Preskoči na glavno vsebino
European Anti-Fraud Office
Prijava goljufije
Sporočilo za javnost31. maj 2016Evropski urad za boj proti goljufijam

OLAF leta 2015 omejil čezmejne goljufije ter zaključil rekordno število preiskav

31/05/2016

SPOROČILO ZA MEDIJE št. 8/2016

PDF version (181.58 KB)

V letu 2015 je bilo delo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) raznoliko in pomembno. Zapletene zadeve so bile npr. preiskovanje goljufij v ekološkem projektu v Afriki, sodelovanje z japonskimi in malezijskimi organi v primeru večmilijonskega izogibanja protidampinškim dajatvam in razbitje kriminalne mreže, ki je proizvajala ponarejeni šampon v Španiji. OLAF je poročal o odličnih preiskovalnih uspehih, pri čemer je opravil največje število preiskav v zadnjih letih, omejil čezmejne goljufije ter dosegel oprijemljive rezultate pri zaščiti denarja davkoplačevalcev EU.

„Naše preiskave v letu 2015 so vnovič pokazale, da se nezakonite dejavnosti ne ustavijo na nacionalnih mejah,“ je dejal Giovanni Kessler, generalni direktor urada OLAF. „Menim, da smo s pomembnimi preiskovalnimi uspehi in velikim številom zaključenih preiskav uspešno služili evropskim državljanom in pomagali zagotoviti, da gre denar EU tja, kjer je najbolj potreben, namesto da bi ga ukradli goljufi,“ je še dodal. „Vendar zdaj potrebujemo ustrezen okvir, ki državam omogoča, da učinkovito sodelujejo v boju proti goljufijam, zato moramo doseči napredek pri ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva.“

Preiskovalni uspehi urada OLAF v letu 2015 v številkah:

  • Leta 2015 je OLAF zaključil 304 preiskave, kar je zanj rekordno število, in se osredotočil na zmanjšanje števila dolgotrajnih preiskav v svojem portfelju.
  • Urad je leta 2015 začel 219 novih preiskav, kar je posebej visoko število glede na zmanjšanje preiskovalnega osebja.
  • OLAF je v krajšem času ocenil več informacij, na podlagi katerih bi se potencialno lahko uvedla preiskava, pri čemer je 90 % svojih 1 442 izborov opravil v roku dveh mesecev.
  • Tekom leta je OLAF izdal 364 priporočil za ustrezne organe držav članic in organe EU. Ta bodo omogočila izterjavo neustrezno porabljenih sredstev EU in poenostavila izročitev goljufov sodišču.
  • OLAF je priporočil nacionalnim organom in organom EU skupni znesek v višini 888,1 milijona EUR finančnih izterjatev v proračun EU, pri čemer strukturni skladi ponovno zagotavljajo večino njegovih preiskovalnih dejavnosti.

OLAF po reorganizaciji deluje s polno zmogljivostjo

Letošnji rezultati dokazujejo tudi, da je OLAF štiri leta po reorganizaciji v letu 2012 precej učinkovitejši na vseh področjih svojega delovanja. Tako je OLAF začel 83 % več preiskav kot pred svojo reorganizacijo, zaključil pa 93 % več preiskav ter tako delal hitreje kot kdajkoli prej. OLAF je prav tako skoraj prepolovil odstotek dolgotrajnih preiskav v primerjavi z obdobjem pred letom 2012.

OLAF se osredotoča na boj proti tihotapljenju cigaret

OLAF je napredoval pri svojih prizadevanjih za boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki. OLAF je leta 2015 s svojimi primeri preiskav in usklajevanja ter v okviru skupnih carinskih operacij, ki jih je organiziral z državami članicami EU in tretjimi državami, nacionalnim organom pomagal pri zasegu 619 milijonov cigaret.

OLAF razvija evropsko politiko za boj proti goljufijam

OLAF je v letu 2015 pomembno prispeval k zakonodajnim pobudam Evropske komisije, pri čemer je imel posebej dejavno vlogo pri sedanjih pogajanjih o njenem predlogu za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva. OLAF meni, da bo Evropsko javno tožilstvo poenostavilo postopek razkrivanja goljufov in prispevalo, da bodo goljufi hitreje privedeni pred sodišča. To bi bistveno izboljšalo zaščito proračuna EU in zmanjšalo sedanjo razdrobljenost prizadevanj nacionalnih organov kazenskega pregona na tem področju.

Poleg tega je OLAF leta 2015 podpisal pomembne dogovore o upravnem sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, vključno z Evropsko banko za obnovo in razvoj, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Svetovnim programom za hrano. Ti dogovori bodo uradu OLAF pomagali, da nadaljuje svoj boj proti čezmejnim goljufijam, zlasti na področju zunanje pomoči EU.

Za celotno poročilo kliknite tukaj

Naloge, pooblastila in pristojnosti urada OLAF:

Naloga urada OLAF je odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij v zvezi s sredstvi EU.

Urad OLAF izpolnjuje svoje naloge z:
• opravljanjem neodvisnih preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU za zagotovitev, da se bo denar vseh davkoplačevalcev EU uporabil za projekte, ki lahko ustvarjajo delovna mesta in rast v Evropi;
• prispevanjem k večjemu zaupanju državljanov v institucije EU prek preiskovanja hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU;
• razvojem premišljene politike EU za boj proti goljufijam.

V svoji neodvisni preiskovalni funkciji urad OLAF lahko preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU v zvezi z:
• vsemi odhodki EU: glavne kategorije porabe so strukturni skladi, kmetijska politika in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč;
• nekaterimi področji prihodkov EU, predvsem carinami;
• sumi hujših kršitev s strani osebja EU in članov institucij EU.

Dodatne informacije:

Alina BUREA   
Uradni govorec    
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36 
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud 
Twitter: @OLAFPress   

Silvana ENCULESCU
Namestnik uradnega govorca
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Telefon: +32 2 298 17 64
E-pošta: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Več informacij

Datum objave
31. maj 2016
Avtor
Evropski urad za boj proti goljufijam
News type
OLAF press release