Gå til hovedindholdet
European Anti-Fraud Office
Anmeld svig
Pressekommuniké31. maj 2016Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF bremser grænseoverskridende svig og afslutter et rekordstort antal efterforskninger i 2015

31/05/2016

PRESSEMEDDELELSE nr. 8/2016

PDF version (182.75 KB)

Arbejdet i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) var i 2015 både forskelligartet og samtidig af meget stor betydning. Kontoret behandlede komplicerede sager, som omfattede alt lige fra efterforskning af svig i et økologisk projekt i Afrika til samarbejde med de japanske og malaysiske myndigheder om unddragelse af antidumpingtold i millionklassen og optrevling af et kriminelt netværk, der fremstillede varemærkeforfalsket shampoo i Spanien. OLAF opnåede fremragende resultater inden for efterforskningsarbejdet og afsluttede det højeste antal efterforskninger i de seneste år, bremsede grænseoverskridende svig og opviste håndgribelige resultater, hvad angår beskyttelsen af EU-skatteborgernes penge.

"Vores efterforskninger i 2015 har endnu engang vist, at ulovlige aktiviteter ikke holder sig inden for de nationale grænser," siger OLAF's generaldirektør Giovanni Kessler. "Med vores stærke efterforskningsarbejde og det store antal afsluttede efterforskninger mener jeg, at vi har tjent EU's borgere til fulde og bidraget til at sikre, at EU's penge ender der, hvor der er størst behov for dem, og ikke i lommerne på svindlere," tilføjer han. "Det, vi har brug for nu, er en passende ramme, der gør det muligt for landene at samarbejde effektivt om bekæmpelsen af svig, og derfor må vi arbejde på at få oprettet en europæisk anklagemyndighed."

OLAF's efterforskningsarbejde i 2015 i tal:

  • I 2015 afsluttede OLAF 304 efterforskninger – et rekordstort antal for kontoret – og koncentrerede sig om at reducere antallet af langvarige efterforskninger i sit sagsregister.
  • Kontoret indledte 219 nye efterforskninger i 2015, et meget stort tal set i forhold til faldet i antallet af efterforskningsmedarbejdere.
  • LAF vurderede flere oplysninger af potentiel interesse for efterforskningen på kortere tid og afsluttede 90 % af sine 1 442 sager inden for to måneder.
  • I løbet af året fremsatte OLAF 364 henstillinger til medlemsstaternes og EU's relevante myndigheder. Dette vil muliggøre inddrivelse af uretmæssigt anvendte EU-midler og gøre det lettere at stille svindlerne for en domstol. 
  • Efterforskningen af strukturfondene udgjorde endnu en gang størstedelen af arbejdet, og OLAF henstillede til nationale myndigheder og EU-myndigheder, at de skulle inddrive et samlet beløb på 888,1 mio. EUR til EU-budgettet.

OLAF har nået "marchhøjde" efter omorganiseringen

Dette års resultater viser, at kontoret fire år efter omorganiseringen i 2012 er blevet betydeligt mere effektivt på alle sine arbejdsområder. OLAF har ikke blot indledt og afsluttet flere efterforskninger end før omorganiseringen – efter omorganiseringen er der indledt 83 % flere efterforskninger og afsluttet 93 % flere efterforskninger – arbejdet er også forløbet hurtigere end nogensinde før. OLAF har også næsten halveret andelen af langvarige efterforskninger sammenlignet med perioden før 2012.

OLAF koncentrerer sig om bekæmpelse af cigaretsmugling

OLAF har gjort fremskridt i sin indsats for at bekæmpe ulovlig handel med tobaksvarer. Gennem efterforskninger og koordineringssager og i forbindelse med fælles toldaktioner, som kontoret har tilrettelagt i samarbejde med EU-medlemsstater og tredjelande, har OLAF assisteret nationale myndigheder med beslaglæggelse af 619 millioner cigaretter i 2015.

OLAF fremmer EU's politikker om bekæmpelse af svig

I løbet af 2015 bidrog OLAF væsentligt til Europa-Kommissionens lovgivningsinitiativer og påtog sig en meget aktiv rolle i de igangværende forhandlinger om Kommissionens forslag om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed. OLAF er af den opfattelse, at den europæiske anklagemyndighed vil kunne strømline processen, så svindlere kan identificeres og hurtigere stilles for en domstol. Det ville i væsentlig grad kunne øge beskyttelsen af EU's budget og reducere den nuværende opsplitning af de nationale myndigheders retshåndhævende indsats på dette område.

I 2015 undertegnede OLAF endvidere flere vigtige administrative samarbejdsordninger med internationale organisationer, herunder Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og Verdensfødevareprogrammet. Disse ordninger vil hjælpe OLAF med at intensivere bekæmpelsen af grænseoverskridende svig, navnlig inden for EU's bistand til tredjelande.

Hele rapporten kan læses her

OLAF's mission, mandat og kompetencer:

Det er OLAF's mission at afsløre, efterforske og standse svindel med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved at:
• gennemføre uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der omfatter EU-midler, med henblik på at sikre at alle skatteydernes penge når frem til projekter, der skaber beskæftigelse og vækst i Europa
• bidrage til at styrke borgernes tillid til EU's institutioner gennem efterforskning af sager om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne
• udarbejde en sund EU-politik til bekæmpelse af svig.

Som uafhængig efterforskningsenhed kan OLAF efterforske sager om svig, korruption og andre handlinger, der skader EU's finansielle interesser, og som vedrører:
• alle EU's udgifter: de vigtigste udgiftsområder er strukturfondene, landbrugspolitikken, landdistriktsudviklingsfondene, direkte udgifter og bistand til tredjelande
• visse aspekter af EU's indtægter, primært told
• mistanker om alvorlige forseelser begået af EU's ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Yderligere oplysninger:

Alina BUREA     
Talskvinde      
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
Telefon: +32 2 295 73 36   
E-mail: olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)  
http://ec.europa.eu/anti-fraud   
Twitter: @OLAFPress     

Silvana ENCULESCU
Vicetalskvinde
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
+32 2 298 17 64
olaf-mediaatec [dot] europa [dot] eu (olaf-media[at]ec[dot]europa[dot]eu)
http://ec.europa.eu/anti-fraud
Twitter: @OLAFPress  

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2016
Forfatter
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
News type
OLAF press release