Skip to main content
European Anti-Fraud Office
Ilmoita petoksesta
Lehdistötiedote31 toukokuu 2016Euroopan petostentorjuntavirasto

OLAF sai vähennettyä rajat ylittäviä petoksia ja saattoi päätökseen ennätysmäärän tutkimuksia vuonna 2015

31/05/2016

LEHDISTÖTIEDOTE 8/2016

PDF version (179.89 KB)

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toiminta oli vuonna 2015 monipuolista ja merkittävää. Se käsitteli monimutkaisia tapauksia, ja esimerkiksi tutki ekologiseen hankkeeseen Afrikassa liittyvää petosta, teki yhteistyötä Japanin ja Malesian viranomaisten kanssa monen miljoonan euron suuruusluokan tapauksessa, joka koski polkumyyntitullien kiertämistä, ja sai purettua väärennettyä shampoota Espanjassa valmistavan rikollisverkoston. OLAFin tutkimustoiminta oli erittäin tehokasta. Se saattoi päätökseen viime vuosien suurimman määrän tutkimuksia ja sai siten vähennettyä rajat ylittäviä petoksia ja saavutti konkreettisia tuloksia EU:n veronmaksajien rahojen suojelemiseksi.

”Tutkimuksemme vuonna 2015 ovat jälleen kerran osoittaneet, että laiton toiminta ei pysähdy maiden rajoille”, OLAFin pääjohtaja Giovanni Kessler sanoi. ”Tutkimustoimintamme on tehokasta ja olemme saaneet päätökseen suuren määrän tutkimuksia. Siksi uskonkin, että olemme menestyksekkäästi toimineet Euroopan kansalaisten hyväksi ja auttaneet varmistamaan, että EU:n varat menevät sinne, missä niitä eniten tarvitaan, sen sijaan että ne päätyisivät petoksentekijöiden taskuihin. Tarvitsemme kuitenkin nyt asianmukaisen kehyksen, jonka avulla maat voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä petosten torjumiseksi. Sen vuoksi meidän on edistyttävä Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa”, hän jatkoi.

OLAFin tutkimustoiminta vuonna 2015 numeroina:

  • Vuonna 2015 OLAF saattoi päätökseen ennätykselliset 304 tutkimusta. Se keskittyi vähentämään käsiteltävinään pitkään olleiden tutkimusten määrää.
  • OLAF aloitti 219 uutta tutkimusta vuonna 2015. Tämä on merkittävä saavutus ottaen huomioon, että tutkintahenkilöstöä on vähennetty.
  • OLAF arvioi enemmän tutkintamielessä mahdollisesti kiinnostavia tietoja vähemmässä ajassa. Se sai 90 prosenttia 1 442 tutkittavaksi ottamista koskevasta valinnastaan tehtyä kahden kuukauden kuluessa.
  • Vuoden aikana OLAF antoi 364 suositusta asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille. Niiden ansiosta on mahdollista periä takaisin väärin käytettyjä EU:n varoja ja helpottaa petostentekijöiden saattamista oikeuden eteen. 
  • Suurin osa sen tutkimustoiminnasta koski jälleen rakennerahastoja. OLAF suositti kansallisille ja EU:n viranomaisille yhteensä 888,1 miljoonan euron perimistä takaisin EU:n talousarvioon.

OLAF täydessä toimintavalmiudessa organisaatiouudistuksensa jälkeen

Tämän vuoden tulokset osoittavat myös, että neljän vuoden kuluttua vuonna 2012 toteutetusta organisaatiouudistuksesta OLAF on huomattavasti tehokkaampi kaikilla työnsä osa-alueilla. OLAF on sekä aloittanut että saanut päätökseen enemmän tutkimuksia kuin ennen organisaatiouudistusta: 83 prosenttia enemmän aloitettuja tutkimuksia ja 93 prosenttia enemmän päätökseen saatuja tutkimuksia organisaatiouudistuksen jälkeen. Lisäksi se on tehnyt tämän aiempaa nopeammin. OLAF on myös lähes puolittanut pitkään kestäneiden tutkimusten osuuden verrattuna aikaan ennen vuotta 2012.

OLAF keskittyy savukkeiden salakuljetuksen torjuntaan

OLAF on edistynyt tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjunnassa. Tutkimus- ja koordinointitapaustensa ja EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisten viranomaisten kanssa järjestämiensä yhteisten tullioperaatioiden kautta OLAF auttoi kansallisia viranomaisia takavarikoimaan 619 miljoonaa savuketta vuonna 2015.

OLAF edistää Euroopan petostentorjuntapolitiikkaa

OLAF osallistui vuonna 2015 merkittävällä panoksella Euroopan komission lainsäädäntöaloitteisiin. Se oli erityisen aktiivinen neuvotteluissa, jotka koskevat Euroopan komission ehdotusta Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi. OLAF katsoo, että Euroopan syyttäjänvirasto tehostaisi prosessia petoksentekijöiden tunnistamiseksi ja saattamiseksi oikeuden eteen nopeammin. Se parantaisi merkittävästi EU:n talousarvion suojaa ja vähentäisi nykyistä lainvalvontatoimien hajanaisuutta tällä alalla.

OLAF teki vuonna 2015 myös tärkeitä hallinnollista yhteistyötä koskevia järjestelyjä kansainvälisten järjestöjen, muun muassa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ja Maailman elintarvikeohjelman, kanssa. Näiden järjestelyjen avulla OLAF voi parantaa rajat ylittävien petosten torjuntaa, erityisesti EU:n ulkoisen avun alalla.

OLAFin kertomus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

OLAFIN tehtävä ja toimivaltuudet:

OLAFin tehtävä on havaita, tutkia ja estää EU:n varoja koskevia petoksia.

OLAF hoitaa tätä tehtävää
• tekemällä riippumattomia tutkimuksia, joiden kohteena ovat EU:n varoihin liittyvät petokset ja korruptio, jotta EU:n veronmaksajien rahat menisivät perille hankkeisiin, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja talouskasvua Euroopassa
• parantamalla kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin tutkimalla EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavia väärinkäytöksiä
• kehittämällä EU:n petostentorjuntapolitiikkaa.

Riippumattomassa tutkintatehtävässään OLAF voi tutkia petoksiin, korruptioon ja EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin muihin rikoksiin liittyviä asioita, jotka koskevat:
• kaikenlaisia EU:n menoja (suurimmat menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja rahastot maaseudun kehittämiseksi, suorat menot ja ulkoinen apu)
• eräitä EU:n tuloja, pääasiassa tullimaksuja
• epäilyjä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Lisätietoja:

Alina BUREA     
Tiedottaja        
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
Puhelin: +32 2 295 73 36   
Sähköposti: olaf-media@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Apulaistiedottaja
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
Puhelin: +32 2 298 17 64
Sähköposti: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Tiedot

Julkaisupäivä
31 toukokuu 2016
Laatija
Euroopan petostentorjuntavirasto
News type
OLAF press release