenje za tisak31. svibnja 2016.Europski ured za borbu protiv prijevara

OLAF je u 2015. suzbijao prekogranične prijevare i zatvorio rekordan broj istraga

31/05/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 8/2016.

PDF version (184.36 KB)

Godina 2015. bila je vrlo raznolika i važna za rad Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF). Slučajevi su bili složeni te su primjerice obuhvaćali istraživanje prijevare u ekološkom projektu u Africi, suradnju s japanskim i malezijskim vlastima u slučaju izbjegavanja plaćanja antidampinških carina vrijednom više milijuna eura te razbijanje kriminalne mreže koja proizvodi krivotvoreni šampon u Španjolskoj. OLAF je izvijestio o iznimnoj uspješnosti provedenih istraga: zaključen je najveći broj istraga posljednjih godina, suzbijane su prekogranične prijevare te su ostvareni konkretni rezultati u zaštiti novca europskih poreznih obveznika.

„Našim se istragama u 2015. ponovno pokazalo da se nezakonite aktivnosti ne zaustavljaju na nacionalnim granicama," izjavio je glavni direktor OLAF-a Giovanni Kessler. „Zahvaljujući iznimnoj uspješnosti naših istraga te velikom broju zaključenih istraga smatram da smo uspješno služili europskim građanima i pomogli osigurati usmjeravanje novca EU-a u najpotrebnija područja umjesto da ga kradu prevaranti," dodao je. „Međutim, sad nam je potreban prikladan okvir kojim bi se zemljama omogućila suradnja u suzbijanju prijevara. Stoga moramo napredovati ka osnivanju Ureda europskog javnog tužiteljstva.”

Uspješnost istraga OLAF-a u 2015. u brojkama:

  • OLAF je 2015. zaključio 304 istrage, što je rekordan broj za Ured, te se usredotočio na smanjenje broja dugotrajnih istraga u svojem resoru.
  • Ured je 2015. otvorio 219 novih istraga, što je iznimno visoka brojka imajući u vidu da je ona ostvarena u okolnostima smanjenja istražnog osoblja.
  • OLAF je u kraćem vremenu procijenio više informacija od potencijalnog interesa za istrage te je u 2 mjeseca zaključio 90 % svojih 1442 odabira.
  • Tijekom godine OLAF je izdao 364 preporuke nadležnim tijelima država članica i EU-a. Time će se omogućiti povrat sredstava EU-a koja su neprimjereno potrošena te olakšati kazneni progon prevaranata.
  • Budući da je strukturnim fondovima ponovno financirana većina njegovih istražnih radnji, OLAF je nacionalnim tijelima i tijelima EU-a preporučio ukupno 888,1 milijun EUR za povrat sredstava u proračun EU-a.

Preustrojem OLAF-a do veće učinkovitosti

Ovogodišnjim rezultatima dokazalo se i da je Ured četiri godine nakon njegova preustroja u 2012. znatno učinkovitiji u mnogim područjima rada. OLAF ne samo da je otvorio i zatvorio više istraga nego prije njegova preustroja: već je to učinio brže nego ikad – od preustroja otvoreno je 83 % više, a zaključeno 93 % više istraga. OLAF je također gotovo dvostruko umanjio postotak dugotrajnih istraga u usporedbi s razdobljem prije 2012.

OLAF se usredotočuje na borbu protiv krijumčarenja cigareta

OLAF napreduje u svojim nastojanjima u borbi protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Svojim istragama i koordinacijom slučajeva te u okviru zajedničkih carinskih operacija koje je Ured organizirao s državama članicama EU-a i trećim zemljama OLAF je 2015. pomogao nacionalnim tijelima da zaplijene 619 milijuna cigareta.

OLAF unaprjeđuje europsku politiku borbe protiv prijevara

Tijekom 2015. OLAF je znatno pridonio zakonodavnim inicijativama Europske komisije preuzevši aktivnu ulogu u pregovorima koji se trenutačno vode o prijedlogu Europske komisije za osnivanje Ureda europskog javnog tužiteljstva (EPPO). OLAF smatra da bi EPPO olakšao postupak identifikacije prevaranata te ubrzao njihov kazneni progon. Time bi se znatno povećala zaštita proračuna EU-a i smanjila trenutačna rascjepkanost nacionalnih nastojanja u pogledu kaznenog progona u tom području.

OLAF je 2015. potpisao i važne sporazume o administrativnoj suradnji s međunarodnim organizacijama, uključujući Europsku banku za obnovu i razvoj, Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj te Svjetski program za hranu. Ti će sporazumi pomoći OLAF-u da unaprijedi borbu protiv prekograničnih prijevara, posebno u području vanjske pomoći EU-a.

Kliknite ovdje za potpuno izvješće

Misija, mandat i nadležnosti OLAF-a:

OLAF-ova je misija otkrivanje, istraživanje i sprječavanje prijevara povezanih sa sredstvima EU-a.

OLAF ispunjava svoju misiju:
• neovisno istražujući prijevare i korupciju povezane sa sredstvima EU-a kako bi zajamčio da se sav novac poreznih obveznika EU-a dodjeljuje projektima kojima se mogu otvarati nova radna mjesta i poticati rast u Europi;
• pridonoseći jačanju povjerenja građana u institucije EU-a istraživanjem teških povreda dužnosti koje počine osoblje EU-a i članovi institucija EU-a;
• razvijajući dobru politiku borbe protiv prijevara.

Neovisno provodeći istrage OLAF istražuje predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja utječu na financijske interese EU-a povezane s(a):
• svim rashodima EU-a: glavne su kategorije potrošnje strukturni fondovi, fondovi za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć;
• određenim dijelom prihoda EU-a, uglavnom carinama,
• sumnjama na teške povrede dužnosti koje počine osoblje EU-a i članovi institucija EU-a.

Dodatne informacije:

Alina BUREA     
Glasnogovornica 
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)   
Telefon: +32 2 295 73 36   
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Zamjenica glasnogovornice
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)   
Telefon: +32 2 298 17 64
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Pojedinosti

Datum objave
31. svibnja 2016.
Autor
Europski ured za borbu protiv prijevara
News type
OLAF press release