Skip to main content
Λογότυπο
European Anti-Fraud Office
Καταγγελία απάτης
Ανακοινωθέν Τύπου31 Μάιος 2016Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF καταστέλλει τη διασυνοριακή απάτη και περατώνει έναν άνευ προηγουμένου αριθμό ερευνών το 2015

31/05/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΘ. 8/2016

PDF version (192.88 KB)

Το 2015, το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ήταν τόσο ποικίλο όσο και σημαντικό. Στις περίπλοκες υποθέσεις συγκαταλέγονταν η έρευνα για απάτη σε οικολογικό έργο στην Αφρική, η συνεργασία με τις αρχές της Ιαπωνίας και της Μαλαισίας σε υπόθεση αποφυγής δασμών αντιντάμπινγκ ύψους πολλών εκατομμυρίων, ή η εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου παραγωγής σαμπουάν που αποτελούσαν προϊόντα παραποίησης στην Ισπανία. Η OLAF σημείωσε άριστες επιδόσεις στη διερεύνηση υποθέσεων και ολοκλήρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνών των τελευταίων ετών, κατέστειλε τη διασυνοριακή απάτη και πέτυχε απτά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ.

«Από τις έρευνες μας το 2015 αποδείχτηκε για μία ακόμη φορά ότι οι παράνομες δραστηριότητες δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα», δήλωσε ο Giovanni Kessler, Γενικός Διευθυντής της OLAF. «Μέσω των ισχυρών επιδόσεων στη διερεύνηση υποθέσεων και του μεγάλου αριθμού των ερευνών που ολοκληρώσαμε πιστεύω ότι υπηρετήσαμε με επιτυχία τους Ευρωπαίους πολίτες και βοηθήσαμε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα της ΕΕ πηγαίνουν όπου είναι περισσότερο αναγκαία αντί να καταλήγουν στις τσέπες των απατεώνων», πρόσθεσε. «Ωστόσο, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι το κατάλληλο πλαίσιο που θα επιτρέπει στις χώρες να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της απάτης, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.»

Οι επιδόσεις της OLAF στη διερεύνηση υποθέσεων το 2015 σε αριθμούς:

  • Το 2015, η OLAF ολοκλήρωσε 304 έρευνες, αριθμό άνευ προηγουμένου για την Υπηρεσία και επικεντρώθηκε ιδίως στη μείωση του αριθμού των μακροχρόνιων ερευνών στο χαρτοφυλάκιό της.
  • Η Υπηρεσία κίνησε 219 νέες έρευνες το 2015, ένα ιδιαίτερα υψηλό αριθμό σε σύγκριση με τη μείωση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη διερεύνηση υποθέσεων.
  • Η OLAF εξέτασε περισσότερες πληροφορίες που παρουσίαζαν ενδεχομένως ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των υποθέσεων σε μικρότερο χρονικό διάστημα, ολοκληρώνοντας το 90 % των 1442 επιλογών της εντός δύο μηνών.
  • Κατά τη διάρκεια του έτους, η OLAF εξέδωσε 364 συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών και της ΕΕ. Οι συστάσεις αυτές θα επιτρέψουν την ανάκτηση των πόρων της ΕΕ που αδικαιολογήτως δαπανήθηκαν και θα διευκολύνουν την προσαγωγή των δραστών της απάτης στη δικαιοσύνη.
  • Ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία αφορούν και πάλι το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού της έργου, η OLAF συνέστησε προς τις εθνικές αρχές και τις αρχές της ΕΕ την ανάκτηση συνολικού ποσού 888,1 εκατ. EUR για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η OLAF επιτυγχάνει το «στάδιο πλήρους λειτουργίας της» μετά την αναδιοργάνωσή της.

Επίσης, τα φετινά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τέσσερα έτη μετά την αναδιοργάνωσή της το 2012, η Υπηρεσία είναι πολύ πιο αποδοτική σε όλους τους τομείς των εργασιών της. Η OLAF όχι μόνο κίνησε και περάτωσε περισσότερες έρευνες απ’ ό, τι πριν από την αναδιοργάνωσή της: 83 % περισσότερες έρευνες κινήθηκαν μετά την αναδιοργάνωση και 93 % περισσότερες έρευνες ολοκληρώθηκαν, αλλά και το έπραξε ταχύτερα από ποτέ. Επίσης, η OLAF έχει μειώσει σχεδόν κατά το ήμισυ το ποσοστό των μακροχρόνιων ερευνών σε σύγκριση με την περίοδο πριν από το 2012.

Η OLAF επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων

Η OLAF έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Μέσω των υποθέσεων έρευνας και συντονισμού και στο πλαίσιο των κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων που η Υπηρεσία διοργάνωσε με κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες, η OLAF βοήθησε τις εθνικές αρχές να κατασχέσουν 619 εκατομμύρια τσιγάρα το 2015.

Η OLAF προωθεί πολιτικές για την καταπολέμηση της απάτης

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, η OLAF συνέβαλε σημαντικά στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαδραματίζοντας ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η OLAF εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα απλοποιήσει τη διαδικασία εντοπισμού των δραστών απάτης και προσαγωγής τους ενώπιον της δικαιοσύνης το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και να μειώσει τον τρέχοντα κατακερματισμό των προσπαθειών για την επιβολή του νόμου σε εθνικό επίπεδο στον εν λόγω τομέα.

Επίσης, το 2015, η OLAF υπέγραψε σημαντικές συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα. Οι συμφωνίες αυτές θα βοηθήσουν την OLAF να συνεχίσει την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης, ιδίως στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ.

Για την ανάγνωση ολόκληρης της έκθεσης, κάντε κλικ εδώ

Αποστολή της OLAF, εντολή και αρμοδιότητες:

Αποστολή της OLAF είναι ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των πόρων της ΕΕ.

Η OLAF εκπληρώνει την αποστολή της με:
• τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς εις βάρος των πόρων της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ καταλήγουν σε έργα που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη·
• τη συμβολή της στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τη διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
• τη χάραξη υγιούς πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο του ρόλου της για ανεξάρτητη διερεύνηση, η OLAF μπορεί να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη, τη διαφθορά και άλλα αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ όσον αφορά:
• όλες τις δαπάνες της ΕΕ: οι βασικές κατηγορίες δαπανών είναι τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία γεωργικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης, οι άμεσες δαπάνες και η εξωτερική βοήθεια·
• ορισμένες πηγές εσόδων της ΕΕ, κυρίως τους τελωνειακούς δασμούς·
• υποψίες για σοβαρά παραπτώματα που διαπράττονται από υπαλλήλους της ΕΕ και μέλη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Alina BUREA   
Εκπρόσωπος τύπου    
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της (OLAF)
Τηλέφωνο: +32 2 295 73 36 
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της (OLAF)
Τηλέφωνο: +32 2 298 17 64
Ηλ. ταχυδρομείο: olaf-media@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μάιος 2016
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
News type
OLAF press release