Pāriet uz galveno saturu
European Anti-Fraud Office
Ziņot par krāpniecību
Paziņojums presei2016. gada 31. maijsEiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

OLAF 2015. gadā ierobežo pārrobežu krāpšanu un pabeidz rekordlielu skaitu izmeklēšanu

31/05/2016

PAZIŅOJUMS PRESEI Nr. 8/2016

PDF version (276.9 KB)

2015. gadā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) darbs bija daudzveidīgs un nozīmīgs. Sarežģītas lietas ietvēra gan krāpšanas izmeklēšanu ar ekoloģiju saistītā projektā, gan sadarbību ar Japānas un Malaizijas iestādēm daudzu miljonu vērtā lietā, kas saistīta ar izvairīšanos no antidempinga maksājumiem, gan tāda noziedzīga tīkla izjaukšanu, kas Spānijā ražoja viltotus šampūnus. OLAF ziņo par izciliem izmeklēšanas darbību rādītājiem: ir pabeigts pēdējos gados lielākais skaits izmeklēšanu, ierobežota pārrobežu krāpšana un panākti reāli rezultāti ES nodokļu maksātāju naudas aizsargāšanā.

“Mūsu 2015. gadā veiktās izmeklēšanas vēlreiz ir apliecinājušas, ka nelikumīgas darbības neapstājas pie valstu robežām,” sacīja OLAF ģenerāldirektors Džovanni Keslers. “Uzskatu, ka ar mūsu veikumu izmeklēšanas jomā un lielo skaitu pabeigto izmeklēšanu esam veiksmīgi darbojušies Eiropas iedzīvotāju labā un palīdzējuši nodrošināt, ka ES nauda tiek ieguldīta tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, nevis krāpnieku kabatās,” viņš piebilda. “Tomēr tagad mums vajadzīgs atbilstošs satvars, kas ļauj valstīm efektīvi sadarboties krāpšanas apkarošanā, tāpēc ir jāizveido Eiropas Prokuratūra.”

OLAF izmeklēšanas darbību rādītāji 2015. gadā

  • OLAF pabeidza 304 izmeklēšanas, kas ir rekordliels skaits biroja līdzšinējā darbībā, un pievērsās ilgstošu izmeklēšanu skaita samazināšanai savā portfelī.
  • Birojs 2015. gadā sāka 219 jaunas izmeklēšanas, kas ir īpaši liels skaits, ņemot vērā izmeklētāju skaita samazinājumu.
  • OLAF īsākā laikā izvērtēja vairāk informācijas, kas varētu būt noderīga izmeklēšanā, divu mēnešu laikā pabeidzot izskatīt 90 % no iesniegtajām 1442 informācijas vienībām.
  • Gada gaitā OLAF sniedza 364 ieteikumus attiecīgām dalībvalstu un ES iestādēm. Tie palīdzēs atgūt neatbilstoši iztērētus ES līdzekļus un veicinās krāpnieku saukšanu pie atbildības. 
  • Lielāko daļu no Biroja veiktā izmeklēšanas darba atkal aizņēma ar struktūrfondiem saistītas izmeklēšanas, un OLAF ieteica valstu un ES iestādēm atgūt kopā 888,1 miljonu eiro, kas jāatgriež ES budžetā.

OLAF pēc reorganizācijas sasniedz optimālus darbības rādītājus

Šā gada rezultāti arī liecina, ka četrus gadus pēc reorganizācijas, kas notika 2012. gadā, Biroja darbība visās jomās ir kļuvusi ievērojami efektīvāka. OLAF ir ne tikai sācis un pabeidzis vairāk izmeklēšanu nekā pirms reorganizācijas: pēc reorganizācijas ir sāktas par 83 % vairāk izmeklēšanu, pabeigtas par 93 % vairāk izmeklēšanu, un tas noticis ātrāk nekā agrāk. Salīdzinot ar laikposmu pirms 2012. gada, OLAF ir arī gandrīz uz pusi samazinājis ilgstošu izmeklēšanu īpatsvaru.

OLAF pievēršas cīņai pret cigarešu kontrabandu

OLAF ir sekmīgi apkarojis tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. Izmeklēšanas un koordinācijas lietu, kā arī kopīgo muitas operāciju ietvaros, ko Birojs organizēja kopā ar ES valstīm un trešām valstīm, OLAF 2015. gadā palīdzēja valstu iestādēm konfiscēt 619 miljonus cigarešu.

OLAF sekmē krāpšanas apkarošanas politiku Eiropā

2015. gadā OLAF sniedza nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Komisijas likumdošanas iniciatīvās, uzņemoties īpaši aktīvu lomu sarunās par Eiropas Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi. OLAF uzskata, ka EPPO racionalizētu krāpnieku identificēšanas procesu un to drīzāku saukšanu pie atbildības. Tas ievērojami palielinātu ES budžeta aizsardzību un samazinātu pašreizējo sadrumstalotību valstu tiesībaizsardzības centienos šajā jomā.

2015. gadā OLAF parakstīja arī svarīgus administratīvās sadarbības nolīgumus ar starptautiskām organizācijām, tostarp ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Pasaules Pārtikas programmu. Šie pasākumi palīdzēs OLAF turpināt cīņu pret pārrobežu krāpšanu, jo īpaši ES ārējās palīdzības jomā.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, noklikšķiniet šeit

OLAF uzdevumi, pilnvaras un kompetence

OLAF uzdevums ir atklāt, izmeklēt un novērst krāpšanu, kas saistīta ar ES līdzekļiem.

OLAF pilda savus uzdevumus:
• veicot neatkarīgu izmeklēšanu par krāpšanu un korupciju, kas saistīta ar ES līdzekļiem, lai nodrošinātu to, ka visa ES nodokļu maksātāju nauda nonāk projektos, kuri sekmē darbvietu radīšanu un izaugsmi Eiropā;
• stiprinot iedzīvotāju uzticēšanos ES iestādēm, izmeklējot ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku būtiskus pārkāpumus;
• veidojot stabilu ES krāpšanas apkarošanas politiku.

Īstenojot neatkarīgās izmeklēšanas funkciju, OLAF var izmeklēt lietas, kas saistītas ar krāpšanu, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri apdraud ES finanšu intereses attiecībā uz:
• visiem ES izdevumiem: galvenās izdevumu kategorijas ir struktūrfondi, lauksaimniecības politika un lauku attīstības fondi, tiešie izdevumi un ārējais atbalsts;
• dažām ES ieņēmumu jomām, galvenokārt muitas nodokļiem;
• aizdomām par ES ierēdņu un ES iestāžu darbinieku veiktiem būtiskiem pārkāpumiem.

Plašāku informāciju sniegs:

Alina BUREA     
runaspersona       
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)   
Tālrunis: +32 2 295 73 36   
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
runaspersonas vietniece
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
Tālrunis: +32 2 298 17 64
E-pasts: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2016. gada 31. maijs
Autors
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
News type
OLAF press release